نمایه نویسندگان

آ

 • آبیار، زهرا بررسی شیوه مواجهه علمای شیعه عصر صفوی با انحراف‌های فکری صوفیان عارف‌نما [دوره 19، بهار 97 - مسلسل 73، 1397، صفحه 203-226]
 • آ. ر. گیب، همیلتون ملاحظاتی چند در نظریه ی اهل سنت در باب خلافت [دوره 4، شماره 2 - تابستان - مسلسل 14، 1382، صفحه 199-212]
 • آزاد، علیرضا عوامل گسترش هژمونی شیعه در عصر صفویه [دوره 20، تابستان 98 - مسلسل 78، 1398، صفحه 225-258]
 • آژند، یعقوب مذهب امامیه در قرن چهارم هجرى [دوره 1، شماره 3 - پاییز - مسلسل 3، 1379، صفحه 128-160]
 • آژند، یعقوب تجارت سرزمین هاى شرقى در سده هاى نخستین اسلامى (برتولد اشپولر) [دوره 2، شماره 1 - بهار - مسلسل 5، 1380، صفحه 183-196]
 • آژند، یعقوب قرمطیان در ایران [دوره 3، شماره 1 - بهار - مسلسل 9، 1381، صفحه 67-82]
 • آغایلی، امیر نقشِ «موضوع» در روشن ساختن مفهومِ «متنِ تاریخ‌نگارانه» [دوره 17، شماره 2 - تابستان 95 - مسلسل 66، 1395، صفحه 7-38]
 • آقایی، محمود حیدری کتابشناسى نهایه الارب فى معرفه انساب العرب [دوره 3، شماره 2 - تابستان - مسلسل 10، 1381، صفحه 147-166]
 • آقاجانی، نصرالله نقد و بررسی رویکرد تاریخی و تمدنی حسن حنفی به اسلام و میراث اسلامی [دوره 10، شماره 4 - زمستان 88 - مسلسل 40، 1388، صفحه 105-138]
 • آقاجانی قناد، علی جریان شناسی سیاسی بنی هاشم پس از قیام عاشورا [دوره 7، شماره 4 - زمستان 85 - مسلسل 28، 1385، صفحه 49-80]
 • آقاجری، الهام جایگاه تفلیس در قلمرو اسلامی از آغاز فتوحات تا اوایل قرن ششم هجری [دوره 21، تابستان 99 - مسلسل 82، 1399، صفحه 221-256]
 • آقازاده، جعفر فتوحات مسلمانان در قفقاز [دوره 12، شماره 1 و 2 - بهار و تابستان 90 - مسلسل 46 - 45، 1390، صفحه 117-139]
 • آقامحمدی، سمیه سیمای زن در سروده‌های چهار شاعر منتخب عصر عباسی: عباس‌بن‌اَحنف، ابوالعتاهیه، دعبل و متنبّی [دوره 17، شماره 3 - پاییز 95 - مسلسل 67، 1395، صفحه 229-250]
 • آقا محمدی، سمیه بررسی تشکیلات و ارکان حکومتی دولت بنی رستم [دوره 20، بهار 98 _ مسلسل 77، 1398، صفحه 197-218]
 • آئینه وند، صادق معرفت تاریخی و عینیت تاریخ از نظرگاه مقریزی [دوره 13، شماره 4 - زمستان 91 - مسلسل 52، 1391، صفحه 7-36]
 • آئینه وند، صادق فتوح در اسلام فتح تغلبى, فتح قلوب [دوره 1، شماره 2 - تابستان - مسلسل 2، 1379، صفحه 28-49]
 • آئینه وند، صادق دیدگاه طه حسین پیرامون مشروعیت خلافت اموی [دوره 11، شماره 3 و 4 - پاییز و زمستان 89 - مسلسل 43 و 44، 1389، صفحه 31-63]

ا

 • ابراهیمی، حسین پراکندگی جغرافیایی تشیع در ایران روزگار ایلخانی [دوره 7، شماره 2 - تابستان 85 - مسلسل 26، 1385، صفحه 65-94]
 • ابطحی، سید علیرضا بررسی تطبیقی اهداف و اصول سازمان دعوت عباسیان و اسماعیلیان [دوره 16، شماره 2 - تابستان 94 - مسلسل 62، 1394، صفحه 141-174]
 • ابن رسول، محمد رضا کتاب شناسی تاریخ بیهقی [دوره 9، شماره 3 و 4 - پاییز و زمستان 87 - مسلسل 35 و 36، 1387، صفحه 171-200]
 • احیا حسینی، غلام عاشورا پژوهی در غرب [دوره 10، شماره 1 - بهار 88 - مسلسل 37، 1388، صفحه 87-127]
 • احسان اغلو، اکمل الدین مدارس امپراتوری عثمانی [دوره 8، شماره 1 - بهار 86 - مسلسل 29، 1386، صفحه 149-174]
 • احمدی، علی تحلیل روایی ـ تاریخیِ پرچم‌داری امیرمؤمنان علی(ع) در غزوات پیامبر اکرم(ص) [دوره 19، تابستان 97 - مسلسل 74، 1397، صفحه 7-40]
 • احمدی، علی سیره نگاری ابن عقده؛ عرصه تقابل سیره نگاری علوی با عثمانی؛ مطالعه موردی عصر نبوی [دوره 20، بهار 98 _ مسلسل 77، 1398، صفحه 7-46]
 • احمدی، محمدحسن کارکرد مسألگی و تواتر انعکاسی در الهیات تاریخی [دوره 21، تابستان 99 - مسلسل 82، 1399، صفحه 143-170]
 • احمدآبادی، محمد تحلیل انتقادی آرای شرق‌شناسان در باب امنیت در ایران مورد مطالعه: آثار سر جان مالکم [دوره 21، پاییز 99 - مسلسل 83، 1399، صفحه 237-282]
 • احمد اجاق، یاشار از عصیان باباییان تا قزلباش گری نگاهی به تاریخ ظهور و رشد علویان در آناتولی [دوره 7، شماره 3 - پاییز 85 - مسلسل 27، 1385، صفحه 159-182]
 • احمد العلی، صالح تاریخ دانشوران و فهارس مصنفات در منابع عربى [دوره 2، شماره 2 - تابستان - مسلسل 6، 1380، صفحه 164-204]
 • احمد پناه، مطهره سادات مذهب خواجه نصیرالدین طوسی و تاثیر آن بر تعامل وی با اسماعیلیان نزاری [دوره 11، شماره 1 و 2 - بهار و تابستان 89 - مسلسل 41 و 42، 1389، صفحه 27-47]
 • احمدی کچایی، مجید گونه‌شناسی فرقه‌های الوهیت انگار در دوره‌ امام صادق علیه السلام و چگونگی رویارویی امام با ایشان [دوره 15، شماره 3 - پاییز - مسلسل 59، 1393، صفحه 33-60]
 • احمدی کچایی، مجید جستاری در چگونگی و مکان دفن حضرت فاطمه زهرا(س)در منابع نخستین [دوره 21، پاییز 99 - مسلسل 83، 1399، صفحه 111-138]
 • احمدی‌ندوشن، محمدرضا بررسی انتقادی دیدگاه خاورشناسان درباره سیره حکومتی امام حسن مجتبی(ع) [دوره 16، شماره 4 - زمستان94 - مسلسل 64، 1394، صفحه 43-67]
 • احمدوند، عباس پدیده قهرمانگی در عصر عباسی (232-334 ق) [دوره 14، شماره 2 - تابستان - مسلسل 54، 1392، صفحه 89-114]
 • احمدوند، عباس تأملی در آموزش و پژوهش جغرافیای تاریخی در ایران [دوره 10، شماره 4 - زمستان 88 - مسلسل 40، 1388، صفحه 41-63]
 • احمدوند، عباس دیوان در صدر اسلام [دوره 3، شماره 2 - تابستان - مسلسل 10، 1381، صفحه 167-183]
 • احمدوند، عباس فرنگى‏ ها [دوره 4، شماره 4 - زمستان - مسلسل 16، 1382، صفحه 189-204]
 • احمدوند، عباس کربلا مهم‏ترین زیارتگاه شیعى‏ [دوره 5، شماره 3 - پاییز - مسلسل 19، 1383، صفحه 153-174]
 • احمدوند، عباس امام على اصغر زین العابدین‏ علیه السلام [دوره 6، شماره 1 - بهار - مسلسل 21، 1384، صفحه 193-220]
 • احمدوند، عباس تاریخ و جغرافیای جزیره سُقُطره [دوره 18، زمستان 96 مسلسل72، 1397، صفحه 271-290]
 • احمد وند، عباس بررسی و نقد مدخل[امام] حسن عسکری(ع) دائرة المعارف اسلام (EI2) [دوره 9، شماره 3 و 4 - پاییز و زمستان 87 - مسلسل 35 و 36، 1387، صفحه 149-170]
 • احمدى، محمود طاهر تشکل هاى مذهبى:مجالس روضه خوانى به روایت تاج واعظ [دوره 2، شماره 4 - زمستان - مسلسل 8، 1380، صفحه 99-126]
 • اخلاقی، محمد حسن مقایسة ساختار متن قرآن و منابع تاریخی در گزارش رویدادهای منتخب عصر نبوی [دوره 10، شماره 3 - پاییز 88 - مسلسل 39، 1388، صفحه 7-45]
 • ادریس، محمد حسن خواجه نصیرالدین طوسی و فتح بغداد [دوره 9، شماره 3 و 4 - پاییز و زمستان 87 - مسلسل 35 و 36، 1387، صفحه 111-130]
 • ادموند باسورث، کلیفورد آرایش نظامی آل بویه درعراق و ایران «کلیفورد ادموند باسورث» [دوره 7، شماره 2 - تابستان 85 - مسلسل 26، 1385، صفحه 123-164]
 • ادینس، برکلی تاریخ و فلسفه تاریخ [دوره 2، شماره 3 - پاییز - مسلسل 7، 1380، صفحه 169-188]
 • ایرجی کجوری، دکتر فضل الله جنگهای صلیبی؛ از ستیزه جویی بی ثمر تا پی‌آمدهای فرهنگی و علمی برای اروپاییان [دوره 13، شماره 3 - پاییز 91 - مسلسل 51، 1391، صفحه 173-187]
 • ارجلو، فاطمه حضرت محمدصلى الله علیه وآله و رویارویى با اشرافى‏ گرى [دوره 6، شماره 2 - تابستان - مسلسل 22، 1384، صفحه 27-62]
 • ارژنگ، اردوان نگاه‌داری یا از میان بردن آثار تاریخی با موضوعیت مجسمه و نقاشی از منظر فقهی و حقوقی [دوره 20، تابستان 98 - مسلسل 78، 1398، صفحه 123-156]
 • ایزدی، حسین جایگاه وقف در توسعه تشیع در عصر ایلخانان [دوره 13، شماره 2 - تابستان 91 - مسلسل 50، 1391، صفحه 151-181]
 • ایزدی، حسین وضعیت سیاسی تشیع از اضمحلال صفویه تا کریم خان زند [دوره 12، شماره 1 و 2 - بهار و تابستان 90 - مسلسل 46 - 45، 1390، صفحه 7-35]
 • ایزدی، حسین منجی گرایی در عصر حاکمیت مغول ها در ایران [دوره 14، شماره 2 - تابستان - مسلسل 54، 1392، صفحه 65-88]
 • ایزدی، حسین جغرافیاى تاریخى کوفه [دوره 1، شماره 4 - زمستان - مسلسل 4، 1379، صفحه 72-85]
 • ایزدی، حسین فضل الله بن روزبهان خنجی و شریعتنامه نویسی در قرن نهم [دوره 10، شماره 2 - تابستان 88 - مسلسل 38، 1388، صفحه 33-66]
 • ایزدی، حسین مذهب خواجه نصیرالدین طوسی و تاثیر آن بر تعامل وی با اسماعیلیان نزاری [دوره 11، شماره 1 و 2 - بهار و تابستان 89 - مسلسل 41 و 42، 1389، صفحه 27-47]
 • ایزدی، حسین مناقب خوانی دردوره آل بویه [دوره 9، شماره 1 و 2 - بهار و تابستان 87 - مسلسل 33 و 34، 1387، صفحه 25-56]
 • ایزدی، حسین بخارا و نقش سامانیان در شکوفایی آن [دوره 16، شماره 2 - تابستان 94 - مسلسل 62، 1394، صفحه 115-139]
 • ایزدی، حسین سیاست‌های مذهبی و وضعیت علمی و آموزشی شامات(از اتابکان زنگی تا پایان ممالیک) [دوره 17، شماره 2 - تابستان 95 - مسلسل 66، 1395، صفحه 161-186]
 • ایزدی، حسین بازشناسی جریان‌های فکری اثرگذار در منطقه شامات در دوره ایوبیان تا پایان ممالیک [دوره 18، شماره 2 - تابستان 96، مسلسل 70، 1396، صفحه 229-258]
 • ایزدی، مهدی درآمدی تاریخی بر جایگاه حدیث‌نگاری از دیدگاه عروۀ بن زبیر با تکیه بر اندیشه پویانگری [دوره 15، شماره 4 - زمستان 93 - مسلسل 60، 1393، صفحه 67-92]
 • اسماعیلی، مهران تاریخ مباحث نظرى در تاریخ؛ بررسى مکاتب تاریخ‏نگارى انسان‏گرا و خردگرا [دوره 5، شماره 2 - تابستان - مسلسل 18، 1383، صفحه 173-196]
 • اسماعیلی، مهران نقد درونی و بیرونی گزارش های طبری از داستان غرانیق [دوره 11، شماره 1 و 2 - بهار و تابستان 89 - مسلسل 41 و 42، 1389، صفحه 7-25]
 • اسماعیلی، مهران تعارض گزارش‌های آماری در بررسی‎های تاریخی؛ نمونه موردی، شمار زخم‎های امام حسین علیه السلام [دوره 15، شماره 4 - زمستان 93 - مسلسل 60، 1393، صفحه 7-35]
 • اسماعیل زاده، صدرالله جایگاه وقف در توسعه تشیع در عصر ایلخانان [دوره 13، شماره 2 - تابستان 91 - مسلسل 50، 1391، صفحه 151-181]
 • اسماعیلی نصر آبادی، حسین واکاوی هم‌گرایی و واگرایی اشاعره و حنابله در دوره سلجوقی در بغداد (429 – 465 ﻫ ق) [دوره 12، شماره 3 - پاییز 90 - مسلسل 47، 1390، صفحه 153-183]
 • اشپولر، برتولد تجارت سرزمین هاى شرقى در سده هاى نخستین اسلامى (برتولد اشپولر) [دوره 2، شماره 1 - بهار - مسلسل 5، 1380، صفحه 183-196]
 • اشتری تلخستانی، امیر بررسی انتقادی مقاله « بررسی تحلیلی تاریخ نگاری روایی امامیه تا نیمه قرن پنجم » [دوره 19، زمستان 97 _ مسلسل 76، 1398، صفحه 129-172]
 • اشکواری، محمد جعفر عجایب نگاری ابن فقیه در کتاب البلدان [دوره 14، شماره 4 - زمستان - مسلسل 56، 1392، صفحه 75-100]
 • اشکوری، محمد جعفر نقدی بر نامگذاری "مکتب جغرافیایی عراق" بررسی موردی ابن خرداذبه، یعقوبی و ابن رسته [دوره 11، شماره 3 و 4 - پاییز و زمستان 89 - مسلسل 43 و 44، 1389، صفحه 173-201]
 • اصغری، پروین پیامدهای اجتماعی حضور مسلمانان در آندُلُس [دوره 14، شماره 4 - زمستان - مسلسل 56، 1392، صفحه 127-152]
 • اصغری نژاد، محمد عبدالملک بن اعین [دوره 3، شماره 1 - بهار - مسلسل 9، 1381، صفحه 25-46]
 • افخمی عمله قشقایی، پژمان مذاکرات سیاسی ایرانیان و مسلمانان در دوره فتوحات (11 تا 21 ه.ق) [دوره 21، پاییز 99 - مسلسل 83، 1399، صفحه 205-236]
 • افضلی، محمدعلی بررسی گزارش‌های فرمان پیامبر(ص) برای کشتار سگ‌های مدینه [دوره 21، بهار 99 - مسلسل 81، 1399، صفحه 7-38]
 • اقبال، محمد تتبعى در راحه الصدور راوندى [دوره 3، شماره 3 - پاییز - مسلسل 11، 1381، صفحه 173-204]
 • اکبری، مرتضی واکاوی سبک مناظراتی امام رضا(ع) [دوره 19، زمستان 97 _ مسلسل 76، 1398، صفحه 41-78]
 • اکبری، هادی نقد و بررسی دیدگاه مستشرقان درباره اهداف غزوات و سرایای پیامبر اعظم از منظر اسناد تاریخی [دوره 13، شماره 3 - پاییز 91 - مسلسل 51، 1391، صفحه 7-39]
 • اکبری سولگان، هادی نقش ابراهیم‌بن‌محمد ثقفی در گسترش علوم اسلامی در قرن سوم هجری [دوره 19، بهار 97 - مسلسل 73، 1397، صفحه 99-134]
 • اکبرنژاد، مهدی واکاوی سبک مناظراتی امام رضا(ع) [دوره 19، زمستان 97 _ مسلسل 76، 1398، صفحه 41-78]
 • التیمومی، هادی تاریخ مباحث نظرى در تاریخ؛ بررسى مکاتب تاریخ‏نگارى انسان‏گرا و خردگرا [دوره 5، شماره 2 - تابستان - مسلسل 18، 1383، صفحه 173-196]
 • الحسن، مشیر گفت و گوی فرهنگ ها: اسلام، ایران و هند [دوره 7، شماره 4 - زمستان 85 - مسلسل 28، 1385، صفحه 139-162]
 • الدوری، عبدالعزیز دیوان در صدر اسلام [دوره 3، شماره 2 - تابستان - مسلسل 10، 1381، صفحه 167-183]
 • الدورى، عبدالعزیز مکتب تاریخنگارى مدینه [دوره 2، شماره 4 - زمستان - مسلسل 8، 1380، صفحه 127-178]
 • الزیادی، فتح الله نگاهى به مکاتب شرق‏ شناسى در اروپا [دوره 5، شماره 4 - زمستان - مسلسل 20، 1383، صفحه 129-152]
 • الزویری، محجوب دورنماى اندیشه سیاسى در دوره اول خلافت عباسى [دوره 2، شماره 1 - بهار - مسلسل 5، 1380، صفحه 45-80]
 • الزویری، محجوب مکتب تاریخنگارى مدینه [دوره 2، شماره 4 - زمستان - مسلسل 8، 1380، صفحه 127-178]
 • الله اکبری، محمد الرضا من آل محمد(ص) [دوره 2، شماره 4 - زمستان - مسلسل 8، 1380، صفحه 25-44]
 • الهیاری، حسن بررسی تاریخی زمینه‌ها و مصادیق تأثیر ادب ایرانی بر ادب عربی و پی‌آمدهای آن در قرون نخستین اسلامی [دوره 18، شماره 1 - بهار 96، مسلسل 69، 1396، صفحه 137-164]
 • الهیاری، حسن مذاکرات سیاسی ایرانیان و مسلمانان در دوره فتوحات (11 تا 21 ه.ق) [دوره 21، پاییز 99 - مسلسل 83، 1399، صفحه 205-236]
 • الهی زاده، محمد حسن ابن قتیبه دینوری [دوره 7، شماره 1 - بهار 85 - مسلسل 25، 1385، صفحه 165-176]
 • الهی زاده، محمد حسن جستارى در بحث وراثت اعمام و وراثت بنات [دوره 3، شماره 2 - تابستان - مسلسل 10، 1381، صفحه 101-120]
 • الهویی نظری، زهرا طب و داروسازى در اندلس‏ [دوره 4، شماره 3 - پاییز - مسلسل 15، 1382، صفحه 99-126]
 • الویری، محسن زمینه‌ها و عوامل حضور شیعیان در ساختار خلافت عباسی از 575 ق تا 656 ق [دوره 12، شماره 3 - پاییز 90 - مسلسل 47، 1390، صفحه 41-78]
 • الویری، محسن مقایسة ساختار متن قرآن و منابع تاریخی در گزارش رویدادهای منتخب عصر نبوی [دوره 10، شماره 3 - پاییز 88 - مسلسل 39، 1388، صفحه 7-45]
 • الویری، محسن رابطه‏ ى اسلام و ایران؛ رویکرد تمدنى‏ [دوره 5، شماره 4 - زمستان - مسلسل 20، 1383، صفحه 5-20]
 • الویری، محسن درآمدی بر حقیقت و عینیت تاریخی در نهج البلاغه [دوره 11، شماره 3 و 4 - پاییز و زمستان 89 - مسلسل 43 و 44، 1389، صفحه 65-92]
 • الویری، محسن سبک زندگی ائمه (ع) در امور معیشتی و بازتاب آن در زندگی اجتماعی شیعیان [دوره 15، شماره 2 - تابستان - مسلسل 58، 1393، صفحه 95-124]
 • الویری، محسن جستاری تاریخی در آیین های سلطانی دولت بویهیان [دوره 15، شماره 4 - زمستان 93 - مسلسل 60، 1393، صفحه 93-121]
 • امام، سید جلال قیام‌های مسلمانان چین در عصر دودمان چینگ [دوره 12، شماره 4 - زمستان 90 - مسلسل 48، 1390، صفحه 125-150]
 • امام، سید جلال بررسی تاریخی سهم زبان فارسی در فرهنگ مسلمانان چین از آغاز تا کنون [دوره 13، شماره 3 - پاییز 91 - مسلسل 51، 1391، صفحه 189-228]
 • امامی، محمد سید اجل، عمر شمس‏ الدین و نقش او در نشر اسلام در چین‏ [دوره 5، شماره 2 - تابستان - مسلسل 18، 1383، صفحه 71-96]
 • امانی چاکلی، بهرام وصیّت‌نامه‌نویسی در صدر اسلام تا پایان خلافت امیرالمؤمنین علی (ع) [دوره 15، شماره 3 - پاییز - مسلسل 59، 1393، صفحه 7-32]
 • امانی چاکلی، بهرام سیمای زن در سروده‌های چهار شاعر منتخب عصر عباسی: عباس‌بن‌اَحنف، ابوالعتاهیه، دعبل و متنبّی [دوره 17، شماره 3 - پاییز 95 - مسلسل 67، 1395، صفحه 229-250]
 • امیدیان، زینب امحای بت‌پرستی و بازآفرینی غرور قومی عرب؛ جستاری در تاریخ‌نگاری هشام کلبی بر پایۀ کتاب الأصنام [دوره 17، شماره 3 - پاییز 95 - مسلسل 67، 1395، صفحه 153-191]
 • امیری، زهرا پدیده قهرمانگی در عصر عباسی (232-334 ق) [دوره 14، شماره 2 - تابستان - مسلسل 54، 1392، صفحه 89-114]
 • امرایی، رحیم رفتارشناسی خواص مکتب خلفا در مواجهه با حق خلافت اهل‌بیت(ع) در سده‌های نخستین اسلامی [دوره 17، شماره 2 - تابستان 95 - مسلسل 66، 1395، صفحه 97-126]
 • امیر احمدیان، بهرام تاریخ گسترش اسلام در قفقاز جنوبی [دوره 20، پاییز 98 _ مسلسل 79، 1398، صفحه 219-246]
 • امین، سید حسن نظام قضایى در ایران پس از اسلام [دوره 3، شماره 2 - تابستان - مسلسل 10، 1381، صفحه 121-146]
 • امینی، رقیه تحلیل و بررسی موقعیت مدنی شهر واسط تا قرن سوم هجری [دوره 10، شماره 4 - زمستان 88 - مسلسل 40، 1388، صفحه 167-192]
 • امینی، زلیخا واکاوی عوامل و جهت‌گیری قیام ملاخلیل منگور (1334) علیه سیاست رضا شاه برای متحدالشکل کردن لباس [دوره 21، بهار 99 - مسلسل 81، 1399، صفحه 169-196]
 • امینی کاشانی، الهام نقش سیاسی و اقتصادی خاندان ماذرائی در مصر قرون سوم و چهارم هجری [دوره 10، شماره 2 - تابستان 88 - مسلسل 38، 1388، صفحه 87-119]
 • امین‌ناجی، محمدهادی تحلیل انتقادی فضایل اختصاصی عبدالله بن عباس در روایات [دوره 17، شماره 4 - زمستان 95 - مسلسل 68، 1395، صفحه 135-160]
 • انبیایی، محسن روش برخورد امامان معصوم علیه السلام با مدعیان دروغین در جامعه شیعه [دوره 15، شماره 2 - تابستان - مسلسل 58، 1393، صفحه 217-252]
 • انواری، محمد رضا تحلیل کنش‌های متظاهرانه مأمون در مواجهه با امام رضا(ع) [دوره 21، پاییز 99 - مسلسل 83، 1399، صفحه 167-204]
 • اورجی، فاطمه وقف در خراسان و ماوراءالنهر؛ از پیدایش سامانیان تا پایان غزنویان (279ـ429ق) [دوره 18، زمستان 96 مسلسل72، 1397، صفحه 77-114]
 • اوکنور، ایزابل علل سقوط امپراتورى موحدان از دیدگاه مورخان معاصر اسپانیا [دوره 5، شماره 2 - تابستان - مسلسل 18، 1383، صفحه 137-172]

ب

 • بابایی، حبیب الله بررسی تاریخیِ «انسجام» و «هویّت» اسلامی بعد از عاشورا [دوره 12، شماره 3 - پاییز 90 - مسلسل 47، 1390، صفحه 7-39]
 • بابایی، حبیب الله شهر حله در قرن هفتم تا نهم هجری؛ یک سنجش تمدنی [دوره 19، تابستان 97 - مسلسل 74، 1397، صفحه 69-100]
 • باباخان، مرضیه فاطمیان از منظر مورخان شرق جهان اسلام با تأکید بر عراق از قرن چهارم تا هفتم هجری قمری [دوره 14، شماره 3 - پاییز - مسلسل 55، 1392، صفحه 129-150]
 • باباخانی، علی تطور تاریخی راه کارهای تحقق تقیّه در سیره ائمه شیعه(ع) [دوره 19، پاییز 97 _ مسلسل 75، 1397، صفحه 149-178]
 • بیات، حسینعلی تحلیل انتقادی روایت‌های سقوط بغداد به دست مغولان [دوره 18، زمستان 96 مسلسل72، 1397، صفحه 191-222]
 • بیات، علی شهر حله در قرن هفتم تا نهم هجری؛ یک سنجش تمدنی [دوره 19، تابستان 97 - مسلسل 74، 1397، صفحه 69-100]
 • بادکوبه هزاوه، احمد اولین نشانه هاى نهاد حسبه در سرزمین هاى اسلامى [دوره 2، شماره 3 - پاییز - مسلسل 7، 1380، صفحه 125-136]
 • بارانی، محمدرضا سبک زندگی زن ایرانی از نگاه سفرنامه نویسان غیر ایرانی عصر صفوی [دوره 15، شماره 1 - بهار - مسلسل 57، 1393، صفحه 171-206]
 • بارانی، محمدرضا دیدگاه مادلونگ درباره اختلاف امام حسن(ع) و امام علی(ع) [دوره 18، شماره 1 - بهار 96، مسلسل 69، 1396، صفحه 7-32]
 • بارانی، محمدرضا بازخوانی مهدی‌انگاری زیدبن‌علی؛ بسترشناسی و فرایندشناسی [دوره 18، زمستان 96 مسلسل72، 1397، صفحه 49-76]
 • بارانی، محمد رضا درآمدی بر چیستی تمدّن اسلامی از دیدگاه مستشرقان [دوره 13، شماره 2 - تابستان 91 - مسلسل 50، 1391، صفحه 7-46]
 • بارانی، محمد رضا پراکندگی جغرافیایی امامیه در ایران دوره سلجوقی [دوره 16، شماره 1 - بهار 94 - مسلسل 61، 1394، صفحه 31-79]
 • باقری، آمنه تأثیرات مذهبی حکومت امپراتوری عثمانی بر قبرس [دوره 15، شماره 1 - بهار - مسلسل 57، 1393، صفحه 229-256]
 • باقری، پرویز تجدید حیات اسلام در آسیاى مرکزى [دوره 1، شماره 4 - زمستان - مسلسل 4، 1379، صفحه 186-207]
 • باقریان، زهره سنت‌های تاریخی و اجتماعی از دیدگاه رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم [دوره 13، شماره 4 - زمستان 91 - مسلسل 52، 1391، صفحه 37-69]
 • باقریان، زهره سرانجام تاریخ و غایت انسان از دیدگاه اسماعیلیه با تأکید بر دعوت قدیم [دوره 12، شماره 4 - زمستان 90 - مسلسل 48، 1390، صفحه 109-123]
 • باقریان، زهره نگرش تاریخی محقق سبزواری در کتاب روضة الانوار عباسی [دوره 10، شماره 1 - بهار 88 - مسلسل 37، 1388، صفحه 7-36]
 • باقری زاد گنجی، نبی الله زمینه های تاریخی نگارش «الاحکام السلطانیه» از سوی ابن فرّاء [دوره 9، شماره 3 و 4 - پاییز و زمستان 87 - مسلسل 35 و 36، 1387، صفحه 131-147]
 • باقری زاد گنجی، نبی الله بازشناسی جنگ های امیرالمؤمنین علی از دیدگاه فرقه های کلامی [دوره 10، شماره 4 - زمستان 88 - مسلسل 40، 1388، صفحه 7-39]
 • باوفا، ابراهیم مناسبات سیاسی خوارزمشاهیان و عباسیان [دوره 7، شماره 1 - بهار 85 - مسلسل 25، 1385، صفحه 101-142]
 • بختیاری، امیر هوشنگ منصب چراغچى باشى در عتبات عالیات‏ [دوره 4، شماره 3 - پاییز - مسلسل 15، 1382، صفحه 127-156]
 • بختیاری، زهرا رفتار شناسی امام رضا علیه السلام در جریان غلو [دوره 13، شماره 4 - زمستان 91 - مسلسل 52، 1391، صفحه 95-131]
 • بختیاری، زهرا تعامل امام رضا (ع) با فرقه زیدیه [دوره 13، شماره 2 - تابستان 91 - مسلسل 50، 1391، صفحه 83-112]
 • بختیاری، سمیه بررسی بن مایه های تاریخی نمایش مذهبی در ایران [دوره 15، شماره 1 - بهار - مسلسل 57، 1393، صفحه 207-228]
 • بختیاری، شهلا پیمان‌نامه مدینه، نمونه‌ای تاریخی در زمینه حل اختلاف [دوره 13، شماره 1 - بهار 91 - مسلسل 49، 1391، صفحه 55-79]
 • بختیاری، شهلا نیشابور و پایگاه علمی آن از منظر یاقوت حموی مطالعه موردی سده های چهارم تا ششم هجری [دوره 8، شماره 3 - پاییز 86 - مسلسل 31، 1386، صفحه 5-26]
 • بختیاری، شهلا تاریخ و مورخان اسلامى تا پایان دوران عباسى [دوره 1، شماره 1 - بهار - مسلسل 1، 1379، صفحه 141-195]
 • بختیاری، شهلا نمودى از جامعه مسلمانان در آغاز سده هفتم میلادى (افراد غیر خویشاوند در گروه هاى خویشاوند پدرى) [دوره 2، شماره 2 - تابستان - مسلسل 6، 1380، صفحه 143-163]
 • بختیاری، شهلا بنى غانیه خاندانى حکومت گر در غرب اسلامى [دوره 3، شماره 4 - زمستان - مسلسل 12، 1381، صفحه 15-40]
 • بختیاری، شهلا وضع اقتصادى مدینه در عهد نبوى‏ [دوره 6، شماره 3 - پاییز - مسلسل 23، 1384، صفحه 161-196]
 • بختیاری، فاطمه حِمی؛ قانون محیط زیستی دولت نبوی و سیر تحول آن تا پایان خلافت عثمان [دوره 21، پاییز 99 - مسلسل 83، 1399، صفحه 43-76]
 • بخشی زاده، سمیه بازکاوی انگیزه پیامبر(ص) در تدارک غزوه تبوک [دوره 18، شماره 2 - تابستان 96، مسلسل 70، 1396، صفحه 1-36]
 • برادران، محمد بایسته‌های تمدنی سبک زندگی اسلامی از دیدگاه اهل بیت علیه اسلام؛ بررسی موردی جایگاه نظارت اجتماعی [دوره 15، شماره 2 - تابستان - مسلسل 58، 1393، صفحه 253-280]
 • بیرانوند، زینب عملکرد فرماندهان نظامی امیرالمؤمنین علی(ع) در سرنوشت پیکار صفین؛ مقایسه موردی: مالک اَشتر و اَشعث بن قیس [دوره 17، شماره 4 - زمستان 95 - مسلسل 68، 1395، صفحه 85-134]
 • بیرانوند، زینب نقش سید بن طاووس (م664ق) در رشد فرهنگی و اجتماعی شیعیان [دوره 18، شماره 1 - بهار 96، مسلسل 69، 1396، صفحه 33-58]
 • برزگر اینانلو، شبنم نگاهى اجمالى بر, عدم شکل گیرى نظام ارزشى جدید در مکه صدر اسلام [دوره 3، شماره 2 - تابستان - مسلسل 10، 1381، صفحه 41-66]
 • برنارد، لوییس تمدن اسلامی [دوره 9، شماره 1 و 2 - بهار و تابستان 87 - مسلسل 33 و 34، 1387، صفحه 207-226]
 • برومند اعلم، عباس علویان ترکیه و علویان سوریه؛ (شباهت ها و تفاوت ها) [دوره 9، شماره 3 و 4 - پاییز و زمستان 87 - مسلسل 35 و 36، 1387، صفحه 201-228]
 • برومند اعلم، عباس ثغور شامى و عواصم‏ (تحولات تاریخى، فرهنگى و اجتماعى از فتوحات تا پایان قرن سوم هجرى) [دوره 6، شماره 1 - بهار - مسلسل 21، 1384، صفحه 33-66]
 • برومند اعلم، عباس ساختار و گونه‌های نهادهای علمی و آموزشی افریقیه در عصر بنوحفص (625ـ941ق) [دوره 17، شماره 4 - زمستان 95 - مسلسل 68، 1395، صفحه 235-264]
 • بیژنی، مهدی نگاه‌داری یا از میان بردن آثار تاریخی با موضوعیت مجسمه و نقاشی از منظر فقهی و حقوقی [دوره 20، تابستان 98 - مسلسل 78، 1398، صفحه 123-156]
 • بیگدلو، رضا ایران‌شناسی انگلیسی؛ زمینه‌ها و رویکردها [دوره 16، شماره 1 - بهار 94 - مسلسل 61، 1394، صفحه 189-229]
 • بیگدلو، رضا تحلیل انتقادی آرای شرق‌شناسان در باب امنیت در ایران مورد مطالعه: آثار سر جان مالکم [دوره 21، پاییز 99 - مسلسل 83، 1399، صفحه 237-282]
 • بهرامی، بهرام عوامل به کارگیری بردگان در ساختار سیاسی و نظامی فاطمیان [دوره 20، پاییز 98 _ مسلسل 79، 1398، صفحه 189-218]
 • بهرامی، روح الله انتقال دانش پزشکی هندیان به عالم اسلام [دوره 7، شماره 1 - بهار 85 - مسلسل 25، 1385، صفحه 5-34]
 • بهرامی، روح الله جایگاه نجوم, تقویم و گاهشمارى در اندیشه تاریخ نگارى مسعودى [دوره 2، شماره 1 - بهار - مسلسل 5، 1380، صفحه 81-98]
 • بهرامی، روح الله منازعه محمدبن حنفیه با عبداللَّه بن زبیر و ظهور خَشَبیه‏ [دوره 4، شماره 4 - زمستان - مسلسل 16، 1382، صفحه 69-108]
 • بهرامیان، مسعود پی‌آمدهای اجتماعی مهاجرت قبایل عرب به خراسان در قرون نخستین اسلامی [دوره 15، شماره 4 - زمستان 93 - مسلسل 60، 1393، صفحه 145-169]
 • بهرامى، روح الله پیمان مواخات [دوره 2، شماره 4 - زمستان - مسلسل 8، 1380، صفحه 5-24]
 • بوسعیدی، فرشته زمینه ها و علل پیدایش رویکرد اعتدالی در میان خوارج و برآمدن اباضیان [دوره 14، شماره 3 - پاییز - مسلسل 55، 1392، صفحه 175-193]
 • بوشاسب گوشه، فیض‌الله بررسی تاریخی نقش اجتماعی سیاسی ابوسعید ابوالخیر در خراسان عصر غزنوی و سلجوقی در متون ادبی ـ عرفانی، با تأکید برکتاب اسرار التوحید [دوره 18، زمستان 96 مسلسل72، 1397، صفحه 291-318]

پ

 • پاشازاده، غلامعلی قانون اساسی مشروطة اول و امکان ترقی جامعة عثمانی از نگاه جلال نوری [دوره 14، شماره 2 - تابستان - مسلسل 54، 1392، صفحه 137-162]
 • پاک، محمد رضا مهدویت در غرب اسلامی [دوره 7، شماره 3 - پاییز 85 - مسلسل 27، 1385، صفحه 127-158]
 • پاک، محمد رضا تحول اندیشه هاى فلسفى ـ کلامى در دوره مرابطین [دوره 2، شماره 4 - زمستان - مسلسل 8، 1380، صفحه 45-70]
 • پاک، محمد رضا تحوّل اندیشه هاى کلامى و فلسفى در عهد موحدین [دوره 3، شماره 4 - زمستان - مسلسل 12، 1381، صفحه 41-74]
 • پاک، محمد رضا قم در دو قرن نخست هجرى‏ [دوره 4، شماره 2 - تابستان - مسلسل 14، 1382، صفحه 17-48]
 • پاک، محمد رضا جنگ صلیبى هشتم‏ [دوره 4، شماره 4 - زمستان - مسلسل 16، 1382، صفحه 133-154]
 • پاک، محمد رضا تاریخ طب تونسى در دوره حفصى‏ [دوره 6، شماره 4 - زمستان - مسلسل 24، 1384، صفحه 87-124]
 • پرغو، محمدعلی عزاداری محرم در عهد صفوی؛ یک بررسی آسیب‌شناختی [دوره 16، شماره 3 - پاییز 94 - مسلسل 63، 1394، صفحه 35-69]
 • پرگاری، صالح اهمیت سیاسی اصفهان در دو قرن نخستین هجری [دوره 13، شماره 3 - پاییز 91 - مسلسل 51، 1391، صفحه 83-104]
 • پیرمرادیان، مصطفی زمینه ها و علل پیدایش رویکرد اعتدالی در میان خوارج و برآمدن اباضیان [دوره 14، شماره 3 - پاییز - مسلسل 55، 1392، صفحه 175-193]
 • پیرمرادیان، مصطفی بررسی بن مایه های تاریخی نمایش مذهبی در ایران [دوره 15، شماره 1 - بهار - مسلسل 57، 1393، صفحه 207-228]
 • پیرمرادیان، مصطفی نقشِ «موضوع» در روشن ساختن مفهومِ «متنِ تاریخ‌نگارانه» [دوره 17، شماره 2 - تابستان 95 - مسلسل 66، 1395، صفحه 7-38]
 • پیرمرادیان، مصطفی اتابکان زنگی و خلافت عباسی؛ واگرایی ها، هم گرایی ها [دوره 19، زمستان 97 _ مسلسل 76، 1398، صفحه 203-232]
 • پیرمرادیان، مصطفی بررسی دیدگاه های تفسیری عبدالجلیل قزوینی در مواجهه با موانع وحدت و هم گرایی در دوران سلجوقی [دوره 20، بهار 98 _ مسلسل 77، 1398، صفحه 173-196]
 • پرهیزگار، محمدعلی پیشینه‌شناسی و نقد ادعاهای سران بهائیّت درباره نَسخ شریعت اسلام در فتنه بدشت [دوره 18، شماره 2 - تابستان 96، مسلسل 70، 1396، صفحه 259-288]
 • پروونسال، لوی شُرَفا [دوره 4، شماره 1 - بهار - مسلسل 13، 1382، صفحه 195-203]
 • پناهی خیاوی، شهرام گفت و گوی فرهنگ ها: اسلام، ایران و هند [دوره 7، شماره 4 - زمستان 85 - مسلسل 28، 1385، صفحه 139-162]
 • پنجه، معصومعلی «شخصیت» و «تاریخ» خلیفه بن خیاط [دوره 3، شماره 3 - پاییز - مسلسل 11، 1381، صفحه 71-88]
 • پنجه، معصومعلی تاریخ اقتصادى مصر در دوران اولیه‏ اسلامى‏1 (1171- 868م/567-254ق) [دوره 4، شماره 2 - تابستان - مسلسل 14، 1382، صفحه 163-198]
 • پهلوانی، خدیجه اصحاب قمی امام هادی (ع) و نقش آنان در گسترش اندیشه شیعی [دوره 18، پاییز 96 _ مسلسل 71، 1397، صفحه 195-220]
 • پهلوان پور، فاطمه وضعیت سیاسی تشیع از اضمحلال صفویه تا کریم خان زند [دوره 12، شماره 1 و 2 - بهار و تابستان 90 - مسلسل 46 - 45، 1390، صفحه 7-35]
 • پوریا تژاد، فرهاد عصر سلیمان باشکوه... بحران جهت‏گیرى [دوره 6، شماره 4 - زمستان - مسلسل 24، 1384، صفحه 151-190]
 • پورفرد، مژگان افول کبرویه در آسیای مرکزی، دوین دویس [دوره 8، شماره 4 - زمستان 86 - مسلسل 32، 1386، صفحه 147-183]
 • پورفرد، مسعود راهبرد امام کاظم علیه السلام در برابر هژمونی حاکمان عباسی [دوره 14، شماره 1 - بهار - مسلسل 53، 1392، صفحه 47-82]

ت

 • تاجبخش، قدریه درآمدی بر پاپیروس شناسی و مطالعه مصر در اوایل دوره اسلامی [دوره 8، شماره 2 - تابستان 86 - مسلسل 30، 1386، صفحه 163-193]
 • تاری، جلیل تإملى در تاریخ وفات پیامبر(ص) [دوره 2، شماره 1 - بهار - مسلسل 5، 1380، صفحه 3-26]
 • ترابی، حمزه جستاری در چگونگی و مکان دفن حضرت فاطمه زهرا(س)در منابع نخستین [دوره 21، پاییز 99 - مسلسل 83، 1399، صفحه 111-138]
 • ترکمنی آذر، پروین مراکز علمی ایران در دوره ایلخانان [دوره 8، شماره 1 - بهار 86 - مسلسل 29، 1386، صفحه 7-32]
 • ترکمنی آذر، پروین آل بویه، عباسیان و تشیع [دوره 7، شماره 1 - بهار 85 - مسلسل 25، 1385، صفحه 83-100]
 • تقوی، هدیه چالش سنت با دین در بعد اقتصادی در عصر نبوی [دوره 12، شماره 1 و 2 - بهار و تابستان 90 - مسلسل 46 - 45، 1390، صفحه 37-56]
 • تقوی، هدیه عباسیان و فاطمیان [دوره 7، شماره 2 - تابستان 85 - مسلسل 26، 1385، صفحه 47-64]
 • تقوی، هدیه تفاوت قشربندی اجتماعی در مناطق شمالی و جنوبی جزیرة العرب و منطقه حجاز در آستانه ظهور اسلام [دوره 17، شماره 4 - زمستان 95 - مسلسل 68، 1395، صفحه 53-84]
 • تقوی سنگدهی، سیده لیلا وصیّت‌نامه‌نویسی در صدر اسلام تا پایان خلافت امیرالمؤمنین علی (ع) [دوره 15، شماره 3 - پاییز - مسلسل 59، 1393، صفحه 7-32]
 • تقوی سنگدهی، سیده لیلا بررسی تشکیلات و ارکان حکومتی دولت بنی رستم [دوره 20، بهار 98 _ مسلسل 77، 1398، صفحه 197-218]
 • تقوی سنگدهی، سیده لیلا عوامل به کارگیری بردگان در ساختار سیاسی و نظامی فاطمیان [دوره 20، پاییز 98 _ مسلسل 79، 1398، صفحه 189-218]
 • تکمیل همایون، ناصر نقش تشیّع در جنبش‏هاى سیاسى صوفیان قزلباش [دوره 4، شماره 1 - بهار - مسلسل 13، 1382، صفحه 159-194]
 • توحیدی نیا، روح الله واکاوی چگونگی تعامل امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام با فرقه بُتریه [دوره 15، شماره 2 - تابستان - مسلسل 58، 1393، صفحه 125-154]
 • توحیدی نیا، روح الله ائتلاف زیدیان و عباسیان در عصر اول عباسی؛ زمینه‌ها، عوامل، پیامدها [دوره 15، شماره 3 - پاییز - مسلسل 59، 1393، صفحه 135-158]
 • توحیدی نیا، روح الله زمینه‌ها و عوامل طرحِ اندیشه سیاسی «قیام به سیف» در قرن دوم هجری [دوره 18، شماره 2 - تابستان 96، مسلسل 70، 1396، صفحه 95-120]
 • توحیدی نیا، روح الله سازواری قالب و مفاد زیارت جامعه کبیره و نیاز معرفتی امامیه در عصر امام هادی(ع) [دوره 18، پاییز 96 _ مسلسل 71، 1397، صفحه 243-268]
 • توحیدی نیا، روح الله بایسته‌های هم‌گرایی ژرف نگر در باب تاریخ‌نگاری روایی امامیه [دوره 19، زمستان 97 _ مسلسل 76، 1398، صفحه 173-202]
 • توحیدی نیا، روح الله بینش و روش در تاریخ نگاری شیخ صدوق (مطالعه موردی عیون اخبارالرضا(ع)) [دوره 20، بهار 98 _ مسلسل 77، 1398، صفحه 97-124]
 • توحیدی نیا، روح الله مناسبات اجتماعی و تعاملات فکری امامیه با خوارج در عصر صادقین(ع) (94-148 ه.ق) [دوره 20، تابستان 98 - مسلسل 78، 1398، صفحه 7-30]
 • توحیدی نیا، روح الله جایگاه توجه به رویکرد نویسنده در ارزیابی گزاره‎های تاریخ‌نگاری روایی؛ مطالعه موردی نقش رویکرد حدیثی کلامی شیخ صدوق در طرح اخبار ولایت‌عهدی امام رضا(ع) [دوره 20، زمستان 98 _ مسلسل 80، 1399، صفحه 89-118]
 • توحیدی نیا، محمدعلی بررسی تحلیلی وضعیت شیعیان امامی در دوران امام هادی(ع) [دوره 18، پاییز 96 _ مسلسل 71، 1397، صفحه 159-194]
 • توحیدی نیا، محمدعلی بینش و روش در تاریخ نگاری شیخ صدوق (مطالعه موردی عیون اخبارالرضا(ع)) [دوره 20، بهار 98 _ مسلسل 77، 1398، صفحه 97-124]
 • توحیدی نیا، محمدعلی مناسبات اجتماعی و تعاملات فکری امامیه با خوارج در عصر صادقین(ع) (94-148 ه.ق) [دوره 20، تابستان 98 - مسلسل 78، 1398، صفحه 7-30]
 • توحیدی نیا، محمدعلی جایگاه توجه به رویکرد نویسنده در ارزیابی گزاره‎های تاریخ‌نگاری روایی؛ مطالعه موردی نقش رویکرد حدیثی کلامی شیخ صدوق در طرح اخبار ولایت‌عهدی امام رضا(ع) [دوره 20، زمستان 98 _ مسلسل 80، 1399، صفحه 89-118]
 • توحیدی‌نیا، روح‌الله بررسی تحلیلی تاریخ‌نگاری روایی امامیه تا نیمه قرن پنجم هجری [دوره 16، شماره 4 - زمستان94 - مسلسل 64، 1394، صفحه 7-41]
 • توکلیان، محمد حسین سوگ‌واری در سیره معصومان (ع) [دوره 15، شماره 2 - تابستان - مسلسل 58، 1393، صفحه 69-94]

ث

 • ثواقب، جهانبخش عملکرد فرماندهان نظامی امیرالمؤمنین علی(ع) در سرنوشت پیکار صفین؛ مقایسه موردی: مالک اَشتر و اَشعث بن قیس [دوره 17، شماره 4 - زمستان 95 - مسلسل 68، 1395، صفحه 85-134]
 • ثواقب، جهانبخش نقش حاملان قرآن در گسترش و نهادینه‌سازی اهداف پیامبر اسلام(ص) [دوره 21، پاییز 99 - مسلسل 83، 1399، صفحه 7-42]

ج

 • جان احمدی، فاطمه سیاست علمی و فرهنگی فاطمیان در مصر [دوره 13، شماره 1 - بهار 91 - مسلسل 49، 1391، صفحه 121-156]
 • جان احمدی، فاطمه مبانی و سازوکارهای دگرگونی فرهنگی در عصر نبوی(ص) [دوره 7، شماره 4 - زمستان 85 - مسلسل 28، 1385، صفحه 25-48]
 • جان احمدی، فاطمه نهضت ترجمه; نتایج و پىآمدهاى آن [دوره 1، شماره 4 - زمستان - مسلسل 4، 1379، صفحه 86-142]
 • جان احمدی، فاطمه رسمى شدن کیش اسماعیلیه و تأثیرات آن در مصر عصر فاطمى‏ [دوره 5، شماره 1 - بهار - مسلسل 17، 1383، صفحه 79-94]
 • جباری، محمد رضا امام کاظم علیه السلام و سازمان وکالت [دوره 14، شماره 1 - بهار - مسلسل 53، 1392، صفحه 7-45]
 • جباری، محمد رضا بررسی انتساب کتاب اثبات الوصیه به مسعودی [دوره 16، شماره 1 - بهار 94 - مسلسل 61، 1394، صفحه 149-188]
 • جدیدی، ناصر بررسی تاریخی نقش اجتماعی سیاسی ابوسعید ابوالخیر در خراسان عصر غزنوی و سلجوقی در متون ادبی ـ عرفانی، با تأکید برکتاب اسرار التوحید [دوره 18، زمستان 96 مسلسل72، 1397، صفحه 291-318]
 • جعفریان، رسول تاریخ بخارای غُنجار و نقل های برجای مانده از آن [دوره 14، شماره 2 - تابستان - مسلسل 54، 1392، صفحه 31-64]
 • جعفریان، رسول شیوه نقد اخبار تاریخ اسلام در بحار الأنوار [دوره 17، شماره 3 - پاییز 95 - مسلسل 67، 1395، صفحه 7-49]
 • جعفری سروجهانی، مرم بررسی تطبیقی علل اقتصادی سقوط حکومت‌های صفویه و مغولان کبیر هند [دوره 19، تابستان 97 - مسلسل 74، 1397، صفحه 211-240]
 • جعفری مذهب، محسن سفرهاى علمى ابن عساکر در ایران [دوره 4، شماره 3 - پاییز - مسلسل 15، 1382، صفحه 177-196]
 • جعفر نیا، فاطمه نقش سیاسی خاندان یقطین در تاریخ شیعه [دوره 16، شماره 2 - تابستان 94 - مسلسل 62، 1394، صفحه 87-113]
 • جلالی، محمد رضا رویکرد روان شناختی اجتماعی دینوری در الاخبار الطوال [دوره 12، شماره 3 - پاییز 90 - مسلسل 47، 1390، صفحه 185-205]
 • جلیلیان، حمید روش‌شناسی سید جعفر مرتضی عاملی در ارزیابی احتمالات تاریخی در: الصحیح من سیرة النبی الأعظم [دوره 16، شماره 2 - تابستان 94 - مسلسل 62، 1394، صفحه 7-27]
 • جمشید نژاد، غلامرضا تاریخ اندلس در دوره فتح اسلامى و حکومت والیان عرب (92 ـ 138ه' / 711ـ755 م) [دوره 1، شماره 3 - پاییز - مسلسل 3، 1379، صفحه 24-55]
 • جمشیدیها، غلامرضا علل و عوامل دگرگونی تاریخی و اجتماعی از منظر قرآن [دوره 14، شماره 2 - تابستان - مسلسل 54، 1392، صفحه 7-30]
 • جمشیدیها، غلامرضا تحلیل جامعه شناختی از مراسم و مناسک دینی با تأکید بر مراسم عاشورا [دوره 8، شماره 2 - تابستان 86 - مسلسل 30، 1386، صفحه 37-60]
 • جمشیدیها، غلام رضا تمدن اسلامی [دوره 9، شماره 1 و 2 - بهار و تابستان 87 - مسلسل 33 و 34، 1387، صفحه 207-226]
 • جهانگیر، عیسی ملاحظاتى بر مقاله‏ «تاریخ اسلام از منظر چند پایگاه اینترنتى» [دوره 4، شماره 2 - تابستان - مسلسل 14، 1382، صفحه 147-162]
 • جوادی، سید مهدی خان و جایگاه سیاسی و اجتماعی آن در تاریخ اسلام [دوره 8، شماره 1 - بهار 86 - مسلسل 29، 1386، صفحه 131-147]
 • جوادی، سید مهدی علویان و اندیشه های شیعی در اندلس [دوره 7، شماره 3 - پاییز 85 - مسلسل 27، 1385، صفحه 111-126]
 • جوادی، سید مهدی «خواتین» و نقش سیاسى - اجتماعى آنان در تاریخ اسلام‏ [دوره 6، شماره 2 - تابستان - مسلسل 22، 1384، صفحه 151-182]
 • جوادی، سید مهدی تحوّل نظام خاتم و نشان در تشکیلات اسلامى‏ [دوره 6، شماره 4 - زمستان - مسلسل 24، 1384، صفحه 65-85]
 • جودکی، حجت الله اغالبه [دوره 1، شماره 3 - پاییز - مسلسل 3، 1379، صفحه 69-105]
 • جودکی، محبوبه پى‏ آمدهاى غیبت بر اندیشه و حیات سیاسى شیعیان‏ [دوره 6، شماره 4 - زمستان - مسلسل 24، 1384، صفحه 33-64]

چ

 • چاهیان بروجنی، علی‌اصغر وقف در خراسان و ماوراءالنهر؛ از پیدایش سامانیان تا پایان غزنویان (279ـ429ق) [دوره 18، زمستان 96 مسلسل72، 1397، صفحه 77-114]
 • چراغی، مصیب نبردهاى «المنصور محمد بن ابى عامر» در اندلس [دوره 5، شماره 1 - بهار - مسلسل 17، 1383، صفحه 95-118]
 • چراغچی، قاسم مسلمانان قفقاز: از تعامل با ایران تا تقابل با روسیه [دوره 20، زمستان 98 _ مسلسل 80، 1399، صفحه 203-238]
 • چلونگر، محمدعلی جایگاه تاریخ در استنباط فقهی با بررسی موردی گستره منابع خمس در دوره پیامبر(ص) [دوره 19، پاییز 97 _ مسلسل 75، 1397، صفحه 111-148]
 • چلونگر، محمد علی زمینه‌ها و عوامل اصلی مهاجرت قبایل هلالی به مصر و افریقیه [دوره 14، شماره 2 - تابستان - مسلسل 54، 1392، صفحه 115-136]
 • چلونگر، محمد علی بررسی جایگاه قبایل عرب مسیحی ایران در روند فتوحات مسلمانان در عراق [دوره 8، شماره 4 - زمستان 86 - مسلسل 32، 1386، صفحه 41-68]
 • چلونگر، محمد علی الحمرا نمود هنر و معماری بنی نصر [دوره 9، شماره 3 و 4 - پاییز و زمستان 87 - مسلسل 35 و 36، 1387، صفحه 63-82]
 • چلونگر، محمد علی زمینه‏ها و علل اقتصادى گرایش به فاطمیان‏ در افریقیه و مغرب‏ [دوره 4، شماره 1 - بهار - مسلسل 13، 1382، صفحه 85-106]
 • چلونگر، محمد علی اسماعیلیان اصفهان‏ [دوره 4، شماره 2 - تابستان - مسلسل 14، 1382، صفحه 119-146]
 • چلونگر، محمد علی مناسبات فاطمیان و غزنویان‏ [دوره 5، شماره 3 - پاییز - مسلسل 19، 1383، صفحه 93-115]
 • چلونگر، محمد علی موقعیت تجارى افریقیه و مغرب و نقش آن در تإسیس خلافت فاطمى [دوره 3، شماره 1 - بهار - مسلسل 9، 1381، صفحه 47-66]
 • چلونگر، محمد علی پیامدهای اجتماعی حضور مسلمانان در آندُلُس [دوره 14، شماره 4 - زمستان - مسلسل 56، 1392، صفحه 127-152]
 • چلونگر، محمد علی بررسی رویکردهای سیاسی و معنوی امامت شیعه در زندگی امام کاظم علیه السلام [دوره 16، شماره 1 - بهار 94 - مسلسل 61، 1394، صفحه 7-29]
 • چلونگر، محمد علی بررسی تطبیقی اهداف و اصول سازمان دعوت عباسیان و اسماعیلیان [دوره 16، شماره 2 - تابستان 94 - مسلسل 62، 1394، صفحه 141-174]
 • چلونگر، محمد علی سیاست امام هادی(ع) در برخورد با مسئله خلق قرآن [دوره 18، پاییز 96 _ مسلسل 71، 1397، صفحه 39-60]

ح

 • حاتمی، امیرحسین بررسی تاریخی زمینه‌ها و مصادیق تأثیر ادب ایرانی بر ادب عربی و پی‌آمدهای آن در قرون نخستین اسلامی [دوره 18، شماره 1 - بهار 96، مسلسل 69، 1396، صفحه 137-164]
 • حاجیان پور، حمید اوضاع سیاسی ماوراءالنهر در دوران اسلامی تا تشکیل دولت صفوی [دوره 8، شماره 4 - زمستان 86 - مسلسل 32، 1386، صفحه 69-98]
 • حاجیان پور، حمید بانیان از دیدگاه سفرنامه های عصر صفوی [دوره 9، شماره 1 و 2 - بهار و تابستان 87 - مسلسل 33 و 34، 1387، صفحه 79-114]
 • حاجیان پور، حمید کاربست تزِ واساختیِ تاریخ در تبیین کثرت قرائت ها از مسئله جانشینی پیامبر(ص)؛ مطالعه موردی روایت های یعقوبی، طبری و شیخ مفید [دوره 19، پاییز 97 _ مسلسل 75، 1397، صفحه 179-216]
 • حاجی تقی، محمد معرفى و نقد کتاب ((جهاد الشیعه فى العصر العباسى الاول)) [دوره 2، شماره 4 - زمستان - مسلسل 8، 1380، صفحه 179-199]
 • حاجی زاده، یدالله جریان غلو در عصر امام کاظم علیه السلام با تکیه بر عقاید غالیانه محمد بن بشیر [دوره 14، شماره 1 - بهار - مسلسل 53، 1392، صفحه 105-125]
 • حاجی زاده، یدالله غالیان دوره امام رضا (ع) و چگونگی برخورد آن حضرت (ع) با آنها [دوره 15، شماره 1 - بهار - مسلسل 57، 1393، صفحه 49-92]
 • حاجی زاده، یدالله غالیان دوره امام جواد(ع) و نوع برخورد آن حضرت با آن‌ها [دوره 17، شماره 1 - بهار 95 - مسلسل 65، 1395، صفحه 213-238]
 • حبیبی کردعلیوند، پروین تحلیل گفتمانی پیدایش و تحول تصوف صفوی (از شیخ صفی تا شیخ حیدر سال 700 تا 893 ق) [دوره 10، شماره 4 - زمستان 88 - مسلسل 40، 1388، صفحه 139-167]
 • حجارپور خلج، سمانه نقش اصحاب امام جواد(ع) در تاریخ‌نگاری دوره عباسی؛ مطالعه موردی: اصحاب حاضر در قلمرو جغرافیایی ایران ( با توجه به نامه رسمی رئیس کارگروه تخصصی تخلفات پژوهشی دانشگاه اصفهان و احراز تخلف پژوهشی درون دانشگاهی ، این مقاله از فصلنامه حذف شد.) [دوره 17، شماره 1 - بهار 95 - مسلسل 65، 1395، صفحه 103-122]
 • حیـدری، حسیـن تحلیل اجتماعی- دینی آنوسیان ایران دوره قاجار؛ بررسی موردی شهر مشهد [دوره 16، شماره 3 - پاییز 94 - مسلسل 63، 1394، صفحه 195-228]
 • حیران، وحیده کرامت امام هادی(ع)درباره زنده‌کردن تصویر شیر «بررسی موردی کرامت حضرت امام هادی(ع) در مورد خوردن شعبده‌باز هندی توسط شیر» [دوره 18، پاییز 96 _ مسلسل 71، 1397، صفحه 61-82]
 • حرم پناهی، ریحانه کارکرد تمدن دینی، بررسی نظریة دولت قدرت مدار از دیدگاه ابن خلدون [دوره 10، شماره 2 - تابستان 88 - مسلسل 38، 1388، صفحه 187-215]
 • حسینی، سید احمد میراث ناتمام فیض کاشانی برای جهان غرب [دوره 10، شماره 3 - پاییز 88 - مسلسل 39، 1388، صفحه 205-223]
 • حسینی، سید سجاد فتوحات مسلمانان در قفقاز [دوره 12، شماره 1 و 2 - بهار و تابستان 90 - مسلسل 46 - 45، 1390، صفحه 117-139]
 • حسینی، سید محمد بخارا و نقش سامانیان در شکوفایی آن [دوره 16، شماره 2 - تابستان 94 - مسلسل 62، 1394، صفحه 115-139]
 • حسینی، سید محمد دگراندیشی و تأثیر آن بر مطالعات عاشورا در دوره معاصر(1305-1357) در ایران [دوره 21، بهار 99 - مسلسل 81، 1399، صفحه 67-104]
 • حسینی، شمس نظام وقف در بیمارستان‌های دورة اسلامی از ابتدا تا آغاز عثمانی [دوره 13، شماره 4 - زمستان 91 - مسلسل 52، 1391، صفحه 183-212]
 • حسینی، میرهادی پژوهش ها و منابع مطالعاتى تاریخ اسلام در اینترنت [دوره 2، شماره 1 - بهار - مسلسل 5، 1380، صفحه 197-212]
 • حسینی، میر هادی تاریخ تشیع و شبکه جهان پهنا [دوره 2، شماره 3 - پاییز - مسلسل 7، 1380، صفحه 189-200]
 • حسینی، میر هادی تاریخ اسلام از منظر چند پایگاه اسلامى [دوره 3، شماره 4 - زمستان - مسلسل 12، 1381، صفحه 119-142]
 • حسینی، میر هادی تاریخ اسلام از منظر چند پایگاه اینترنتى [دوره 3، شماره 1 - بهار - مسلسل 9، 1381، صفحه 193-206]
 • حسینیان، حامد سیره پویا؛ چالش‌های فراروی عمل به سیره و راه برون‌رفت از آن [دوره 15، شماره 2 - تابستان - مسلسل 58، 1393، صفحه 7-37]
 • حسینیان مقدم، حسین ائتلاف زیدیان و عباسیان در عصر اول عباسی؛ زمینه‌ها، عوامل، پیامدها [دوره 15، شماره 3 - پاییز - مسلسل 59، 1393، صفحه 135-158]
 • حسینیان مقدم، حسین تحلیلی بر سیره‌نگاری شیعیان تا قرن پنجم هجری [دوره 19، بهار 97 - مسلسل 73، 1397، صفحه 7-40]
 • حسن بیگی، علی نگاهى به کتاب «خلافت اموى» [دوره 5، شماره 1 - بهار - مسلسل 17، 1383، صفحه 187-206]
 • حسن بیگی، محمد تبیینِ تفهمیِ کنش‌های عدالت گسترانه خلیفه المهتدی بالله (حک. 255-256 ق) [دوره 20، پاییز 98 _ مسلسل 79، 1398، صفحه 167-188]
 • حسن پور، سید عبدالکریم بررسی تاریخی زمینه‌های اعتقادی پیدایش واقفیه [دوره 14، شماره 1 - بهار - مسلسل 53، 1392، صفحه 83-103]
 • حسن زاده، اسماعیل شمس الدین التتمش، نخستین فرمانروای مستقل مسلمان در دهلی [دوره 13، شماره 1 - بهار 91 - مسلسل 49، 1391، صفحه 157-182]
 • حسن زاده، اسماعیل اندیشه مشیت الهى در تاریخ نگارى اسلامى ((مطالعه موردى, تاریخ جهانگشاى جوینى)) [دوره 2، شماره 1 - بهار - مسلسل 5، 1380، صفحه 133-166]
 • حسین زاده شانه چی، حسن بنادر ایرانی خلیج فارس در قرون میانی اسلام [دوره 8، شماره 1 - بهار 86 - مسلسل 29، 1386، صفحه 33-65]
 • حسین زاده شانه چی، حسن تشیع در عصر غیبت صغرى; تداوم و تحول [دوره 2، شماره 2 - تابستان - مسلسل 6، 1380، صفحه 57-82]
 • حسین زاده شانه چی، حسن ترجمه متون علمى مسلمانان در اروپا [دوره 2، شماره 4 - زمستان - مسلسل 8، 1380، صفحه 71-98]
 • حسین زاده شانه چی، حسن سیره نبوى(ص) در کتاب بحارالانوار [دوره 3، شماره 3 - پاییز - مسلسل 11، 1381، صفحه 5-24]
 • حسین زاده شانه چی، حسن واقفیه‏ [دوره 6، شماره 3 - پاییز - مسلسل 23، 1384، صفحه 49-78]
 • حسین زاده شانه چی، حسن نگاهى به مکاتب شرق‏ شناسى در اروپا [دوره 5، شماره 4 - زمستان - مسلسل 20، 1383، صفحه 129-152]
 • حسین زاده شانه چی، غلامحسن مقایسه ساختار و برنامه های مراکز آموزشی جهان اسلام (تا پایان قرن هفتم هجری) و اروپای قرون وسطا [دوره 14، شماره 4 - زمستان - مسلسل 56، 1392، صفحه 153-182]
 • حسین شاه، سید علمدار جستاری در نقد حضور اعقاب حضرت عباس(ع) در شبه‌قاره هند [دوره 17، شماره 3 - پاییز 95 - مسلسل 67، 1395، صفحه 193-227]
 • حسینی کجانی، سید محمد صادق بررسی تطبیقی الگوی تاریخ نگاری قرآن کریم و منابع تاریخی منتخب (مغازی واقدی، طبقات ابن سعد، سیره ابن هشام و تاریخ طبری) در نحوه انعکاس آگاهی پیشین یهود از صفات پیامبر(ص) [دوره 19، پاییز 97 _ مسلسل 75، 1397، صفحه 7-36]
 • حسین هاشمی، زهرا زمینه ها و علل پیدایش رویکرد اعتدالی در میان خوارج و برآمدن اباضیان [دوره 14، شماره 3 - پاییز - مسلسل 55، 1392، صفحه 175-193]
 • حسومی، ولی الله تحلیل خطبه عیادت حضرت زهرا(س) بر پایه نظریه کنش گفتاری [دوره 20، زمستان 98 _ مسلسل 80، 1399، صفحه 7-34]
 • حضرتی، حسن نقد درونی و بیرونی تاریخ نگاری ابن کثیر در البدایة و النهایة [دوره 10، شماره 1 - بهار 88 - مسلسل 37، 1388، صفحه 149-186]
 • حضرتی، حسن بن مایه ها و درون مایه هاى رخـداد عاشـورا (بررسى تاریخى) [دوره 1، شماره 1 - بهار - مسلسل 1، 1379، صفحه 90-116]
 • حضرتی، حسن مکتب هاى تاریخى و تجددگرایى تاریخ [دوره 1، شماره 4 - زمستان - مسلسل 4، 1379، صفحه 208-218]
 • حضرتی، حسن مشکله فرهنگ در تاریخ نگارى یعقوبى [دوره 2، شماره 2 - تابستان - مسلسل 6، 1380، صفحه 83-118]
 • حضرتی، حسن امپراتورى عثمانى و اصلاحات; مدحت پاشا [دوره 3، شماره 4 - زمستان - مسلسل 12، 1381، صفحه 159-196]
 • حضرتی، حسن تحول حکومت در قرون اوّلیه‏ اسلام‏ [دوره 4، شماره 4 - زمستان - مسلسل 16، 1382، صفحه 175-188]
 • حضرتی، حسن اصلاحات در امپراتورى عثمانى‏ (از عصر لاله تا عهد تنظیمات) [دوره 6، شماره 3 - پاییز - مسلسل 23، 1384، صفحه 125-159]
 • حضرتی، حسن ملاحظاتى درباره‏ ى کتاب «تاریخ صدر اسلام (عصر نبوت)» [دوره 5، شماره 2 - تابستان - مسلسل 18، 1383، صفحه 197-211]
 • حضرتی، حسن مقایسه اندیشه مهدویت شیعه اثنی عشری و نظریه پایان تاریخ فوکویاما [دوره 10، شماره 2 - تابستان 88 - مسلسل 38، 1388، صفحه 161-186]
 • حضرتی، حسن روابط سیاسی شیوخ برزنجی کردستان عراق با دولت عثمانی (1154 ـ 1335 هـ . ق) [دوره 16، شماره 3 - پاییز 94 - مسلسل 63، 1394، صفحه 229-252]
 • حضرتی، حسن امحای بت‌پرستی و بازآفرینی غرور قومی عرب؛ جستاری در تاریخ‌نگاری هشام کلبی بر پایۀ کتاب الأصنام [دوره 17، شماره 3 - پاییز 95 - مسلسل 67، 1395، صفحه 153-191]
 • حضرتی، حسن حِمی؛ قانون محیط زیستی دولت نبوی و سیر تحول آن تا پایان خلافت عثمان [دوره 21، پاییز 99 - مسلسل 83، 1399، صفحه 43-76]
 • حق نظری، هادی تأثیر سلجوقیان بر اوضاع تجاری – بازرگانی نیشابور [دوره 14، شماره 3 - پاییز - مسلسل 55، 1392، صفحه 151-174]
 • حکیم زاده، فرزانه تدابیر اقتصادی رسول خدا در تأمین معیشت همسرانِ خود [دوره 16، شماره 2 - تابستان 94 - مسلسل 62، 1394، صفحه 29-54]

خ

 • خاکپور، حسین تحلیل خطبه عیادت حضرت زهرا(س) بر پایه نظریه کنش گفتاری [دوره 20، زمستان 98 _ مسلسل 80، 1399، صفحه 7-34]
 • خاکرند، شکرالله انگیزه های ضد سامی گری و تأثیر آن بر تفتیش عقاید در اسپانیا [دوره 16، شماره 2 - تابستان 94 - مسلسل 62، 1394، صفحه 175-193]
 • خاکرند، شکرالله تبیین آماری جنگ‌های اتابکان زنگی از سال 521 تا 569 هجری قمری [دوره 17، شماره 4 - زمستان 95 - مسلسل 68، 1395، صفحه 193-234]
 • خاکرند، شکرالله رفتارشناسی صحابه در توزیع غنایم غزوات پیامبر(ص) [دوره 21، پاییز 99 - مسلسل 83، 1399، صفحه 77-110]
 • خاک رند، شکرالله بررسی مقایسه‌ای تأثیر روابط سیاسی – نظامی امویان آندلس و نورمن‌ها با کشورهای فرانسه و انگلیس [دوره 13، شماره 2 - تابستان 91 - مسلسل 50، 1391، صفحه 213-238]
 • خالندی، انور جغرافیای مذهبی شهرهای باختری ایالت جبال در عصر سلجوقیان [دوره 18، زمستان 96 مسلسل72، 1397، صفحه 223-244]
 • خانجانی، قاسم مناسبات فکری دو حوزه علمی تشیع قم و اهواز در قرنهای دوم و سوم هجری [دوره 17، شماره 4 - زمستان 95 - مسلسل 68، 1395، صفحه 7-52]
 • خان محمدی، کریم تحلیلی بر سیره ارتباطات میان فردی پیامبر اکرم(ص) [دوره 10، شماره 1 - بهار 88 - مسلسل 37، 1388، صفحه 37-66]
 • خان محمدی، کریم تحلیل کنش‌های متظاهرانه مأمون در مواجهه با امام رضا(ع) [دوره 21، پاییز 99 - مسلسل 83، 1399، صفحه 167-204]
 • خدایی، سید علی اکبر شریح قاضى; زندگى نامه و عملکرد [دوره 2، شماره 3 - پاییز - مسلسل 7، 1380، صفحه 99-124]
 • خدامی، قدسیه درآمدی بر حقیقت و عینیت تاریخی در نهج البلاغه [دوره 11، شماره 3 و 4 - پاییز و زمستان 89 - مسلسل 43 و 44، 1389، صفحه 65-92]
 • خیری، ابوذر تجدید حیات اسلام در آسیاى مرکزى [دوره 1، شماره 4 - زمستان - مسلسل 4، 1379، صفحه 186-207]
 • خیراندیش، عبدالرسول شکل گیری و گسترش خانقاهای مرشدیّه در هند و چین (سده هشتم هجری) [دوره 20، بهار 98 _ مسلسل 77، 1398، صفحه 219-266]
 • خیرخواه علوی، سید علی عثمانیه و شیعه در دو قرن نخست هجری [دوره 14، شماره 3 - پاییز - مسلسل 55، 1392، صفحه 103-128]
 • خرمی نسب، الهام وثیقة‌المدینه و جایگاه معرفتی آن در شکل‌گیری جامعه اسلامی در مدینه [دوره 21، تابستان 99 - مسلسل 82، 1399، صفحه 35-66]
 • خزاعی، محبوبه تحلیل خطبه عیادت حضرت زهرا(س) بر پایه نظریه کنش گفتاری [دوره 20، زمستان 98 _ مسلسل 80، 1399، صفحه 7-34]
 • خسروبیگی، هوشنگ جایگاه سیاسی امارت در همگرایی جامعه و حکومت ایرانی در دوره اسلامی [دوره 17، شماره 2 - تابستان 95 - مسلسل 66، 1395، صفحه 127-160]
 • خسروی‌زاده، صباح بررسی تاریخی زمینه‌ها و چگونگی شکل‌گیری مبانی فکری شلمغانیه [دوره 16، شماره 4 - زمستان94 - مسلسل 64، 1394، صفحه 139-161]
 • خواجه میرزا، محمود فاطمیان، آل بویه و تبلیغات شیعی [دوره 7، شماره 4 - زمستان 85 - مسلسل 28، 1385، صفحه 101-117]
 • خواجه میرزا، محمود منابع مالى دولت فاطمیان‏ [دوره 4، شماره 2 - تابستان - مسلسل 14، 1382، صفحه 101-118]
 • خواجه میرزا، محمود شهرستانی و ملل و نحل [دوره 9، شماره 1 و 2 - بهار و تابستان 87 - مسلسل 33 و 34، 1387، صفحه 7-23]
 • خوری، شحاده اسامى ماه‏ها در کشورهاى عربى و شیوه یکسان سازى آنها [دوره 5، شماره 4 - زمستان - مسلسل 20، 1383، صفحه 153-186]

د

 • داداش نژاد، منصور امام رضا(ع) در منابع صوفیه تا قرن هفتم هجری [دوره 18، شماره 2 - تابستان 96، مسلسل 70، 1396، صفحه 71-94]
 • داداش نژاد، منصور بررسی سیر تطور گزارش شعرسرایی امام هادی‌(ع) نزد متوکل [دوره 18، پاییز 96 _ مسلسل 71، 1397، صفحه 83-102]
 • دیاری بیدگلی، محمد تقی چگونگی تغییر گفتمان فرهنگی سیاسی جامعه پس از رسول خدا (ص) با تأکید بر احادیث ساختگی [دوره 20، بهار 98 _ مسلسل 77، 1398، صفحه 73-96]
 • دالوندی، محمد باقر تحلیل گفتمان حدیثی شیعه؛ مطالعه موردی کتاب الحجة در کافی [دوره 20، تابستان 98 - مسلسل 78، 1398، صفحه 59-92]
 • داودآبادی فراهانی، مهدی تحلیل خطبه فدکیه بر اساس نظریه کنش گفتاری [دوره 17، شماره 2 - تابستان 95 - مسلسل 66، 1395، صفحه 39-70]
 • دلبری، شهربانو دهقانان در ایران دوره اسلامی [دوره 9، شماره 3 و 4 - پاییز و زمستان 87 - مسلسل 35 و 36، 1387، صفحه 45-61]
 • دلیر، نیره گونه‌شناسی رفتار سیاسی علمای شاخص معتزلی و خلفای عباسی در عصر خلافت هارون تا پایان دوره واثق [دوره 18، شماره 2 - تابستان 96، مسلسل 70، 1396، صفحه 183-210]
 • دیلمی، احمد شخصیت و عملکرد عمربن عبدالعزیز و دیدگاه امام باقر علیه السلام درباره او [دوره 8، شماره 3 - پاییز 86 - مسلسل 31، 1386، صفحه 45-70]
 • دین پرست، ولی نقش ایرانیان مهاجر در آناتولی با تأکید بر دوره تیموری و اوایل دوره صفوی [دوره 13، شماره 4 - زمستان 91 - مسلسل 52، 1391، صفحه 155-181]
 • ده پهلوانی، طلعت بررسی دیدگاه های تفسیری عبدالجلیل قزوینی در مواجهه با موانع وحدت و هم گرایی در دوران سلجوقی [دوره 20، بهار 98 _ مسلسل 77، 1398، صفحه 173-196]
 • دهقان، معصومه بانیان از دیدگاه سفرنامه های عصر صفوی [دوره 9، شماره 1 و 2 - بهار و تابستان 87 - مسلسل 33 و 34، 1387، صفحه 79-114]
 • دهقان، معصومه تجارت یمن پیش از ظهور اسلام [دوره 13، شماره 3 - پاییز 91 - مسلسل 51، 1391، صفحه 41-82]
 • دهقان، معصومه تحول و تداوم حاکمیت فاطمی بر اساس نظریه اقتدار سنتی ماکس وبر [(مقالات آماده انتشار)]
 • دهقان، معصومه رفتارشناسی صحابه در توزیع غنایم غزوات پیامبر(ص) [دوره 21، پاییز 99 - مسلسل 83، 1399، صفحه 77-110]
 • دهقانی زاده، محمد امام رضا(ع) در منابع صوفیه تا قرن هفتم هجری [دوره 18، شماره 2 - تابستان 96، مسلسل 70، 1396، صفحه 71-94]
 • دویس، دوین افول کبرویه در آسیای مرکزی، دوین دویس [دوره 8، شماره 4 - زمستان 86 - مسلسل 32، 1386، صفحه 147-183]
 • دونالدسن‏، دوایت. م کربلا مهم‏ترین زیارتگاه شیعى‏ [دوره 5، شماره 3 - پاییز - مسلسل 19، 1383، صفحه 153-174]
 • دونالدسن‏، دوایت.م. امام على اصغر زین العابدین‏ علیه السلام [دوره 6، شماره 1 - بهار - مسلسل 21، 1384، صفحه 193-220]

ذ

 • ذاکری، محمدتقی پژوهشی در جایگاه کلامی بزنطی و منزلت وی نزد امام رضا(ع) و امام جواد(ع) [دوره 17، شماره 1 - بهار 95 - مسلسل 65، 1395، صفحه 43-76]
 • ذرّیه، محمدجواد بررسی شیوه مواجهه علمای شیعه عصر صفوی با انحراف‌های فکری صوفیان عارف‌نما [دوره 19، بهار 97 - مسلسل 73، 1397، صفحه 203-226]
 • ذیلابی، نگار بکیربن ماهان و دعوت عباسیان [دوره 1، شماره 3 - پاییز - مسلسل 3، 1379، صفحه 56-68]
 • ذیلابی، نگار مسلمانان و خزرها [دوره 3، شماره 1 - بهار - مسلسل 9، 1381، صفحه 5-24]
 • ذیلابی، نگار نهضت ترجمه، گفتگویى میان تمدن یونانى و تمدن اسلامى [دوره 4، شماره 3 - پاییز - مسلسل 15، 1382، صفحه 157-176]
 • ذوالفقاری، حسن مقایسه تحلیلی بن‌مایه‌های فکری مشترک داستان‌های دینی ایران و هند در دوره صفویه [دوره 21، بهار 99 - مسلسل 81، 1399، صفحه 105-134]

ر

 • ربانی، زهرا صابئین در قرآن [دوره 2، شماره 2 - تابستان - مسلسل 6، 1380، صفحه 3-24]
 • ربانی زاده، سید محمد رحیم تبیین تاریخی دلایل عدم روایت واقعه غدیر در سیره ابن اسحاق [دوره 20، پاییز 98 _ مسلسل 79، 1398، صفحه 7-30]
 • رجایی، عبدالله اندیشه ‏هاى حسن صبّاح‏ در باب امامت و حجّت‏ [دوره 4، شماره 3 - پاییز - مسلسل 15، 1382، صفحه 79-98]
 • رجبی پور، روح الله چگونگی و زمان گرایش خاندان اَعیَن به تشیع [دوره 15، شماره 3 - پاییز - مسلسل 59، 1393، صفحه 61-88]
 • رجبی دوانی، محمد حسین محمد بن ابى حذیفه‏ [دوره 4، شماره 3 - پاییز - مسلسل 15، 1382، صفحه 25-38]
 • ریحانی، جاسم هرمزان؛ کارنامه و حیات سیاسى‏ [دوره 5، شماره 4 - زمستان - مسلسل 20، 1383، صفحه 21-46]
 • رحیمی، سعیده سیره امامان شیعه علیهم السلام درباره تولد فرزند [دوره 15، شماره 2 - تابستان - مسلسل 58، 1393، صفحه 281-299]
 • رحیمی، عبدالرفیع بررسی تاریخی زمینه‌ها و چگونگی شکل‌گیری مبانی فکری شلمغانیه [دوره 16، شماره 4 - زمستان94 - مسلسل 64، 1394، صفحه 139-161]
 • رحیم پور ازغدی، طاهره عوامل گسترش هژمونی شیعه در عصر صفویه [دوره 20، تابستان 98 - مسلسل 78، 1398، صفحه 225-258]
 • رحمتی، محسن تأثیر سلجوقیان بر اوضاع تجاری – بازرگانی نیشابور [دوره 14، شماره 3 - پاییز - مسلسل 55، 1392، صفحه 151-174]
 • رحمتی، محسن نقش سید بن طاووس (م664ق) در رشد فرهنگی و اجتماعی شیعیان [دوره 18، شماره 1 - بهار 96، مسلسل 69، 1396، صفحه 33-58]
 • رحمتی، محسن جایگاه تفلیس در قلمرو اسلامی از آغاز فتوحات تا اوایل قرن ششم هجری [دوره 21، تابستان 99 - مسلسل 82، 1399، صفحه 221-256]
 • رحمتی، محمد کاظم قیام ابن حفصون و جایگاه آن [دوره 8، شماره 4 - زمستان 86 - مسلسل 32، 1386، صفحه 99-122]
 • رحمتی، محمد کاظم غیبت صغری و نخستین بحران های امامیه [دوره 7، شماره 1 - بهار 85 - مسلسل 25، 1385، صفحه 35-82]
 • رحیمی جابری، اعظم شکل گیری و گسترش خانقاهای مرشدیّه در هند و چین (سده هشتم هجری) [دوره 20، بهار 98 _ مسلسل 77، 1398، صفحه 219-266]
 • رزاقی موسوی، سید قاسم بررسی انتقادی دیدگاه ویلیام مونتگمری وات دربارة شیعه در دورة بنی‌امیه [دوره 12، شماره 4 - زمستان 90 - مسلسل 48، 1390، صفحه 75-108]
 • رزاقی موسوی، سید قاسم بررسی انتقادی آثار خاورشناسان درباره امام کاظم علیه السلام [دوره 14، شماره 1 - بهار - مسلسل 53، 1392، صفحه 127-152]
 • رزاقی موسوی، سید قاسم چالش‌های اندیشه‌ای و اقتصادی شیعیان در عصر امام باقر(ع) [دوره 17، شماره 2 - تابستان 95 - مسلسل 66، 1395، صفحه 71-96]
 • رشید کوهستانی، زین‌العابدین نقش عوامل سیاسی در روابط عنازیان و سلجوقیان [دوره 18، شماره 1 - بهار 96، مسلسل 69، 1396، صفحه 85-112]
 • رضایی، محمد عصر محنه در تمدّن مسلمانان‏ [دوره 5، شماره 3 - پاییز - مسلسل 19، 1383، صفحه 45-62]
 • رضایی‌پناه، امیر تحلیل کیفیت بازنمایی مقام سلطنت در گفتمان سفرنامه‌نویسی عصر صفوی [دوره 17، شماره 3 - پاییز 95 - مسلسل 67، 1395، صفحه 121-152]
 • رضائی، محمد تأثیر ناامنی بر روند حج‌گزاری خراسانیان از ابتدای قرن سوم تا میانه قرن پنجم هجری [دوره 21، تابستان 99 - مسلسل 82، 1399، صفحه 171-198]
 • رضائی پناه، امیر مبانی ساخت یابی هویت سیاسی اجتماعی ایرانیان در عصر صفوی - (سیری از هویتپردازی تا آناکرونیسم) [دوره 19، پاییز 97 _ مسلسل 75، 1397، صفحه 245-280]
 • رضوی، رسول بررسی نقش طرفداران بنی امیه در ترویج نظریه جبر [دوره 15، شماره 3 - پاییز - مسلسل 59، 1393، صفحه 159-191]
 • رضوی، سید ابوالفضل جایگاه علم تاریخ در حکمت مشاء [دوره 10، شماره 1 - بهار 88 - مسلسل 37، 1388، صفحه 67-85]
 • رضوی، سید ابوالفضل تاریخ و ضرورت همگرایی با علوم اجتماعی [دوره 10، شماره 4 - زمستان 88 - مسلسل 40، 1388، صفحه 65-81]
 • رضوی، سید ابوالفضل جایگاه سیاسی امارت در همگرایی جامعه و حکومت ایرانی در دوره اسلامی [دوره 17، شماره 2 - تابستان 95 - مسلسل 66، 1395، صفحه 127-160]
 • رضوی، سید ابوالفضل چیستی، خاستگاه و علل برآمدن تاریخ اجتماعی [دوره 18، شماره 1 - بهار 96، مسلسل 69، 1396، صفحه 59-84]
 • رضوی، سید ابوالفضل واکاوی تاریخ‌نگاری بدلیسی؛ با تأکید بر دفتر چهارم هشت‌بهشت [دوره 19، تابستان 97 - مسلسل 74، 1397، صفحه 101-136]
 • رضوی، سید ابوالفضل نهادهای آموزشی خراسان در عهد عباسیان با تکیه بر عصر خلافت مأمون ( 198 - 218 ه ق ) [دوره 19، زمستان 97 _ مسلسل 76، 1398، صفحه 99-128]
 • رضوانی، روح الله علل و عوامل دگرگونی تاریخی و اجتماعی از منظر قرآن [دوره 14، شماره 2 - تابستان - مسلسل 54، 1392، صفحه 7-30]
 • رفیعا، مهدی بررسی تاریخی روزه عاشورا در صدر اسلام [دوره 13، شماره 4 - زمستان 91 - مسلسل 52، 1391، صفحه 71-94]
 • رفعت، محسن روایت‌های عاشورایی الأخبارالطوال دینوری در میزان نقد و بررسی [دوره 19، زمستان 97 _ مسلسل 76، 1398، صفحه 7-40]
 • رکابیان، رشید اعتبار سنجی تاریخی رجال شیخ طوسی در ضبط اصحاب امام حسین(ع) [دوره 21، پاییز 99 - مسلسل 83، 1399، صفحه 139-166]
 • رمضانی، رضا جستاری تاریخی در اصالت مقبره حر بن یزید ریاحی [دوره 19، زمستان 97 _ مسلسل 76، 1398، صفحه 79-98]
 • رمضانی، رضا اعتبار سنجی تاریخی رجال شیخ طوسی در ضبط اصحاب امام حسین(ع) [دوره 21، پاییز 99 - مسلسل 83، 1399، صفحه 139-166]
 • رنجبر، محمد علی رهبرى مشعشعیان، آغاز و فرجام فعالیت هاى سیدمحمدبن فلاح [دوره 1، شماره 4 - زمستان - مسلسل 4، 1379، صفحه 143-185]
 • رنجبر، محمد علی سفرهاى زیارتى پادشاهان صفوى‏ [دوره 4، شماره 4 - زمستان - مسلسل 16، 1382، صفحه 155-174]
 • رنجبر، محمد علی ریشه شناسى جریان هاى سیاسى کوفى در نیمه نخست قرن اول هجرى/هفتم میلادى [دوره 3، شماره 1 - بهار - مسلسل 9، 1381، صفحه 119-162]
 • رنجبر، محمد علی مسئله‌ شناخت تاریخی [دوره 18، زمستان 96 مسلسل72، 1397، صفحه 115-146]
 • رنجبر، مقصود انقلاب مشروطه در ایران و نقش امپراتوری عثمانی [دوره 9، شماره 3 و 4 - پاییز و زمستان 87 - مسلسل 35 و 36، 1387، صفحه 7-44]
 • رهنما (حسن‌وند)، شهرام چیستی، خاستگاه و علل برآمدن تاریخ اجتماعی [دوره 18، شماره 1 - بهار 96، مسلسل 69، 1396، صفحه 59-84]
 • روحی، علی رضا بستر شناسی تعامل بنی رستم، در شمال افریقا با امویان اندلس [دوره 15، شماره 3 - پاییز - مسلسل 59، 1393، صفحه 89-114]
 • روح اللهی امیری، زهرا معرفت تاریخی و عینیت تاریخ از نظرگاه مقریزی [دوره 13، شماره 4 - زمستان 91 - مسلسل 52، 1391، صفحه 7-36]
 • روح اللهی امیری، زهرا زمینه‌های شکل‌گیری اندیشه‌های احمد بن حنبل [دوره 12، شماره 4 - زمستان 90 - مسلسل 48، 1390، صفحه 41-74]
 • روح اللهی امیری، زهرا زندگى و زمانه احمد بن حنبل‏ [دوره 6، شماره 3 - پاییز - مسلسل 23، 1384، صفحه 101-124]
 • روح اللهی امیری، زهرا سنتهای الهی و رویدادهای تاریخ؛ بررسی موردی دیدگاه مقریزی در اغاثة الامة بکشف الغمه [دوره 10، شماره 2 - تابستان 88 - مسلسل 38، 1388، صفحه 7-32]
 • روح اللهی امیری، زهرا فاطمیان از منظر مورخان شرق جهان اسلام با تأکید بر عراق از قرن چهارم تا هفتم هجری قمری [دوره 14، شماره 3 - پاییز - مسلسل 55، 1392، صفحه 129-150]
 • روح اللهی امیری، زهراء بازشناسی جریان‌های فکری اثرگذار در منطقه شامات در دوره ایوبیان تا پایان ممالیک [دوره 18، شماره 2 - تابستان 96، مسلسل 70، 1396، صفحه 229-258]
 • روح اللهی امیری، زهراء تحلیل بحران اقتصادی مصر در سال‏های 796 تا 806 قمری؛ نمونه‌ای از روش تاریخ‌نگاری مقریزی (د.845 ق) [دوره 20، تابستان 98 - مسلسل 78، 1398، صفحه 157-182]
 • روحی برندق، کاوس تحلیل روایی ـ تاریخیِ پرچم‌داری امیرمؤمنان علی(ع) در غزوات پیامبر اکرم(ص) [دوره 19، تابستان 97 - مسلسل 74، 1397، صفحه 7-40]
 • روحی میر آبادی، علیرضا مهدویت از دیدگاه اسماعیلیان و قرمطیان [دوره 7، شماره 3 - پاییز 85 - مسلسل 27، 1385، صفحه 51-92]
 • روحی میر آبادی، علیرضا پژوهشى در باب جغرافى دانان اندلس و آثار آن ها [دوره 3، شماره 1 - بهار - مسلسل 9، 1381، صفحه 83-118]
 • روحی میر آبادی، علیرضا قاضى عیاض و کتاب «الشفاء بتعریف حقوق المصطفى» [دوره 5، شماره 2 - تابستان - مسلسل 18، 1383، صفحه 55-70]
 • روحى میرآبادى، على رضا دور قیامت در نظر اسماعیلیان نزارى [دوره 3، شماره 3 - پاییز - مسلسل 11، 1381، صفحه 143-166]
 • رودگر، قنبرعلی اِل‌سید و مناسبات وی با هودیان و مسیحیان اندلس [دوره 18، شماره 1 - بهار 96، مسلسل 69، 1396، صفحه 165-188]
 • روزبهانی، محمد رضا تحول مبانی مشروعیت دولت سربداران با تأکید بر نقش تشیع و تصوف [دوره 19، پاییز 97 _ مسلسل 75، 1397، صفحه 217-244]
 • روزنتال، فرانتس نهضت ترجمه، گفتگویى میان تمدن یونانى و تمدن اسلامى [دوره 4، شماره 3 - پاییز - مسلسل 15، 1382، صفحه 157-176]
 • رئیسی، نفیسه کتاب شناسی تاریخ بیهقی [دوره 9، شماره 3 و 4 - پاییز و زمستان 87 - مسلسل 35 و 36، 1387، صفحه 171-200]

ز

 • زارعی، علی دلایل و زمینه‌های قتل‌های سیاسی ـ مذهبی در جهان اسلام در قرون پنجم و ششم هجری با تأکید بر ایران [دوره 14، شماره 4 - زمستان - مسلسل 56، 1392، صفحه 101-125]
 • زاهدی فر، سیفعلی روش‌شناسی سید جعفر مرتضی عاملی در ارزیابی احتمالات تاریخی در: الصحیح من سیرة النبی الأعظم [دوره 16، شماره 2 - تابستان 94 - مسلسل 62، 1394، صفحه 7-27]
 • زیرکی، مهدی مناقب خوانی دردوره آل بویه [دوره 9، شماره 1 و 2 - بهار و تابستان 87 - مسلسل 33 و 34، 1387، صفحه 25-56]
 • زکی، زهرا تعارض گزارش‌های آماری در بررسی‎های تاریخی؛ نمونه موردی، شمار زخم‎های امام حسین علیه السلام [دوره 15، شماره 4 - زمستان 93 - مسلسل 60، 1393، صفحه 7-35]
 • زکی پور، نعمت الله پرسش‌های چیستی در تاریخ و راه‌کارهای پاسخ به آن [دوره 20، زمستان 98 _ مسلسل 80، 1399، صفحه 69-88]
 • زکی‌زاده رنانی، علیرضا جستاری درباره عبدالله بن سبا [دوره 16، شماره 3 - پاییز 94 - مسلسل 63، 1394، صفحه 155-194]
 • زکی‌زاده رنانی، علیرضا جستاری درباره زید بن ثابت و نقش او در تاریخ نگارش قرآن [دوره 20، پاییز 98 _ مسلسل 79، 1398، صفحه 61-98]
 • زمانی، محمدحسن بررسی انتقادی دیدگاه خاورشناسان درباره سیره حکومتی امام حسن مجتبی(ع) [دوره 16، شماره 4 - زمستان94 - مسلسل 64، 1394، صفحه 43-67]
 • زمانی محجوب، حبیب رباط های ماوراءالنهر [دوره 14، شماره 4 - زمستان - مسلسل 56، 1392، صفحه 183-204]
 • زندیه، حسن تاریخ اجتماعی [دوره 12، شماره 1 و 2 - بهار و تابستان 90 - مسلسل 46 - 45، 1390، صفحه 161-182]
 • زندیه، حسن زمینه‌ها و موانع برگزاری حج از سوی ایران و عثمانی در دوره صفویه [دوره 15، شماره 1 - بهار - مسلسل 57، 1393، صفحه 135-170]
 • زندیه، حسن بررسی و تحلیل مناسبات صفویان با اقلیت مسیحی در ایران در دوره تکوین و اقتدار حکومت (907ـ 1100ق/1501ـ1600م) [دوره 18، زمستان 96 مسلسل72، 1397، صفحه 147-190]
 • زندیه، حسن نهادهای آموزشی خراسان در عهد عباسیان با تکیه بر عصر خلافت مأمون ( 198 - 218 ه ق ) [دوره 19، زمستان 97 _ مسلسل 76، 1398، صفحه 99-128]
 • زنگنه آبادی، احمد مذاکرات سیاسی ایرانیان و مسلمانان در دوره فتوحات (11 تا 21 ه.ق) [دوره 21، پاییز 99 - مسلسل 83، 1399، صفحه 205-236]
 • زینلی، بهمن نقش امام علی‌بن‌محمد(ع)در مهندسی فرهنگی امت اسلامی [دوره 18، پاییز 96 _ مسلسل 71، 1397، صفحه 7-38]
 • زینلی، بهمن نقش شیعیان در انساب‌نگاری سده هشتم هجری [دوره 19، بهار 97 - مسلسل 73، 1397، صفحه 167-202]
 • زینی وند، تورج درآمدی بر روش‌شناسی آثار تاریخی دکتر سیّد جعفر شهیدی [دوره 13، شماره 2 - تابستان 91 - مسلسل 50، 1391، صفحه 183-211]

س

 • ساسانپور، شهرزاد نگرش صلیبیان به مسلمانان طى جنگ‏هاى صلیبى‏ [دوره 6، شماره 2 - تابستان - مسلسل 22، 1384، صفحه 111-150]
 • سالار شادی، علی شخصیت و آثار ابن قتیبه‏ى دینورى‏ [دوره 4، شماره 3 - پاییز - مسلسل 15، 1382، صفحه 49-78]
 • سالاریه، صفورا سیاست علمی و فرهنگی فاطمیان در مصر [دوره 13، شماره 1 - بهار 91 - مسلسل 49، 1391، صفحه 121-156]
 • سالاریه، صفورا نقش فاطمیان در گسترش علوم نقلی [دوره 16، شماره 1 - بهار 94 - مسلسل 61، 1394، صفحه 81-118]
 • سامانی، سید محمود مناسبات امام جواد(ع) با شیعیان ساکن منطقه جبال ایران [دوره 17، شماره 1 - بهار 95 - مسلسل 65، 1395، صفحه 123-154]
 • سیاهپور، کشواد پرسش‌های چیستی در تاریخ و راه‌کارهای پاسخ به آن [دوره 20، زمستان 98 _ مسلسل 80، 1399، صفحه 69-88]
 • سبحانی، محمد تقی وثیقة‌المدینه و جایگاه معرفتی آن در شکل‌گیری جامعه اسلامی در مدینه [دوره 21، تابستان 99 - مسلسل 82، 1399، صفحه 35-66]
 • سبزیان‌پور، وحید جستاری در اندیشه‌های ایرانیان باستان در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید [دوره 20، پاییز 98 _ مسلسل 79، 1398، صفحه 99-136]
 • سیدی، سیداحیا رفتارشناسی صحابه در توزیع غنایم غزوات پیامبر(ص) [دوره 21، پاییز 99 - مسلسل 83، 1399، صفحه 77-110]
 • سید شیرازی، سید محمد جواد قالب های اثرگذار داده های تاریخی در فرایند استنباط فقهی بررسی موردی مکتب معاصر نجف [دوره 20، بهار 98 _ مسلسل 77، 1398، صفحه 125-172]
 • سرپرست سادات، سیدابراهیم جستاری تاریخی در اصالت مقبره حر بن یزید ریاحی [دوره 19، زمستان 97 _ مسلسل 76، 1398، صفحه 79-98]
 • سرخیل، فاطمه رویکرد روان شناختی اجتماعی دینوری در الاخبار الطوال [دوره 12، شماره 3 - پاییز 90 - مسلسل 47، 1390، صفحه 185-205]
 • سرخیل، فاطمه درآمدی بر روش و بینش تاریخی اسکندربیگ منشی ترکمان در عالم آرای عباسی [دوره 12، شماره 1 و 2 - بهار و تابستان 90 - مسلسل 46 - 45، 1390، صفحه 89-115]
 • سرخیل، فاطمه روابط صفویان و گورکانیان هند [دوره 8، شماره 2 - تابستان 86 - مسلسل 30، 1386، صفحه 133-162]
 • سرخیل، فاطمه حیات ابن ابی الحدید [دوره 9، شماره 1 و 2 - بهار و تابستان 87 - مسلسل 33 و 34، 1387، صفحه 57-78]
 • سعیدیان جزی، مریم درآمدی بر تاریخ اجتماعی اسپانیای اسلامی در منابع تاریخی و جغرافیایی قرن چهارم تا هفتم هجری [دوره 13، شماره 1 - بهار 91 - مسلسل 49، 1391، صفحه 183-210]
 • سعیدیان جزی، مریم مثنی بن حارثه شیبانی و نخستین فتوح اسلامی در عراق [دوره 8، شماره 2 - تابستان 86 - مسلسل 30، 1386، صفحه 61-90]
 • سلطانی، مصطفی تشیع بصره در قرون نخستین [دوره 3، شماره 3 - پاییز - مسلسل 11، 1381، صفحه 25-70]
 • سلیمانی، علی جایگاه سیاسی امارت در همگرایی جامعه و حکومت ایرانی در دوره اسلامی [دوره 17، شماره 2 - تابستان 95 - مسلسل 66، 1395، صفحه 127-160]
 • سلیمانی، مریم بررسی جایگاه قبایل عرب مسیحی ایران در روند فتوحات مسلمانان در عراق [دوره 8، شماره 4 - زمستان 86 - مسلسل 32، 1386، صفحه 41-68]
 • سلیمانی آشتیانی، مهدی نقش قبیله شیعی بنو عبدالقیس در حیات فرهنگی و اجتماعی کوفه در عصر حضور ائمه(ع) [دوره 17، شماره 3 - پاییز 95 - مسلسل 67، 1395، صفحه 51-81]
 • سلیمانی امیری، جواد بازشناسی تاریخ آغاز پرداخت و دریافت خُمس؛ بررسی انتقادی دیدگاه بازتاب یافته در کتاب «مکتب در فرایند تکامل» [دوره 20، تابستان 98 - مسلسل 78، 1398، صفحه 31-58]
 • سلیمانی یان، مسلم واکاوی عوامل و جهت‌گیری قیام ملاخلیل منگور (1334) علیه سیاست رضا شاه برای متحدالشکل کردن لباس [دوره 21، بهار 99 - مسلسل 81، 1399، صفحه 169-196]
 • سن دلیل، لنارت درآمدی بر پاپیروس شناسی و مطالعه مصر در اوایل دوره اسلامی [دوره 8، شماره 2 - تابستان 86 - مسلسل 30، 1386، صفحه 163-193]
 • سوری، محمد واکاوی متون زهد و بررسی ارتباط مشایخ صوفیه با امام کاظم علیه السلام [دوره 14، شماره 1 - بهار - مسلسل 53، 1392، صفحه 153-170]

ش

 • شادپور، حسن قومس و اسماعیلیان [دوره 7، شماره 4 - زمستان 85 - مسلسل 28، 1385، صفحه 119-138]
 • شاکر حسین، خلیل نقش ابراهیم بن مالک اشتر نخعى در حوادث سیاسى عراق (66 - 72 هجرى) [دوره 5، شماره 2 - تابستان - مسلسل 18، 1383، صفحه 97-136]
 • شاه‌بختی، مهدی خاندان رازی و تحول تاریخ‌نگاری در آندلس [دوره 18، زمستان 96 مسلسل72، 1397، صفحه 245-270]
 • شاهمرادی، سید مسعود مهاجرت قبایل عرب به آسیای مرکزی و پیآمدهای آن در قرون اولیه هجری [دوره 13، شماره 2 - تابستان 91 - مسلسل 50، 1391، صفحه 113-150]
 • شاهمرادی، سید مسعود کارکردهای نظام تیمار و علل فروپاشی آن در امپراتوری عثمانی [دوره 12، شماره 1 و 2 - بهار و تابستان 90 - مسلسل 46 - 45، 1390، صفحه 57-87]
 • شاهمرادی، سید مسعود نقش قبایل یمنی در رواج تشیع در آذربایجان طیّ سده‌های نخست اسلامی [دوره 16، شماره 1 - بهار 94 - مسلسل 61، 1394، صفحه 119-147]
 • شاهمرادی، سید مسعود اسماعیلیه نزاری محمدشاهی و قاسم‌شاهی ایران در دوران صفویه [دوره 19، تابستان 97 - مسلسل 74، 1397، صفحه 241-280]
 • شیبانی، منیره بلاط الشهداء [دوره 4، شماره 3 - پاییز - مسلسل 15، 1382، صفحه 39-48]
 • شجاعی، حسین گونه‌شناسی نقدهای شهید مطهری بر گزاره‌های تاریخی [دوره 15، شماره 4 - زمستان 93 - مسلسل 60، 1393، صفحه 123-144]
 • شیخ احمدی، سید محمد جغرافیای مذهبی شهرهای باختری ایالت جبال در عصر سلجوقیان [دوره 18، زمستان 96 مسلسل72، 1397، صفحه 223-244]
 • شیرانی، محمد بررسی تاریخی نقش اجتماعی سیاسی ابوسعید ابوالخیر در خراسان عصر غزنوی و سلجوقی در متون ادبی ـ عرفانی، با تأکید برکتاب اسرار التوحید [دوره 18، زمستان 96 مسلسل72، 1397، صفحه 291-318]
 • شیرزاد، محمد حسن درآمدی تاریخی بر جایگاه حدیث‌نگاری از دیدگاه عروۀ بن زبیر با تکیه بر اندیشه پویانگری [دوره 15، شماره 4 - زمستان 93 - مسلسل 60، 1393، صفحه 67-92]
 • شیرزاد، محمد حسین درآمدی تاریخی بر جایگاه حدیث‌نگاری از دیدگاه عروۀ بن زبیر با تکیه بر اندیشه پویانگری [دوره 15، شماره 4 - زمستان 93 - مسلسل 60، 1393، صفحه 67-92]
 • شریعت جو، منیره نقد درونی و بیرونی تاریخ نگاری ابن کثیر در البدایة و النهایة [دوره 10، شماره 1 - بهار 88 - مسلسل 37، 1388، صفحه 149-186]
 • شریفی، جعفر بررسی تطبیقی اهداف و اصول سازمان دعوت عباسیان و اسماعیلیان [دوره 16، شماره 2 - تابستان 94 - مسلسل 62، 1394، صفحه 141-174]
 • شریفی، لیلا بررسی سیر تطور گزارش شعرسرایی امام هادی‌(ع) نزد متوکل [دوره 18، پاییز 96 _ مسلسل 71، 1397، صفحه 83-102]
 • شعبانی، امامعلی دلایل و زمینه‌های قتل‌های سیاسی ـ مذهبی در جهان اسلام در قرون پنجم و ششم هجری با تأکید بر ایران [دوره 14، شماره 4 - زمستان - مسلسل 56، 1392، صفحه 101-125]
 • شعبان پور، هدی تأثیر خاندان محمد بن حنفیه در شکوفایی علوم نقلی و عقلی از قرن اول هجری تا پایان عصر عباسی(656ه.ق) [دوره 14، شماره 4 - زمستان - مسلسل 56، 1392، صفحه 39-74]
 • شعبانی مقدم، عادل اهمیت سیاسی اصفهان در دو قرن نخستین هجری [دوره 13، شماره 3 - پاییز 91 - مسلسل 51، 1391، صفحه 83-104]
 • شفایی، امان الله جریان شناسی کلامی – سیاسی عصر امامت امام رضا علیه السلام(183-203 ق) [دوره 12، شماره 4 - زمستان 90 - مسلسل 48، 1390، صفحه 7-40]
 • شفیعی خوزانی، زیبا بررسی منابع سیره نبوی؛ بازخوانی آرای رژی بلاشر [دوره 14، شماره 3 - پاییز - مسلسل 55، 1392، صفحه 45-73]
 • شمس‌آبادی، هادی نقش دانشمندان شیعه در گسترش فرهنگ و تمدن اسلامی در شامات از آغاز تا پایان قرن هفتم هجری [دوره 19، بهار 97 - مسلسل 73، 1397، صفحه 135-166]
 • شورمیج، مهتاب بُسر بن ابى ارطاه‏ [دوره 5، شماره 1 - بهار - مسلسل 17، 1383، صفحه 57-78]
 • شوکتی ‌مقرب، سمیه تحلیل کیفیت بازنمایی مقام سلطنت در گفتمان سفرنامه‌نویسی عصر صفوی [دوره 17، شماره 3 - پاییز 95 - مسلسل 67، 1395، صفحه 121-152]

ص

 • صادقی، امیر حسین تاریخ و تاریخى‏ گرى [دوره 6، شماره 4 - زمستان - مسلسل 24، 1384، صفحه 191-218]
 • صادقی، سید جعفر تحلیل انتقادی فضایل اختصاصی عبدالله بن عباس در روایات [دوره 17، شماره 4 - زمستان 95 - مسلسل 68، 1395، صفحه 135-160]
 • صادقی، مصطفی برخوردهاى مسالمت آمیز پیامبر(ص) با یهود [دوره 1، شماره 2 - تابستان - مسلسل 2، 1379، صفحه 7-27]
 • صادقی، مصطفی نقدى بر آمار تلفات جنگ هاى امام على علیه السلام (جمل, صفین, نهروان) [دوره 2، شماره 3 - پاییز - مسلسل 7، 1380، صفحه 49-82]
 • صادقی، مصطفی بررسی نظریه شیخ مفید درباره شهادت امام جواد(ع) [دوره 17، شماره 1 - بهار 95 - مسلسل 65، 1395، صفحه 155-178]
 • صادقی علوی، محمود نقش ضحّاک بن قیس فهری در تحولات سیاسی- نظامی قرن اول هجری [دوره 10، شماره 1 - بهار 88 - مسلسل 37، 1388، صفحه 129-148]
 • صادقی علوی، محمود دوران طلایی حکومت قطب شاهیان در دکن [دوره 9، شماره 1 و 2 - بهار و تابستان 87 - مسلسل 33 و 34، 1387، صفحه 149-174]
 • صالحی، پیمان واکاوی سبک مناظراتی امام رضا(ع) [دوره 19، زمستان 97 _ مسلسل 76، 1398، صفحه 41-78]
 • صالحی، پیمان جستاری در اندیشه‌های ایرانیان باستان در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید [دوره 20، پاییز 98 _ مسلسل 79، 1398، صفحه 99-136]
 • صالحی، راضیه خواجه نصیرالدین طوسی و فتح بغداد [دوره 9، شماره 3 و 4 - پاییز و زمستان 87 - مسلسل 35 و 36، 1387، صفحه 111-130]
 • صالحی، نصرالله روابط ایران و مصر از اسلام تا دوره فاطمیان [دوره 3، شماره 2 - تابستان - مسلسل 10، 1381، صفحه 184-204]
 • صالحی، نصرالله ادب جهادى در ایران قرن سیزدهم [دوره 3، شماره 4 - زمستان - مسلسل 12، 1381، صفحه 143-158]
 • صالحی، نصرالله ملاحظاتی چند در نظریه ی اهل سنت در باب خلافت [دوره 4، شماره 2 - تابستان - مسلسل 14، 1382، صفحه 199-212]
 • صالحی، نصر الله تاریخ و فلسفه تاریخ [دوره 2، شماره 3 - پاییز - مسلسل 7، 1380، صفحه 169-188]
 • صالحی حاجی آبادی، ابراهیم جستاری تاریخی در اصالت مقبره حر بن یزید ریاحی [دوره 19، زمستان 97 _ مسلسل 76، 1398، صفحه 79-98]
 • صالحی حاجی آبادی، ابراهیم اعتبار سنجی تاریخی رجال شیخ طوسی در ضبط اصحاب امام حسین(ع) [دوره 21، پاییز 99 - مسلسل 83، 1399، صفحه 139-166]
 • صفری، مسعود حــیــره عامل انتقال فرهنگ [دوره 3، شماره 2 - تابستان - مسلسل 10، 1381، صفحه 5-40]
 • صفری فروشانی، نعمت الله رفتار شناسی امام رضا علیه السلام در جریان غلو [دوره 13، شماره 4 - زمستان 91 - مسلسل 52، 1391، صفحه 95-131]
 • صفری فروشانی، نعمت الله درآمدى بر صلح نامه هاى مسلمانان با ایرانیان در آغاز فتح ایران [دوره 1، شماره 2 - تابستان - مسلسل 2، 1379، صفحه 50-119]
 • صفری فروشانی، نعمت الله فصلى در تاریخ نگارى اسلامى طبقات [دوره 1، شماره 4 - زمستان - مسلسل 4، 1379، صفحه 32-71]
 • صفری فروشانی، نعمت الله سیره ائمه: در مراسم و مواسم دینی؛ بررسی سبک زندگی امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در ماه رمضان [دوره 15، شماره 2 - تابستان - مسلسل 58، 1393، صفحه 39-67]
 • صفری فروشانی، نعمت الله پژوهشی در جایگاه کلامی بزنطی و منزلت وی نزد امام رضا(ع) و امام جواد(ع) [دوره 17، شماره 1 - بهار 95 - مسلسل 65، 1395، صفحه 43-76]
 • صفری فروشانی، نعمت الله اعتبارسنجی آموزه بابیّت امامان در عصر حضور تا پایان غیبت صغری؛ بررسی منبع شناختی [دوره 18، زمستان 96 مسلسل72، 1397، صفحه 7-48]
 • صفری فروشانی، نعمت الله بازخوانی چند گزارش عاشورایی بر اساس بسترشناسی حوادث قیام [دوره 20، پاییز 98 _ مسلسل 79، 1398، صفحه 31-60]
 • صفری فروشانی، نعمت‌الله نقش قبیله شیعی بنو عبدالقیس در حیات فرهنگی و اجتماعی کوفه در عصر حضور ائمه(ع) [دوره 17، شماره 3 - پاییز 95 - مسلسل 67، 1395، صفحه 51-81]
 • صفری فروشانی، نعمت‌الله تعامل امام رضا (ع) با فرقه زیدیه [دوره 13، شماره 2 - تابستان 91 - مسلسل 50، 1391، صفحه 83-112]
 • صفری‌فروشانی، نعمت‌الله بررسی تحلیلی تاریخ‌نگاری روایی امامیه تا نیمه قرن پنجم هجری [دوره 16، شماره 4 - زمستان94 - مسلسل 64، 1394، صفحه 7-41]
 • صیقل، رمضان وزارت بدر الجمالى‏ [دوره 5، شماره 1 - بهار - مسلسل 17، 1383، صفحه 119-134]
 • صمدی وند، منوچهر سیاست مذهبی حکومت ایلخانی؛ تسامح یا آشفتگی مذهبی؟ [دوره 13، شماره 4 - زمستان 91 - مسلسل 52، 1391، صفحه 133-154]

ض

 • ضائفی، راحله «حیات فکری مانویان» در قرون نخستین اسلامی [دوره 8، شماره 3 - پاییز 86 - مسلسل 31، 1386، صفحه 107-130]

ط

 • طارمی راد، حسن شیوه نقد اخبار تاریخ اسلام در بحار الأنوار [دوره 17، شماره 3 - پاییز 95 - مسلسل 67، 1395، صفحه 7-49]
 • طاهری، محمود فتح قسطنطنیه [دوره 8، شماره 1 - بهار 86 - مسلسل 29، 1386، صفحه 97-129]
 • طاهری، محمود مشاهیر و عالمان سیراف [دوره 7، شماره 3 - پاییز 85 - مسلسل 27، 1385، صفحه 93-110]
 • طاوسی مسرور، سعید بررسی و نقد مدخل[امام] حسن عسکری(ع) دائرة المعارف اسلام (EI2) [دوره 9، شماره 3 و 4 - پاییز و زمستان 87 - مسلسل 35 و 36، 1387، صفحه 149-170]
 • طیبی، ناهید بررسی تاریخی نقش اجتماعی بانو حمیده مصفا؛ مادر امام کاظم علیه الیلام [دوره 14، شماره 1 - بهار - مسلسل 53، 1392، صفحه 189-224]
 • طیبی، ناهید دلایل تاریخی مخالفت با خلافت منصوص از دیدگاه نقیب ابوجعفر (613ق.) [دوره 15، شماره 1 - بهار - مسلسل 57، 1393، صفحه 93-134]
 • طیبی، ناهید خوانش و بررسی روایات مربوط به خَیزُران، مادر امام جواد(ع) [دوره 17، شماره 1 - بهار 95 - مسلسل 65، 1395، صفحه 179-212]
 • طیبی، ناهید بازشناخت نقش‌های سیاسی ـ اجتماعی بانو حُدَیث، همسر امام هادی(ع) [دوره 18، پاییز 96 _ مسلسل 71، 1397، صفحه 125-158]
 • طیبی، ناهید واکاوی دلالت‌های تاریخی خطبه ام الخیر در دفاع از ولایت امیرمؤمنان(ع) [دوره 20، زمستان 98 _ مسلسل 80، 1399، صفحه 119-138]
 • طباطبایی، سید فخرالدین روابط معصومان علیه السلام با اهل کتاب و مبانی آن [دوره 15، شماره 2 - تابستان - مسلسل 58، 1393، صفحه 183-216]
 • طباطبایی، سید مصطفی نقش اصحاب امام جواد(ع) در تاریخ‌نگاری دوره عباسی؛ مطالعه موردی: اصحاب حاضر در قلمرو جغرافیایی ایران ( با توجه به نامه رسمی رئیس کارگروه تخصصی تخلفات پژوهشی دانشگاه اصفهان و احراز تخلف پژوهشی درون دانشگاهی ، این مقاله از فصلنامه حذف شد.) [دوره 17، شماره 1 - بهار 95 - مسلسل 65، 1395، صفحه 103-122]
 • طباطبایی، محمدعلی تاریخ انگاره تحریف بایبل در مجادلات مسیحی‌ ـ ‌اسلامی [دوره 19، تابستان 97 - مسلسل 74، 1397، صفحه 137-180]
 • طحانی، آزاده مقایسه ساختار و برنامه های مراکز آموزشی جهان اسلام (تا پایان قرن هفتم هجری) و اروپای قرون وسطا [دوره 14، شماره 4 - زمستان - مسلسل 56، 1392، صفحه 153-182]
 • طرفداری، علی محمد نقش جریان‌های شرق‌شناسی و ایران‌شناسی در پیدایش تاریخ‌نگاری‌های ملی در ایران؛ از قاجاریه تا پایان پهلوی اوّل [دوره 18، شماره 2 - تابستان 96، مسلسل 70، 1396، صفحه 147-182]
 • طرفداری، علی‌محمد در تکاپوی تأسیس حکومت دینی: بررسی تاریخی زمینه‌ها و دلایل برآمدن و براندازی نهضت دارالارقم در مالزی [دوره 17، شماره 2 - تابستان 95 - مسلسل 66، 1395، صفحه 187-217]
 • طهماسبی، ساسان ثوری‌ها و حنبلی‌های اصفهان [دوره 12، شماره 1 و 2 - بهار و تابستان 90 - مسلسل 46 - 45، 1390، صفحه 141-159]
 • طهماسبی، ساسان آل بویه در عمان [دوره 8، شماره 3 - پاییز 86 - مسلسل 31، 1386، صفحه 27-43]
 • طهماسبی، ساسان کرخ در دوره‏ ى آل‏بویه [دوره 4، شماره 1 - بهار - مسلسل 13، 1382، صفحه 107-124]
 • طهماسبی، ساسان شاهینیان بطایح‏ [دوره 6، شماره 1 - بهار - مسلسل 21، 1384، صفحه 143-160]
 • طهماسبی، ساسان اسماعیلیان در الموت و جنوب ناحیه دریای مازندران پس از فتوحات مغول [دوره 13، شماره 3 - پاییز 91 - مسلسل 51، 1391، صفحه 105-136]
 • طهوری نیا، علی نسبت سنجی گفتمان ملی گرایی ایرانی با گفتمان صفویه [دوره 19، زمستان 97 _ مسلسل 76، 1398، صفحه 233-272]

ظ

 • ظریفیان منش، کمال نهادهای آموزشی خراسان در عهد عباسیان با تکیه بر عصر خلافت مأمون ( 198 - 218 ه ق ) [دوره 19، زمستان 97 _ مسلسل 76، 1398، صفحه 99-128]

ع

 • عابدینی، ابوالفضل برگی از پیشینة تلاش ایرانیان برای اتحاد مسلمانان [دوره 7، شماره 2 - تابستان 85 - مسلسل 26، 1385، صفحه 107-122]
 • عارف نژاد، ابوالقاسم نسبت سنجی گفتمان ملی گرایی ایرانی با گفتمان صفویه [دوره 19، زمستان 97 _ مسلسل 76، 1398، صفحه 233-272]
 • عاشوری، اعظم تأثیر دعا در رشد و شکوفایی فرهنگی و تمدنی شیعه [دوره 10، شماره 4 - زمستان 88 - مسلسل 40، 1388، صفحه 83-104]
 • عالمی، خدیجه اندیشه‏ هاى کلامى شیعه‏ امامى در دوره‏ ى نخست عباسى‏ [دوره 4، شماره 2 - تابستان - مسلسل 14، 1382، صفحه 49-64]
 • عالمی، خدیجه بازشناسی نظام رفتاری امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در دوران حکومت خود با مسیحیان [دوره 15، شماره 4 - زمستان 93 - مسلسل 60، 1393، صفحه 37-66]
 • عالمی، سید محمد رضا درآمدی بر نسب‌نگاری طالبیان [دوره 13، شماره 1 - بهار 91 - مسلسل 49، 1391، صفحه 81-120]
 • عالم زاده، هادی نقدی بر مقاله «حاج بکتاش ولی و طریقت بکتاشیه» [دوره 7، شماره 2 - تابستان 85 - مسلسل 26، 1385، صفحه 95-105]
 • عالم زاده، هادی اوضاع دینى, فرهنگى و اجتماعى سده ششم هجرى به گزارش ابن جوزى (511 - 597ق) [دوره 1، شماره 2 - تابستان - مسلسل 2، 1379، صفحه 175-191]
 • عالم زاده، هادی پیشینه تاریخ نگارى عاشورا [دوره 2، شماره 3 - پاییز - مسلسل 7، 1380، صفحه 83-98]
 • عالم زاده، هادی استقرار و تحکیم خلافت در مدینه‏ [دوره 4، شماره 3 - پاییز - مسلسل 15، 1382، صفحه 5-24]
 • عالم زاده، هادی بررسی منابع سیره نبوی؛ بازخوانی آرای رژی بلاشر [دوره 14، شماره 3 - پاییز - مسلسل 55، 1392، صفحه 45-73]
 • عبادی، مهدی مدارس امپراتوری عثمانی [دوره 8، شماره 1 - بهار 86 - مسلسل 29، 1386، صفحه 149-174]
 • عباس، محمدطاهر جستاری در نقد حضور اعقاب حضرت عباس(ع) در شبه‌قاره هند [دوره 17، شماره 3 - پاییز 95 - مسلسل 67، 1395، صفحه 193-227]
 • عباسی، جواد سادات در دوره مغول [دوره 3، شماره 4 - زمستان - مسلسل 12، 1381، صفحه 75-88]
 • عباسی، علی اکبر ابن قتیبه دینوری [دوره 7، شماره 1 - بهار 85 - مسلسل 25، 1385، صفحه 165-176]
 • عباسی، علی اکبر مالک اشتر و اوضاع زمانه [دوره 7، شماره 2 - تابستان 85 - مسلسل 26، 1385، صفحه 19-45]
 • عباسی، علی اکبر الحمرا نمود هنر و معماری بنی نصر [دوره 9، شماره 3 و 4 - پاییز و زمستان 87 - مسلسل 35 و 36، 1387، صفحه 63-82]
 • عباسی، علی اکبر ابن اشعث‏ [دوره 5، شماره 1 - بهار - مسلسل 17، 1383، صفحه 167-186]
 • عباسی، علی اکبر ابن ابى‏ الحدید [دوره 6، شماره 2 - تابستان - مسلسل 22، 1384، صفحه 197-205]
 • عباسی، علی اکبر زبان شناسی اعراب و بومیان خراسان در عهد اموی [دوره 11، شماره 3 و 4 - پاییز و زمستان 89 - مسلسل 43 و 44، 1389، صفحه 203-225]
 • عبدی، سیاوش قبیلۀ کنده قبل از اسلام [دوره 7، شماره 4 - زمستان 85 - مسلسل 28، 1385، صفحه 5-23]
 • عبدالعزیز بن ادریس، عبد الله وضع اقتصادى مدینه در عهد نبوى‏ [دوره 6، شماره 3 - پاییز - مسلسل 23، 1384، صفحه 161-196]
 • عبدالمحمدی، حسین بررسی انتقادی روش تاریخ نگاری مقاله «محمد؛ پیامبر اسلام» در ویرایش دوم دایرة المعارف اسلام [دوره 12، شماره 3 - پاییز 90 - مسلسل 47، 1390، صفحه 111-135]
 • عبدالمحمدی، حسین نقد و بررسی دیدگاه مستشرقان درباره اهداف غزوات و سرایای پیامبر اعظم از منظر اسناد تاریخی [دوره 13، شماره 3 - پاییز 91 - مسلسل 51، 1391، صفحه 7-39]
 • عبدالهی، امیر جغرافیای مذهبی شهرهای باختری ایالت جبال در عصر سلجوقیان [دوره 18، زمستان 96 مسلسل72، 1397، صفحه 223-244]
 • عزتی، مهدی زمینه‌ها و عوامل اصلی مهاجرت قبایل هلالی به مصر و افریقیه [دوره 14، شماره 2 - تابستان - مسلسل 54، 1392، صفحه 115-136]
 • عزیزی، حمید نقش بازرگانان در بافت تاریخی شهر یزد در عصر قاجار [دوره 16، شماره 1 - بهار 94 - مسلسل 61، 1394، صفحه 231-261]
 • عزیزی، محسن حوزه ی عمومی و حوزه خصوصی در اندیشه و عمل امیرالمؤمنین علی علیه السلام [دوره 8، شماره 2 - تابستان 86 - مسلسل 30، 1386، صفحه 5-36]
 • عزیزیان، مریم بازخوانی زیست‌نامه‌ سید ابوطالب قاینی: قتل یا وفات؟ [دوره 20، زمستان 98 _ مسلسل 80، 1399، صفحه 173-202]
 • عسگر خانی، فاطمه عوامل به کارگیری بردگان در ساختار سیاسی و نظامی فاطمیان [دوره 20، پاییز 98 _ مسلسل 79، 1398، صفحه 189-218]
 • عشریه، رحمان پیشینه‌شناسی و نقد ادعاهای سران بهائیّت درباره نَسخ شریعت اسلام در فتنه بدشت [دوره 18، شماره 2 - تابستان 96، مسلسل 70، 1396، صفحه 259-288]
 • عظیمی، کیومرث نظام وقف در بیمارستان‌های دورة اسلامی از ابتدا تا آغاز عثمانی [دوره 13، شماره 4 - زمستان 91 - مسلسل 52، 1391، صفحه 183-212]
 • عظیمی، کیومرث کارکردهای نظام تیمار و علل فروپاشی آن در امپراتوری عثمانی [دوره 12، شماره 1 و 2 - بهار و تابستان 90 - مسلسل 46 - 45، 1390، صفحه 57-87]
 • عظیم زاده، طاهره تأثیرات مذهبی حکومت امپراتوری عثمانی بر قبرس [دوره 15، شماره 1 - بهار - مسلسل 57، 1393، صفحه 229-256]
 • عظیم زاده طهرانی، طاهره ابن ابی العوجا و امام صادق(ع) [دوره 7، شماره 4 - زمستان 85 - مسلسل 28، 1385، صفحه 81-100]
 • عظیم زاده طهرانی، طاهره علل دست‏گیرى حسین بن روح نوبختى‏ [دوره 4، شماره 1 - بهار - مسلسل 13، 1382، صفحه 69-84]
 • عظیم زاده طهرانی، طاهره گفتمان‌کاوی آثار عاشورایی دکتر محمد‌ابراهیم آیتی [دوره 21، تابستان 99 - مسلسل 82، 1399، صفحه 109-142]
 • عقیلی، سیداحمد اتابکان زنگی و خلافت عباسی؛ واگرایی ها، هم گرایی ها [دوره 19، زمستان 97 _ مسلسل 76، 1398، صفحه 203-232]
 • عقیلی، سید احمد نقش اصحاب امام جواد(ع) در تاریخ‌نگاری دوره عباسی؛ مطالعه موردی: اصحاب حاضر در قلمرو جغرافیایی ایران ( با توجه به نامه رسمی رئیس کارگروه تخصصی تخلفات پژوهشی دانشگاه اصفهان و احراز تخلف پژوهشی درون دانشگاهی ، این مقاله از فصلنامه حذف شد.) [دوره 17، شماره 1 - بهار 95 - مسلسل 65، 1395، صفحه 103-122]
 • علی، فیضان جعفر مراکز علمی ـ آموزشی شیعیان در اوده؛ از اقتدار یافتن انگلیس تا استقلال هند (1857م تا 1947 م) [دوره 21، بهار 99 - مسلسل 81، 1399، صفحه 197-228]
 • علیپور، محمد علی کندوکاوی دیگر در تعریف علم تاریخ [دوره 7، شماره 2 - تابستان 85 - مسلسل 26، 1385، صفحه 5-18]
 • علی دادی گراوند، مظفر تأثیر سلجوقیان بر اوضاع تجاری – بازرگانی نیشابور [دوره 14، شماره 3 - پاییز - مسلسل 55، 1392، صفحه 151-174]
 • علی رودگر، قنبر مناسبات سیاسی ـ نظامی حکومت بنی‌هود و قشتاله [دوره 21، پاییز 99 - مسلسل 83، 1399، صفحه 283-310]
 • علیزاده بیرجندی، زهرا گفتمان‌کاوی آثار عاشورایی دکتر محمد‌ابراهیم آیتی [دوره 21، تابستان 99 - مسلسل 82، 1399، صفحه 109-142]
 • علی ساعدی، حسین چگونگی برخورد پیامبر (ص) با آثار تاریخی در شبه جزیره عربستان [دوره 13، شماره 2 - تابستان 91 - مسلسل 50، 1391، صفحه 47-82]
 • علینقیان، حسین آرایش نظامی آل بویه درعراق و ایران «کلیفورد ادموند باسورث» [دوره 7، شماره 2 - تابستان 85 - مسلسل 26، 1385، صفحه 123-164]
 • علینقیان، حسین تاریخ دانشوران و فهارس مصنفات در منابع عربى [دوره 2، شماره 2 - تابستان - مسلسل 6، 1380، صفحه 164-204]
 • علینقیان، حسین در آمدى بر جغرافیاى قصص قرآنى [دوره 5، شماره 1 - بهار - مسلسل 17، 1383، صفحه 135-166]
 • علینقیان، حسین اسامى ماه‏ها در کشورهاى عربى و شیوه یکسان سازى آنها [دوره 5، شماره 4 - زمستان - مسلسل 20، 1383، صفحه 153-186]
 • علوی، مریم دیدگاه طه حسین پیرامون مشروعیت خلافت اموی [دوره 11، شماره 3 و 4 - پاییز و زمستان 89 - مسلسل 43 و 44، 1389، صفحه 31-63]
 • علویان، زهرا رویکرد روان شناختی اجتماعی دینوری در الاخبار الطوال [دوره 12، شماره 3 - پاییز 90 - مسلسل 47، 1390، صفحه 185-205]
 • علوی‌پور، انتظار ساختار و گونه‌های نهادهای علمی و آموزشی افریقیه در عصر بنوحفص (625ـ941ق) [دوره 17، شماره 4 - زمستان 95 - مسلسل 68، 1395، صفحه 235-264]

غ

 • غفاری فر، حسن نقش فاطمیان در گسترش علوم نقلی [دوره 16، شماره 1 - بهار 94 - مسلسل 61، 1394، صفحه 81-118]
 • غفرانی، علی نقش شیعیان در تدوین منابع جغرافیایی [دوره 19، بهار 97 - مسلسل 73، 1397، صفحه 41-66]
 • غفوری، محمد تأثیر علمی - فرهنگی هند در دانش مسلمانان در سده های نخستین اسلامی [دوره 8، شماره 4 - زمستان 86 - مسلسل 32، 1386، صفحه 123-146]
 • غفوری، محمد کتاب «اثر التشیع علی الروایات التاریخیه»؛ بررسی روش شناختی و اسنادی [دوره 10، شماره 3 - پاییز 88 - مسلسل 39، 1388، صفحه 167-204]
 • غفوری، محمد بررسی انتقادی گزارش های ناظر بر آیه اطعام [دوره 21، تابستان 99 - مسلسل 82، 1399، صفحه 7-34]
 • غلامی، مریم بررسی تحولات فرهنگی اسماعیلیان نزاری از دعوت تا سلطنت (483 – 654ه.ق/ 1190 – 1256م.) [دوره 9، شماره 1 و 2 - بهار و تابستان 87 - مسلسل 33 و 34، 1387، صفحه 175-205]
 • غلامی دهقی، علی نقش ابراهیم بن مالک اشتر نخعى در حوادث سیاسى عراق (66 - 72 هجرى) [دوره 5، شماره 2 - تابستان - مسلسل 18، 1383، صفحه 97-136]
 • غلامزاده، صدیقه عزاداری محرم در عهد صفوی؛ یک بررسی آسیب‌شناختی [دوره 16، شماره 3 - پاییز 94 - مسلسل 63، 1394، صفحه 35-69]
 • غلامی فیروزجائی، علی بررسی تاریخی جشن‌های یمن در دوره طاهریان (858-945 ه.ق.) [دوره 21، تابستان 99 - مسلسل 82، 1399، صفحه 199-220]

ف

 • فیاض انوش، ابوالحسن نقشِ «موضوع» در روشن ساختن مفهومِ «متنِ تاریخ‌نگارانه» [دوره 17، شماره 2 - تابستان 95 - مسلسل 66، 1395، صفحه 7-38]
 • فتح قبادپور، علی تجدید حیات فکرى، فرهنگى معتزله در قرن چهارم هجرى‏ [دوره 5، شماره 4 - زمستان - مسلسل 20، 1383، صفحه 63-98]
 • فراتی، علی اکبر بررسی تاریخی گزارش‌های شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید دربارۀ امام حسین (ع) [دوره 15، شماره 1 - بهار - مسلسل 57، 1393، صفحه 7-48]
 • فرانتس - مورفی، گلادیس تاریخ اقتصادى مصر در دوران اولیه‏ اسلامى‏1 (1171- 868م/567-254ق) [دوره 4، شماره 2 - تابستان - مسلسل 14، 1382، صفحه 163-198]
 • فراهانی منفرد، مهدی دیدگاه معرفت شناختى و روش شناختى ابن خلدون‏ درباره‏ى تاریخ‏ [دوره 4، شماره 1 - بهار - مسلسل 13، 1382، صفحه 125-158]
 • فرخی، زینب ثوری‌ها و حنبلی‌های اصفهان [دوره 12، شماره 1 و 2 - بهار و تابستان 90 - مسلسل 46 - 45، 1390، صفحه 141-159]
 • فرخنده زاده، محبوبه پادشاه‌زدگی؛ غلبه نظامیان بر ساختار سیاسی ـ اداری خلافت عباسی [دوره 18، شماره 1 - بهار 96، مسلسل 69، 1396، صفحه 113-136]
 • فرخنده زاده، محبوبه تحول و تداوم حاکمیت فاطمی بر اساس نظریه اقتدار سنتی ماکس وبر [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرشچی، معصومه تاریخ‏نگارى اسلامى در دو قرن اول هجرى [دوره 4، شماره 1 - بهار - مسلسل 13، 1382، صفحه 45-68]
 • فرهی، عبدالله ورود مسلمانان به آمریکا؛ بازخوانی یک دیدگاه [دوره 14، شماره 2 - تابستان - مسلسل 54، 1392، صفحه 163-196]
 • فرهمند، یونس ((شــروط الـعـمریـه)) معرفى متنى کهن در باب اهل ذمه [دوره 3، شماره 2 - تابستان - مسلسل 10، 1381، صفحه 67-80]
 • فرهمند، یونس پژوهشی در تاریخنگاری مغرب اسلامی؛ بررسی البیان المغرب فی اخبار الاندلس و المغرب [دوره 10، شماره 2 - تابستان 88 - مسلسل 38، 1388، صفحه 67-86]
 • فرهمند، یونس اِل‌سید و مناسبات وی با هودیان و مسیحیان اندلس [دوره 18، شماره 1 - بهار 96، مسلسل 69، 1396، صفحه 165-188]
 • فرهمند، یونس مناسبات سیاسی ـ نظامی حکومت بنی‌هود و قشتاله [دوره 21، پاییز 99 - مسلسل 83، 1399، صفحه 283-310]
 • فرهمند پور، فهیمه جانشینى پیامبرصلى الله علیه وآله؛ انتقال کاریزما [دوره 5، شماره 2 - تابستان - مسلسل 18، 1383، صفحه 5-36]
 • فروزانی، سید ابوالقاسم بررسی روابط سیاسی - نظامی صلاح‌الدین ایوبی و قلیچ ارسلان دوم [دوره 12، شماره 4 - زمستان 90 - مسلسل 48، 1390، صفحه 169-187]
 • فروغی، اصغر شالوده شکنی مونتسکیو در نگاه خاور شناسان به ایران و شرق مسلمان [دوره 13، شماره 3 - پاییز 91 - مسلسل 51، 1391، صفحه 137-171]
 • فروهی، آرمان اهمیت سیاسی اصفهان در دو قرن نخستین هجری [دوره 13، شماره 3 - پاییز 91 - مسلسل 51، 1391، صفحه 83-104]
 • فروهی، آرمان تحلیلی بر عملکرد ابوایوب موریانی در عصر منصور عباسی (136ـ154ﻫ.ق) [دوره 19، تابستان 97 - مسلسل 74، 1397، صفحه 181-210]
 • فضلی‏نژاد، احمد بررسی روند اسلام‌پذیری خاندان جغتای در ماوراءالنهر [دوره 16، شماره 4 - زمستان94 - مسلسل 64، 1394، صفحه 163-191]
 • فقیه حبیب‌آبادی، مجید جستاری درباره زید بن ثابت و نقش او در تاریخ نگارش قرآن [دوره 20، پاییز 98 _ مسلسل 79، 1398، صفحه 61-98]
 • فقهی‌زاده، عبدالهادی تحلیل انتقادی فضایل اختصاصی عبدالله بن عباس در روایات [دوره 17، شماره 4 - زمستان 95 - مسلسل 68، 1395، صفحه 135-160]
 • فقیهی مقدس، نفیسه واکاوی دلالت‌های تاریخی خطبه ام الخیر در دفاع از ولایت امیرمؤمنان(ع) [دوره 20، زمستان 98 _ مسلسل 80، 1399، صفحه 119-138]
 • فلاح پور، نفیسه مقایسه اندیشه مهدویت شیعه اثنی عشری و نظریه پایان تاریخ فوکویاما [دوره 10، شماره 2 - تابستان 88 - مسلسل 38، 1388، صفحه 161-186]
 • فلاح زاده، احمد جایگاه و نقش آل زبیر در تاریخ اسلام [دوره 11، شماره 3 و 4 - پاییز و زمستان 89 - مسلسل 43 و 44، 1389، صفحه 121-171]
 • فلاح زاده، احمد جستاری تاریخی در آیین های سلطانی دولت بویهیان [دوره 15، شماره 4 - زمستان 93 - مسلسل 60، 1393، صفحه 93-121]
 • فلاح زاده، احمد درآمدی بر سنت سازی امویان؛ مطالعه روندی- فرایندی روزه عاشورا [دوره 16، شماره 3 - پاییز 94 - مسلسل 63، 1394، صفحه 71-108]
 • فلاح زاده، احمد روند شکل گیری عثمانی در روزگار تکوین ( 716 - 804 ق ) ؛ از غازی گری تا دولت یابی [دوره 19، زمستان 97 _ مسلسل 76، 1398، صفحه 273-316]
 • فلاح زاده، احمد تقدیرگرایی و رواداری؛ دو شبکه اعتقادی باورساز‌ در عصر تکوین دولت عثمانی (804-716 ق) [دوره 20، زمستان 98 _ مسلسل 80، 1399، صفحه 139-172]
 • فلاح زاده، سید حسین سنت‌های تاریخی و اجتماعی از دیدگاه رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم [دوره 13، شماره 4 - زمستان 91 - مسلسل 52، 1391، صفحه 37-69]
 • فلاح زاده، سید حسین بررسی تاریخی زمینه‌های بروز تعارض در مدینة النبی [دوره 13، شماره 1 - بهار 91 - مسلسل 49، 1391، صفحه 25-53]
 • فلاح زاده، سید حسین چگونگی و زمان گرایش خاندان اَعیَن به تشیع [دوره 15، شماره 3 - پاییز - مسلسل 59، 1393، صفحه 61-88]
 • فلاح‌زاده، احمد پرداختی تاریخی بر آیین‌های فرهنگی ـ اجتماعی ایرانی بویهیان [دوره 17، شماره 3 - پاییز 95 - مسلسل 67، 1395، صفحه 83-120]

ق

 • قاریان، حسین بررسی انتساب کتاب اثبات الوصیه به مسعودی [دوره 16، شماره 1 - بهار 94 - مسلسل 61، 1394، صفحه 149-188]
 • قاضی خانی، حسین بررسی تاریخی زمینه‌های بروز تعارض در مدینة النبی [دوره 13، شماره 1 - بهار 91 - مسلسل 49، 1391، صفحه 25-53]
 • قاضی خانی، حسین سبک زندگی زن ایرانی از نگاه سفرنامه نویسان غیر ایرانی عصر صفوی [دوره 15، شماره 1 - بهار - مسلسل 57، 1393، صفحه 171-206]
 • قاضی خانی، حسین مواجهه امام هادی(ع)با تنش‌های سازمان وکالت در دوران امامت خود [دوره 18، پاییز 96 _ مسلسل 71، 1397، صفحه 221-242]
 • قاضی‌خانی، حسین کاوشی در نخستین محل سکونت‌ مسلم ‌بن عقیل در کوفه [دوره 21، بهار 99 - مسلسل 81، 1399، صفحه 39-66]
 • قائدان، اصغر رسالة التذکرة الهرویة فی فنون الحربیه [دوره 7، شماره 1 - بهار 85 - مسلسل 25، 1385، صفحه 177-206]
 • قائدان، اصغر تحول و تطور در نیروى دریایى مسلمانان (تا پایان خلافت عباسى) [دوره 2، شماره 2 - تابستان - مسلسل 6، 1380، صفحه 119-142]
 • قائدان، اصغر پوشش و پرچم در جنگ‏هاى عصر اسلامى [دوره 5، شماره 1 - بهار - مسلسل 17، 1383، صفحه 5-32]
 • قائمی، سید رضا بررسی نقش طرفداران بنی امیه در ترویج نظریه جبر [دوره 15، شماره 3 - پاییز - مسلسل 59، 1393، صفحه 159-191]
 • قبادی، علیرضا تحلیل جامعه شناختی از مراسم و مناسک دینی با تأکید بر مراسم عاشورا [دوره 8، شماره 2 - تابستان 86 - مسلسل 30، 1386، صفحه 37-60]
 • قدیمی نژاد، سید عباس تاریخ نگاران عرب و فتنه کبرا (قسمت اول) [دوره 1، شماره 1 - بهار - مسلسل 1، 1379، صفحه 41-89]
 • قدیمی نژاد، سید عباس تاریخ نگاران عرب و فتنه کبرا (قسمت دوم) [دوره 1، شماره 2 - تابستان - مسلسل 2، 1379، صفحه 120-156]
 • قرائتی، حامد سیره ائمه: در مراسم و مواسم دینی؛ بررسی سبک زندگی امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در ماه رمضان [دوره 15، شماره 2 - تابستان - مسلسل 58، 1393، صفحه 39-67]
 • قرائتی، حامد نقش اماکن مذهبی در گفتمان‌های اجتماعی و سیاسی دوره قاجار؛ بررسی موردی تهران [دوره 15، شماره 4 - زمستان 93 - مسلسل 60، 1393، صفحه 171-198]
 • قرائتی، حامد بررسی انتقادی سیاست‌گذاری علم در عصر صفویه [دوره 21، بهار 99 - مسلسل 81، 1399، صفحه 135-168]
 • قریب، قاسم شیوه نقد اخبار تاریخ اسلام در بحار الأنوار [دوره 17، شماره 3 - پاییز 95 - مسلسل 67، 1395، صفحه 7-49]
 • قربانپور دشتکی، سیمین کوفه و تحولات سیاسى صدر اسلام‏ [دوره 6، شماره 3 - پاییز - مسلسل 23، 1384، صفحه 25-48]
 • قربانپور دشتکی، سیمین بررسی زمینه های پیدایش پدیده خروج در صدر اسلام (با تأکید بر عملکرد قبایل ربیعه و تمیم) [دوره 10، شماره 2 - تابستان 88 - مسلسل 38، 1388، صفحه 121-159]
 • قرچانلو، حسین کتب جغرافیاى عمومى و سفرنامه ها در جهان اسلام [دوره 3، شماره 3 - پاییز - مسلسل 11، 1381، صفحه 89-106]
 • قریشی کرین، سید حسن اصحاب قمی امام هادی (ع) و نقش آنان در گسترش اندیشه شیعی [دوره 18، پاییز 96 _ مسلسل 71، 1397، صفحه 195-220]
 • قریشی کرین، سید حسن خاندان رازی و تحول تاریخ‌نگاری در آندلس [دوره 18، زمستان 96 مسلسل72، 1397، صفحه 245-270]
 • قلیچ، رسول تبیین تاریخی دلایل عدم روایت واقعه غدیر در سیره ابن اسحاق [دوره 20، پاییز 98 _ مسلسل 79، 1398، صفحه 7-30]
 • قیّم‏، عبدالنبى اقدامات فرهنگى سید مطلّب مشعشعى‏ [دوره 5، شماره 3 - پاییز - مسلسل 19، 1383، صفحه 117-125]
 • قناتغستانی، مهدی محمدی تبیین آماری جنگ‌های اتابکان زنگی از سال 521 تا 569 هجری قمری [دوره 17، شماره 4 - زمستان 95 - مسلسل 68، 1395، صفحه 193-234]
 • قنبری، زهرا بلاط الشهداء [دوره 4، شماره 3 - پاییز - مسلسل 15، 1382، صفحه 39-48]
 • قنبری، صباح روابط سیاسی شیوخ برزنجی کردستان عراق با دولت عثمانی (1154 ـ 1335 هـ . ق) [دوره 16، شماره 3 - پاییز 94 - مسلسل 63، 1394، صفحه 229-252]

ک

 • کاظمی، سید توقیر عباس سیرة اهل بیت علیه السلام در برخورد با مسلمانان غیر شیعه [دوره 15، شماره 2 - تابستان - مسلسل 58، 1393، صفحه 155-182]
 • کاظم بیگی، محمدعلی شهر حله در قرن هفتم تا نهم هجری؛ یک سنجش تمدنی [دوره 19، تابستان 97 - مسلسل 74، 1397، صفحه 69-100]
 • کاظمی دلیگانی، مریم اقدامات عمرانی شاهان صفوی در عتبات عالیات [دوره 8، شماره 1 - بهار 86 - مسلسل 29، 1386، صفحه 67-80]
 • کافی، مجید جامعه شناسی علم تاریخ و تاریخ نگاری (طرح، نقد و بررسی نگرش فمینیستی) [دوره 10، شماره 3 - پاییز 88 - مسلسل 39، 1388، صفحه 113-143]
 • کامگار، معصومه زمینه‌ها و موانع برگزاری حج از سوی ایران و عثمانی در دوره صفویه [دوره 15، شماره 1 - بهار - مسلسل 57، 1393، صفحه 135-170]
 • کامل، عبدالعزیز در آمدى بر جغرافیاى قصص قرآنى [دوره 5، شماره 1 - بهار - مسلسل 17، 1383، صفحه 135-166]
 • کاهن، کلود تاریخ و مورخان اسلامى تا پایان دوران عباسى [دوره 1، شماره 1 - بهار - مسلسل 1، 1379، صفحه 141-195]
 • کائیدی نژاد، محمد حوزه ی عمومی و حوزه خصوصی در اندیشه و عمل امیرالمؤمنین علی علیه السلام [دوره 8، شماره 2 - تابستان 86 - مسلسل 30، 1386، صفحه 5-36]
 • کائن، کلود جنگ در دوره خلفا [دوره 5، شماره 3 - پاییز - مسلسل 19، 1383، صفحه 175-188]
 • کتابچی، زکریا اولین مقابله‏ ى ترکان و اعراب در دره‏ ى جیحون به روایت طبرى [دوره 5، شماره 4 - زمستان - مسلسل 20، 1383، صفحه 115-128]
 • کجباف، علی اکبر شالوده شکنی مونتسکیو در نگاه خاور شناسان به ایران و شرق مسلمان [دوره 13، شماره 3 - پاییز 91 - مسلسل 51، 1391، صفحه 137-171]
 • کجباف، علی اکبر مسلمانان قفقاز: از تعامل با ایران تا تقابل با روسیه [دوره 20، زمستان 98 _ مسلسل 80، 1399، صفحه 203-238]
 • کردی، رضا علل اقتصادی ناخشنودی بومیان شمال آفریقا از والیان عرب (در قرن اول و دوم هجری) [دوره 8، شماره 2 - تابستان 86 - مسلسل 30، 1386، صفحه 107-131]
 • کردی، رضا ابوحفص کرمانى «مورخى ناشناخته» [دوره 4، شماره 2 - تابستان - مسلسل 14، 1382، صفحه 65-74]
 • کردی، رضا شکل‏گیرى دولتهاى خارجى مذهب در شمال افریقا [دوره 6، شماره 3 - پاییز - مسلسل 23، 1384، صفحه 79-100]
 • کریمی، علی چگونگی بیعت با امام علی(ع) [دوره 7، شماره 3 - پاییز 85 - مسلسل 27، 1385، صفحه 31-50]
 • کریمی، علی على(ع) و نحوه نگرش به قدرت [دوره 3، شماره 4 - زمستان - مسلسل 12، 1381، صفحه 89-118]
 • کریمی، علیرضا سیاست مذهبی حکومت ایلخانی؛ تسامح یا آشفتگی مذهبی؟ [دوره 13، شماره 4 - زمستان 91 - مسلسل 52، 1391، صفحه 133-154]
 • کریمی، علیرضا قلندران حیدری در جامعه خراسان عهد مغول و ایلخانی [دوره 20، تابستان 98 - مسلسل 78، 1398، صفحه 183-224]
 • کریمی، مرتضی تاریخ اقتصادى مصر در دوران اولیه‏ اسلامى‏1 (1171- 868م/567-254ق) [دوره 4، شماره 2 - تابستان - مسلسل 14، 1382، صفحه 163-198]
 • کرم اللهی، ابوذر بررسی سبک رهبری و روش های جلب اطاعت پیروان در قیام های شیعی دوران حکومت امویان [دوره 10، شماره 3 - پاییز 88 - مسلسل 39، 1388، صفحه 79-112]
 • کرم اللهی، نعمت الله بررسی سبک رهبری و روش های جلب اطاعت پیروان در قیام های شیعی دوران حکومت امویان [دوره 10، شماره 3 - پاییز 88 - مسلسل 39، 1388، صفحه 79-112]
 • کریمیان، حسن نقش بازرگانان در بافت تاریخی شهر یزد در عصر قاجار [دوره 16، شماره 1 - بهار 94 - مسلسل 61، 1394، صفحه 231-261]
 • کریمیان طاهری، محبوبه تحلیل اجتماعی- دینی آنوسیان ایران دوره قاجار؛ بررسی موردی شهر مشهد [دوره 16، شماره 3 - پاییز 94 - مسلسل 63، 1394، صفحه 195-228]
 • کرمانی کجور، محمد قالب های اثرگذار داده های تاریخی در فرایند استنباط فقهی بررسی موردی مکتب معاصر نجف [دوره 20، بهار 98 _ مسلسل 77، 1398، صفحه 125-172]
 • کریم زاده سورشجانی، شهناز بازشناسی جریان‌های فکری اثرگذار در منطقه شامات در دوره ایوبیان تا پایان ممالیک [دوره 18، شماره 2 - تابستان 96، مسلسل 70، 1396، صفحه 229-258]
 • کریم‌زاده سورشجانی، شهناز سیاست‌های مذهبی و وضعیت علمی و آموزشی شامات(از اتابکان زنگی تا پایان ممالیک) [دوره 17، شماره 2 - تابستان 95 - مسلسل 66، 1395، صفحه 161-186]
 • کریمی قهی، منصوره منازعات مذهبى در بغداد (656 - 232ه ) [دوره 6، شماره 1 - بهار - مسلسل 21، 1384، صفحه 95-142]
 • کلان فریبایی، محمد رضا تاریخ گسترش اسلام در قفقاز جنوبی [دوره 20، پاییز 98 _ مسلسل 79، 1398، صفحه 219-246]
 • کمالی سروستانی، خسرو بررسی تطبیقی علل اقتصادی سقوط حکومت‌های صفویه و مغولان کبیر هند [دوره 19، تابستان 97 - مسلسل 74، 1397، صفحه 211-240]
 • کیهانی، خدیجه بررسی تأثیر روایات کتاب «تاریخ بغداد» درباره امام کاظم علیه السلام در منابع پسینی [دوره 14، شماره 1 - بهار - مسلسل 53، 1392، صفحه 171-187]
 • کوشکی، فرشته «قُرّاء» و نقش ایشان در تحولات قرن اول هجرى‏ [دوره 6، شماره 2 - تابستان - مسلسل 22، 1384، صفحه 63-110]

گ

 • گیب‏، همیلتون تحول حکومت در قرون اوّلیه‏ اسلام‏ [دوره 4، شماره 4 - زمستان - مسلسل 16، 1382، صفحه 175-188]
 • گراوند، نجمیه تأثیر سلجوقیان بر اوضاع تجاری – بازرگانی نیشابور [دوره 14، شماره 3 - پاییز - مسلسل 55، 1392، صفحه 151-174]
 • گست، روون روابط ایران و مصر از اسلام تا دوره فاطمیان [دوره 3، شماره 2 - تابستان - مسلسل 10، 1381، صفحه 184-204]
 • گوتر، آگیرا نمودى از جامعه مسلمانان در آغاز سده هفتم میلادى (افراد غیر خویشاوند در گروه هاى خویشاوند پدرى) [دوره 2، شماره 2 - تابستان - مسلسل 6، 1380، صفحه 143-163]
 • گودرزی، ابراهیم واکاوی تاریخی علل خروج سیّدالشهداء (ع) از مدینه و مکّه [دوره 19، پاییز 97 _ مسلسل 75، 1397، صفحه 77-110]
 • گودرزی، ابراهیم بازخوانی چند گزارش عاشورایی بر اساس بسترشناسی حوادث قیام [دوره 20، پاییز 98 _ مسلسل 79، 1398، صفحه 31-60]
 • گودرزی، پروین مرجئه [دوره 8، شماره 3 - پاییز 86 - مسلسل 31، 1386، صفحه 131-166]
 • گوک بیلگین، م.طیب امپراتورى عثمانى و اصلاحات; مدحت پاشا [دوره 3، شماره 4 - زمستان - مسلسل 12، 1381، صفحه 159-196]

ل

 • لبیب، صبحى عصر سلیمان باشکوه... بحران جهت‏گیرى [دوره 6، شماره 4 - زمستان - مسلسل 24، 1384، صفحه 151-190]
 • لعل شاطری، مصطفی تحلیلی بر عملکرد ابوایوب موریانی در عصر منصور عباسی (136ـ154ﻫ.ق) [دوره 19، تابستان 97 - مسلسل 74، 1397، صفحه 181-210]
 • لکزایی، نجف نگرش تاریخی محقق سبزواری در کتاب روضة الانوار عباسی [دوره 10، شماره 1 - بهار 88 - مسلسل 37، 1388، صفحه 7-36]
 • لکزایی، نجف پیامبر اسلام(ص) و شیوه گذر از جامعه جاهلى به جامعه اسلامى [دوره 1، شماره 1 - بهار - مسلسل 1، 1379، صفحه 6-40]
 • لمبتون، آن ادب جهادى در ایران قرن سیزدهم [دوره 3، شماره 4 - زمستان - مسلسل 12، 1381، صفحه 143-158]
 • لوکنت، جی ابن قتیبه دینوری [دوره 7، شماره 1 - بهار 85 - مسلسل 25، 1385، صفحه 165-176]
 • لوئیس، برنارد فرنگى‏ ها [دوره 4، شماره 4 - زمستان - مسلسل 16، 1382، صفحه 189-204]

م

 • مجنونی ورانلو، امید تحلیلی بر عملکرد ابوایوب موریانی در عصر منصور عباسی (136ـ154ﻫ.ق) [دوره 19، تابستان 97 - مسلسل 74، 1397، صفحه 181-210]
 • محبی فر، عباسعلی بررسی تاریخی جشن‌های یمن در دوره طاهریان (858-945 ه.ق.) [دوره 21، تابستان 99 - مسلسل 82، 1399، صفحه 199-220]
 • محققیان، زهرا خدابانوان عربی در منابع پیشاقرآنی: ماهیت، کارکرد و خاستگاه [دوره 20، زمستان 98 _ مسلسل 80، 1399، صفحه 35-68]
 • محمدی، رمضان تصحیف در نام صحابۀ رسول الله (ص) [دوره 14، شماره 4 - زمستان - مسلسل 56، 1392، صفحه 7-37]
 • محمدی، رمضان قبیله کِنْدِه و نقش آن در مهم ترین رویدادهای عصر جاهلی و صدر اسلام [دوره 16، شماره 3 - پاییز 94 - مسلسل 63، 1394، صفحه 109-153]
 • محمدی، رمضان سیر تاریخی ذکر رجزهای شهدای کربلا در منابع تاریخی قرن دوم تا ششم هجری [دوره 18، شماره 2 - تابستان 96، مسلسل 70، 1396، صفحه 37-70]
 • محمدی، رمضان بررسی تحلیلی وضعیت شیعیان امامی در دوران امام هادی(ع) [دوره 18، پاییز 96 _ مسلسل 71، 1397، صفحه 159-194]
 • محمدی، رمضان واکاوی تاریخی علل خروج سیّدالشهداء (ع) از مدینه و مکّه [دوره 19، پاییز 97 _ مسلسل 75، 1397، صفحه 77-110]
 • محمدی، رمضان مناسبات اجتماعی و تعاملات فکری امامیه با خوارج در عصر صادقین(ع) (94-148 ه.ق) [دوره 20، تابستان 98 - مسلسل 78، 1398، صفحه 7-30]
 • محمدی‌فر، محمد سیر تاریخی ذکر رجزهای شهدای کربلا در منابع تاریخی قرن دوم تا ششم هجری [دوره 18، شماره 2 - تابستان 96، مسلسل 70، 1396، صفحه 37-70]
 • محمدی قناتستانی، مهدی بررسی روابط سیاسی - نظامی صلاح‌الدین ایوبی و قلیچ ارسلان دوم [دوره 12، شماره 4 - زمستان 90 - مسلسل 48، 1390، صفحه 169-187]
 • محمدی قناتغستانی، مهدی بررسی مقایسه‌ای تأثیر روابط سیاسی – نظامی امویان آندلس و نورمن‌ها با کشورهای فرانسه و انگلیس [دوره 13، شماره 2 - تابستان 91 - مسلسل 50، 1391، صفحه 213-238]
 • محمد ملحم، عدنان تاریخ نگاران عرب و فتنه کبرا (قسمت اول) [دوره 1، شماره 1 - بهار - مسلسل 1، 1379، صفحه 41-89]
 • محمد ملحم، عدنان تاریخ نگاران عرب و فتنه کبرا (قسمت دوم) [دوره 1، شماره 2 - تابستان - مسلسل 2، 1379، صفحه 120-156]
 • محمدىفشارکى، محسن تتبعى در راحه الصدور راوندى [دوره 3، شماره 3 - پاییز - مسلسل 11، 1381، صفحه 173-204]
 • محمودی، اسماعیل شالوده شکنی مونتسکیو در نگاه خاور شناسان به ایران و شرق مسلمان [دوره 13، شماره 3 - پاییز 91 - مسلسل 51، 1391، صفحه 137-171]
 • محمود آبادی، اصغر مهاجرت قبایل عرب به آسیای مرکزی و پیآمدهای آن در قرون اولیه هجری [دوره 13، شماره 2 - تابستان 91 - مسلسل 50، 1391، صفحه 113-150]
 • محمود آبادی، اصغر تاریخ نگاران و رویداد قادسیه [دوره 2، شماره 3 - پاییز - مسلسل 7، 1380، صفحه 19-48]
 • محمود آبادی، اصغر تجارت یمن پیش از ظهور اسلام [دوره 13، شماره 3 - پاییز 91 - مسلسل 51، 1391، صفحه 41-82]
 • محمود آبادی، سید اصغر دانشگاه جندى‏شاپور [دوره 6، شماره 3 - پاییز - مسلسل 23، 1384، صفحه 5-23]
 • محمود آبادی، سید اصغر نقش عوامل سیاسی و مذهبی در جلوگیری از نشر تشیع در اندلس [دوره 15، شماره 3 - پاییز - مسلسل 59، 1393، صفحه 115-133]
 • مخبردزفولی، فهیمه جستاری در هم‌بستگی آیین فتوت و طریقت علوی ـ بکتاشی در آناتولی [دوره 18، شماره 2 - تابستان 96، مسلسل 70، 1396، صفحه 211-228]
 • مخبر دزفولی، فهیمه نقدی بر مقاله «حاج بکتاش ولی و طریقت بکتاشیه» [دوره 7، شماره 2 - تابستان 85 - مسلسل 26، 1385، صفحه 95-105]
 • مخبر دزفولی، فهیمه شُرَفا [دوره 4، شماره 1 - بهار - مسلسل 13، 1382، صفحه 195-203]
 • مخبر دزفولی، فهیمه فاتحان عرب و نشر اسلام در افریقیه‏ [دوره 4، شماره 2 - تابستان - مسلسل 14، 1382، صفحه 5-16]
 • مخبر دزفولی، فهیمه اولین مقابله‏ ى ترکان و اعراب در دره‏ ى جیحون به روایت طبرى [دوره 5، شماره 4 - زمستان - مسلسل 20، 1383، صفحه 115-128]
 • میر ابوالقاسمی، سیده رقیه فلسفه تاریخ در نهج البلاغه‏ [دوره 6، شماره 1 - بهار - مسلسل 21، 1384، صفحه 5-32]
 • مرادی، حیات بررسی گفتمان«سلطه» در نامه زیادة الله سوم اغلبی علیه ابوعبدالله شیعی [دوره 12، شماره 4 - زمستان 90 - مسلسل 48، 1390، صفحه 151-167]
 • مرادی، سجاد تحلیل گفتمان حدیثی شیعه؛ مطالعه موردی کتاب الحجة در کافی [دوره 20، تابستان 98 - مسلسل 78، 1398، صفحه 59-92]
 • مرادی، مجید تاریخ و میراث اسلامى و چالش هاى معاصر در گفت وگو با دکتر محمد الطالبى (تاریخ نگار و متفکر تونسى) [دوره 1، شماره 4 - زمستان - مسلسل 4، 1379، صفحه 7-20]
 • مرادی نسب، حسین روش‏هاى جاحظ در تبیین گزارش‏هاى تاریخى‏ [دوره 4، شماره 2 - تابستان - مسلسل 14، 1382، صفحه 75-100]
 • مرادی نسب، حسین نقش دانشمندان شیعه در گسترش فرهنگ و تمدن اسلامی در شامات از آغاز تا پایان قرن هفتم هجری [دوره 19، بهار 97 - مسلسل 73، 1397، صفحه 135-166]
 • مرادی نسب، حسین بررسی تطبیقی مغازی یونس بن بُکَیر با زیاد بن عبدالله بَکّائی در تقریر سیره ابن اسحاق [دوره 20، بهار 98 _ مسلسل 77، 1398، صفحه 47-72]
 • مریجی، شمس الله بررسی جامعه شناختی فرایندِ تغییراتِ ارزشیِ جامعه اسلامی در عصر معاویه [دوره 16، شماره 3 - پاییز 94 - مسلسل 63، 1394، صفحه 7-33]
 • میر حسینی، یحیی گونه‌شناسی نقدهای شهید مطهری بر گزاره‌های تاریخی [دوره 15، شماره 4 - زمستان 93 - مسلسل 60، 1393، صفحه 123-144]
 • میر حسینی، یحیی تطور تاریخی راه کارهای تحقق تقیّه در سیره ائمه شیعه(ع) [دوره 19، پاییز 97 _ مسلسل 75، 1397، صفحه 149-178]
 • میرخلیلی، سید احمد نگاه‌داری یا از میان بردن آثار تاریخی با موضوعیت مجسمه و نقاشی از منظر فقهی و حقوقی [دوره 20، تابستان 98 - مسلسل 78، 1398، صفحه 123-156]
 • میرزایی مهرآبادی، زینب دیدگاه مادلونگ درباره اختلاف امام حسن(ع) و امام علی(ع) [دوره 18، شماره 1 - بهار 96، مسلسل 69، 1396، صفحه 7-32]
 • میرزایی نوکابادی، عباس اعتبار سنجی تاریخی گزارش های شیعی در مقایسه با گزارش های تاریخی اهل سنت؛ مطالعه موردی گزارش های مرتبط با تعاملات امام سجادع و عبدالملک بن مروان [(مقالات آماده انتشار)]
 • مرزبند، رحمت الله بررسی تاریخی دو گزارش از امیر مؤمنان علی(ع) مشتمل بر لعن اشخاص [دوره 19، پاییز 97 _ مسلسل 75، 1397، صفحه 37-76]
 • مرزبند، رحمت الله بررسی گزارش‌های فرمان پیامبر(ص) برای کشتار سگ‌های مدینه [دوره 21، بهار 99 - مسلسل 81، 1399، صفحه 7-38]
 • میرمحمدی، سیدضیاءالدین درآمدی بر چیستی تمدّن اسلامی از دیدگاه مستشرقان [دوره 13، شماره 2 - تابستان 91 - مسلسل 50، 1391، صفحه 7-46]
 • میرهلی، سیدامیر بررسی انتقادی نگرش‌های اسلام‌پژوهان درباره چرایی برافتادن دولت اموی [دوره 16، شماره 4 - زمستان94 - مسلسل 64، 1394، صفحه 69-103]
 • میرهلی، سید امیر چرایی شکست اصلاحات اقتصادی عمر بن عبدالعزیز (م101ق) [دوره 17، شماره 4 - زمستان 95 - مسلسل 68، 1395، صفحه 161-192]
 • مسیحا، عباس بررسی و تحلیل مناسبات صفویان با اقلیت مسیحی در ایران در دوره تکوین و اقتدار حکومت (907ـ 1100ق/1501ـ1600م) [دوره 18، زمستان 96 مسلسل72، 1397، صفحه 147-190]
 • مطهری، حمیدرضا روش‌شناسی مناظره‌های امام جواد(ع) [دوره 17، شماره 1 - بهار 95 - مسلسل 65، 1395، صفحه 77-102]
 • مطهری، حمید رضا بررسی تاریخی روزه عاشورا در صدر اسلام [دوره 13، شماره 4 - زمستان 91 - مسلسل 52، 1391، صفحه 71-94]
 • مطهری، حمید رضا بررسی تاریخی حقوق بشر دوستانه در جنگ‌های پیامبر(ص) [دوره 13، شماره 1 - بهار 91 - مسلسل 49، 1391، صفحه 7-24]
 • مطهری، حمید رضا «بیعت» و کارکردهاى آن در عصر جاهلى و صدر اسلام‏ [دوره 4، شماره 4 - زمستان - مسلسل 16، 1382، صفحه 109-132]
 • مطهری، حمید رضا سوگ‌واری در سیره معصومان (ع) [دوره 15، شماره 2 - تابستان - مسلسل 58، 1393، صفحه 69-94]
 • مطهری، حمید رضا نقش عوامل سیاسی و مذهبی در جلوگیری از نشر تشیع در اندلس [دوره 15، شماره 3 - پاییز - مسلسل 59، 1393، صفحه 115-133]
 • مطهری، حمید رضا نقش عوامل سیاسی در روابط عنازیان و سلجوقیان [دوره 18، شماره 1 - بهار 96، مسلسل 69، 1396، صفحه 85-112]
 • مطهری، حمید رضا درآمدی بر سیره امام هادی(ع)در زمینه روابط خویشاوندی [دوره 18، پاییز 96 _ مسلسل 71، 1397، صفحه 103-124]
 • مطهری، حمید رضا راهبردهای اجتماعی امام صادق(ع) برای ایجاد همگرایی اسلامی [دوره 19، تابستان 97 - مسلسل 74، 1397، صفحه 41-68]
 • مظفری، حمید اتابکان زنگی و خلافت عباسی؛ واگرایی ها، هم گرایی ها [دوره 19، زمستان 97 _ مسلسل 76، 1398، صفحه 203-232]
 • معصومی، محسن نقش صوفیان در تشکیل و تداوم حکومت بهمنیان‏ [دوره 6، شماره 1 - بهار - مسلسل 21، 1384، صفحه 161-192]
 • معلمی، مصطفی ابن کثیر دمشقی و تعصب مذهبی درکتاب البدایة و النهایة [دوره 8، شماره 3 - پاییز 86 - مسلسل 31، 1386، صفحه 71-106]
 • معلمی، مصطفی ذوالخُوَیْصِره‏ [دوره 5، شماره 1 - بهار - مسلسل 17، 1383، صفحه 33-56]
 • معلمی، مصطفی معاویه و جنگ جمل‏ [دوره 5، شماره 4 - زمستان - مسلسل 20، 1383، صفحه 47-62]
 • معلمی، مصطفی بررسی تاریخی دو گزارش از امیر مؤمنان علی(ع) مشتمل بر لعن اشخاص [دوره 19، پاییز 97 _ مسلسل 75، 1397، صفحه 37-76]
 • معلمی، مصطفی بررسی گزارش‌های فرمان پیامبر(ص) برای کشتار سگ‌های مدینه [دوره 21، بهار 99 - مسلسل 81، 1399، صفحه 7-38]
 • مفتخری، حسین «حیات فکری مانویان» در قرون نخستین اسلامی [دوره 8، شماره 3 - پاییز 86 - مسلسل 31، 1386، صفحه 107-130]
 • مفتخری، حسین بازشناسی جنگ های امیرالمؤمنین علی از دیدگاه فرقه های کلامی [دوره 10، شماره 4 - زمستان 88 - مسلسل 40، 1388، صفحه 7-39]
 • مفتخری، حسین اولین تکاپوهاى تشیع در خراسان [دوره 1، شماره 1 - بهار - مسلسل 1، 1379، صفحه 117-140]
 • مفتخری، حسین خوارج در ایران [دوره 1، شماره 2 - تابستان - مسلسل 2، 1379، صفحه 157-174]
 • مفتخری، حسین پیدایش نصیریان (علویان) [دوره 1، شماره 3 - پاییز - مسلسل 3، 1379، صفحه 106-127]
 • مفتخری، حسین مرجئه و نو مسلمانان [دوره 2، شماره 1 - بهار - مسلسل 5، 1380، صفحه 27-44]
 • مفتخری، حسین اوضاع سیاسى, مذهبى ایران در آستانه ظهور اسلام [دوره 3، شماره 2 - تابستان - مسلسل 10، 1381، صفحه 81-100]
 • مفتخری، حسین جامعه‏ ى ایرانى در مواجهه با اعرابِ مسلمان‏ [دوره 4، شماره 4 - زمستان - مسلسل 16، 1382، صفحه 5-32]
 • مفتخری، حسین «قُرّاء» و نقش ایشان در تحولات قرن اول هجرى‏ [دوره 6، شماره 2 - تابستان - مسلسل 22، 1384، صفحه 63-110]
 • مفتخری، حسین تجدید حیات فکرى، فرهنگى معتزله در قرن چهارم هجرى‏ [دوره 5، شماره 4 - زمستان - مسلسل 20، 1383، صفحه 63-98]
 • مفتخری، حسین پی‌آمدهای اجتماعی مهاجرت قبایل عرب به خراسان در قرون نخستین اسلامی [دوره 15، شماره 4 - زمستان 93 - مسلسل 60، 1393، صفحه 145-169]
 • مقدسی، یدالله بررسی و نقد گزارشهای تاریخ شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام [دوره 11، شماره 3 و 4 - پاییز و زمستان 89 - مسلسل 43 و 44، 1389، صفحه 93-120]
 • مقدسی، یدالله نقد و بررسی تاریخ ولادت و شهادت امام جواد‏ (ع) [دوره 17، شماره 1 - بهار 95 - مسلسل 65، 1395، صفحه 7-42]
 • مقدس نیان، سید محمد حسین بازخوانی چند گزارش عاشورایی بر اساس بسترشناسی حوادث قیام [دوره 20، پاییز 98 _ مسلسل 79، 1398، صفحه 31-60]
 • مکسبی، سید محسن جستاری درباره زید بن ثابت و نقش او در تاریخ نگارش قرآن [دوره 20، پاییز 98 _ مسلسل 79، 1398، صفحه 61-98]
 • ملای توانی، علیرضا کند و کاوى در تعریف علم تاریخ و نقد یک نگاه‏ [دوره 6، شماره 2 - تابستان - مسلسل 22، 1384، صفحه 5-26]
 • ملاجان، سیف الله سنیان و شیعیان بخارا؛ از نزاع تا همگرایی [دوره 16، شماره 4 - زمستان94 - مسلسل 64، 1394، صفحه 105-137]
 • ملکی منفرد، حسین واکاوی تاریخ‌نگاری بدلیسی؛ با تأکید بر دفتر چهارم هشت‌بهشت [دوره 19، تابستان 97 - مسلسل 74، 1397، صفحه 101-136]
 • منتظرالقائم، اصغر نقش امام علی‌بن‌محمد(ع)در مهندسی فرهنگی امت اسلامی [دوره 18، پاییز 96 _ مسلسل 71، 1397، صفحه 7-38]
 • منتظرالقائم، اصغر جایگاه تاریخ در استنباط فقهی با بررسی موردی گستره منابع خمس در دوره پیامبر(ص) [دوره 19، پاییز 97 _ مسلسل 75، 1397، صفحه 111-148]
 • منتظرالقائم، اصغر بررسی دیدگاه های تفسیری عبدالجلیل قزوینی در مواجهه با موانع وحدت و هم گرایی در دوران سلجوقی [دوره 20، بهار 98 _ مسلسل 77، 1398، صفحه 173-196]
 • منتظر القائم، اصغر تحلیل و بررسی موقعیت مدنی شهر واسط تا قرن سوم هجری [دوره 10، شماره 4 - زمستان 88 - مسلسل 40، 1388، صفحه 167-192]
 • منتظر القائم، اصغر نقش عوامل سیاسی و مذهبی در جلوگیری از نشر تشیع در اندلس [دوره 15، شماره 3 - پاییز - مسلسل 59، 1393، صفحه 115-133]
 • منتظر قائم، اصغر نظام وقف در بیمارستان‌های دورة اسلامی از ابتدا تا آغاز عثمانی [دوره 13، شماره 4 - زمستان 91 - مسلسل 52، 1391، صفحه 183-212]
 • منجد، صلاح الدین سفرهاى علمى ابن عساکر در ایران [دوره 4، شماره 3 - پاییز - مسلسل 15، 1382، صفحه 177-196]
 • منصوری، علی بررسی تحولات فرهنگی اسماعیلیان نزاری از دعوت تا سلطنت (483 – 654ه.ق/ 1190 – 1256م.) [دوره 9، شماره 1 و 2 - بهار و تابستان 87 - مسلسل 33 و 34، 1387، صفحه 175-205]
 • منظورالاجداد، سید محمد حسین بزرگداشت حماسه حسینى در تهران عصر ناصرى [دوره 2، شماره 1 - بهار - مسلسل 5، 1380، صفحه 167-182]
 • منظور الاجداد، سید محمد حسین قدرت سیاسى امامیه در دوره‏ ى سلطنت سلجوقیان‏ [دوره 5، شماره 2 - تابستان - مسلسل 18، 1383، صفحه 37-54]
 • مهدیخانی سروجهانی، سید حسن کشمکش‌های سیاسی در اندلس و نقش آن در معاهدات نظامی مرینیان با آراگون [دوره 16، شماره 4 - زمستان94 - مسلسل 64، 1394، صفحه 193-222]
 • مهدویان، محبوب أسماء بنت عمیس [دوره 7، شماره 3 - پاییز 85 - مسلسل 27، 1385، صفحه 5-30]
 • مهدویان، محبوب عبدالله بن جعفربن ابى طالب [دوره 2، شماره 2 - تابستان - مسلسل 6، 1380، صفحه 25-44]
 • مهدوی دامغانی، محمود تأثیر سادات آل‌زباره بر گسترش تشیع در نیشابور در قرن چهارم هجری [دوره 20، تابستان 98 - مسلسل 78، 1398، صفحه 93-122]
 • مهدوی راد، محمدعلی تاریخ انگاره تحریف بایبل در مجادلات مسیحی‌ ـ ‌اسلامی [دوره 19، تابستان 97 - مسلسل 74، 1397، صفحه 137-180]
 • مهر آفرین، رضا «زرنگ» در قرون نخستین اسلامى [دوره 3، شماره 3 - پاییز - مسلسل 11، 1381، صفحه 107-142]
 • مهرجویی، فرشاد بررسی روند اسلام‌پذیری خاندان جغتای در ماوراءالنهر [دوره 16، شماره 4 - زمستان94 - مسلسل 64، 1394، صفحه 163-191]
 • مهمان نواز، محمود پرسش‌های چیستی در تاریخ و راه‌کارهای پاسخ به آن [دوره 20، زمستان 98 _ مسلسل 80، 1399، صفحه 69-88]
 • موحد ابطحی، رضیه السادات زمینه‌ها و عوامل حضور شیعیان در ساختار خلافت عباسی از 575 ق تا 656 ق [دوره 12، شماره 3 - پاییز 90 - مسلسل 47، 1390، صفحه 41-78]
 • موسی، متی پیدایش نصیریان (علویان) [دوره 1، شماره 3 - پاییز - مسلسل 3، 1379، صفحه 106-127]
 • موسی پور، ابراهیم جنگ در دوره خلفا [دوره 5، شماره 3 - پاییز - مسلسل 19، 1383، صفحه 175-188]
 • موسوی، سید جمال «طعمه» و تحوّل آن در تشکیلات ادارى و مالى صدر اسلام [دوره 3، شماره 4 - زمستان - مسلسل 12، 1381، صفحه 5-14]
 • موسوی، سید ناصر سنیان و شیعیان بخارا؛ از نزاع تا همگرایی [دوره 16، شماره 4 - زمستان94 - مسلسل 64، 1394، صفحه 105-137]
 • موسوی تنیانی، سید اکبر بررسی انتقادی دیدگاه‌ها درباره مذهب ناصر کبیر و خاندان او [دوره 16، شماره 2 - تابستان 94 - مسلسل 62، 1394، صفحه 55-86]
 • موسوی تنیانی، سید اکبر جریان تاریخ‌نگاران امامیِ بصره از آغاز تا اواسط سده چهارم هجری [دوره 19، بهار 97 - مسلسل 73، 1397، صفحه 67-98]
 • موسوی سیانی، سعید مسئله‌ شناخت تاریخی [دوره 18، زمستان 96 مسلسل72، 1397، صفحه 115-146]
 • موسوی سیانی، سعید کاربست تزِ واساختیِ تاریخ در تبیین کثرت قرائت ها از مسئله جانشینی پیامبر(ص)؛ مطالعه موردی روایت های یعقوبی، طبری و شیخ مفید [دوره 19، پاییز 97 _ مسلسل 75، 1397، صفحه 179-216]
 • موسوی سیانی، سعید تحلیل گفتمان حدیثی شیعه؛ مطالعه موردی کتاب الحجة در کافی [دوره 20، تابستان 98 - مسلسل 78، 1398، صفحه 59-92]
 • موسوی شوشتری، محمد رضا بایسته‌های تمدنی سبک زندگی اسلامی از دیدگاه اهل بیت علیه اسلام؛ بررسی موردی جایگاه نظارت اجتماعی [دوره 15، شماره 2 - تابستان - مسلسل 58، 1393، صفحه 253-280]
 • موسوی کراماتی، سید محمد تقی چگونگی تغییر گفتمان فرهنگی سیاسی جامعه پس از رسول خدا (ص) با تأکید بر احادیث ساختگی [دوره 20، بهار 98 _ مسلسل 77، 1398، صفحه 73-96]
 • موسوی نیا، سید محمد مهدی سبک زندگی ائمه (ع) در امور معیشتی و بازتاب آن در زندگی اجتماعی شیعیان [دوره 15، شماره 2 - تابستان - مسلسل 58، 1393، صفحه 95-124]
 • موسوی نژاد، سید علی پیدایش و تطور دولت زیدیه در یمن [دوره 11، شماره 3 و 4 - پاییز و زمستان 89 - مسلسل 43 و 44، 1389، صفحه 227-270]
 • موسوی نژاد، سید علی بررسی انتقادی دیدگاه‌ها درباره مذهب ناصر کبیر و خاندان او [دوره 16، شماره 2 - تابستان 94 - مسلسل 62، 1394، صفحه 55-86]
 • موسوی نژاد، سید علی پیشینه‌شناسی و نقد ادعاهای سران بهائیّت درباره نَسخ شریعت اسلام در فتنه بدشت [دوره 18، شماره 2 - تابستان 96، مسلسل 70، 1396، صفحه 259-288]
 • مومنی، محسن روابط خارجی قرمطیان بحرین [دوره 9، شماره 1 و 2 - بهار و تابستان 87 - مسلسل 33 و 34، 1387، صفحه 115-147]
 • مؤمنه، سمیه بازشناسی نظام رفتاری امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در دوران حکومت خود با مسیحیان [دوره 15، شماره 4 - زمستان 93 - مسلسل 60، 1393، صفحه 37-66]
 • مومنی ها، محمدعلی بررسی انتقادی سیاست‌گذاری علم در عصر صفویه [دوره 21، بهار 99 - مسلسل 81، 1399، صفحه 135-168]
 • موئمنی، محسن سیف الدوله صدقه، امیر شیعى بنى مزید [دوره 5، شماره 3 - پاییز - مسلسل 19، 1383، صفحه 63-92]
 • موئمنی، منصوره دیوان در صدر اسلام [دوره 3، شماره 2 - تابستان - مسلسل 10، 1381، صفحه 167-183]

ن

 • نادری، مصطفی راهبردهای اجتماعی امام صادق(ع) برای ایجاد همگرایی اسلامی [دوره 19، تابستان 97 - مسلسل 74، 1397، صفحه 41-68]
 • نادریان، هدایت پراکندگی جغرافیایی امامیه در ایران دوره سلجوقی [دوره 16، شماره 1 - بهار 94 - مسلسل 61، 1394، صفحه 31-79]
 • نادری شیخ، عباس سیماى یهود در ادب منظوم پارسى‏ (از سده سوم تا سده هفتم ه.ق) [دوره 5، شماره 4 - زمستان - مسلسل 20، 1383، صفحه 99-113]
 • ناصح ستوده، منیره ابن خلدون، مقدمه، تاریخ [دوره 8، شماره 1 - بهار 86 - مسلسل 29، 1386، صفحه 81-96]
 • ناصری، عبد الله ((راشدالدین سنان)) پیشواى بزرگ اسماعیلیان شام در عصر صلیبى [دوره 2، شماره 3 - پاییز - مسلسل 7، 1380، صفحه 137-168]
 • ناصری طاهری، عبدالله اسماعیلیان و مخالفانشان [دوره 1، شماره 3 - پاییز - مسلسل 3، 1379، صفحه 161-180]
 • ناصری طاهری، عبدالله نقش شیعیان فاطمى در جنگ هاى صلیبى [دوره 2، شماره 1 - بهار - مسلسل 5، 1380، صفحه 99-132]
 • ناظری، محمد رضا ترجمه متون مسلمین در اروپا (قرن‏هاى 12 و 13 میلادى) [دوره 5، شماره 3 - پاییز - مسلسل 19، 1383، صفحه 127-151]
 • ناظمیان فرد، علی عربستان پیش از اسلام [دوره 1، شماره 4 - زمستان - مسلسل 4، 1379، صفحه 21-31]
 • ناظمیان فرد، علی اهل ذمه در صدر اسلام [دوره 2، شماره 2 - تابستان - مسلسل 6، 1380، صفحه 45-56]
 • ناظمیان فرد، علی سه نامه از پیامبر اسلام(ص) در تاریخ طبرى [دوره 2، شماره 3 - پاییز - مسلسل 7، 1380، صفحه 7-18]
 • ناظمیان فرد، علی طریقت محمدیه در هندِ بریتانیا [دوره 6، شماره 2 - تابستان - مسلسل 22، 1384، صفحه 183-195]
 • ناظمیان فرد، على قرإء [دوره 3، شماره 3 - پاییز - مسلسل 11، 1381، صفحه 167-172]
 • ناگل، تى قرإء [دوره 3، شماره 3 - پاییز - مسلسل 11، 1381، صفحه 167-172]
 • نبی سلیم، محمد احساسات ضد اخباریگری در بین علمای عصر قاجار با تأکید بر محمدباقر خوانساری (متوفی 1313ق) [دوره 8، شماره 3 - پاییز 86 - مسلسل 31، 1386، صفحه 167-194]
 • نجاتی، محمدسعید جایگاه تاریخ در استنباط فقهی با بررسی موردی گستره منابع خمس در دوره پیامبر(ص) [دوره 19، پاییز 97 _ مسلسل 75، 1397، صفحه 111-148]
 • نجاتی، محمد سعید نقد درونی و بیرونی گزارش های طبری از داستان غرانیق [دوره 11، شماره 1 و 2 - بهار و تابستان 89 - مسلسل 41 و 42، 1389، صفحه 7-25]
 • نجاتی، محمد سعید بررسی رویکردهای سیاسی و معنوی امامت شیعه در زندگی امام کاظم علیه السلام [دوره 16، شماره 1 - بهار 94 - مسلسل 61، 1394، صفحه 7-29]
 • نجفی، محمد جواد نسب‏ شناسى در دوره‏ى اسلامى‏ [دوره 4، شماره 1 - بهار - مسلسل 13، 1382، صفحه 5-44]
 • نجفیان رضوی، لیلا تأثیر سادات آل‌زباره بر گسترش تشیع در نیشابور در قرن چهارم هجری [دوره 20، تابستان 98 - مسلسل 78، 1398، صفحه 93-122]
 • نصیری جوزقانی، عبدالرئوف قلندران حیدری در جامعه خراسان عهد مغول و ایلخانی [دوره 20، تابستان 98 - مسلسل 78، 1398، صفحه 183-224]
 • نظر زاده، زهرا پیمان‌نامه مدینه، نمونه‌ای تاریخی در زمینه حل اختلاف [دوره 13، شماره 1 - بهار 91 - مسلسل 49، 1391، صفحه 55-79]
 • نعیم آبادی، حسین بررسی تاریخی جریان‌های فکری اثرگذار بر باورهای کلامی امامیه از اوج مدرسه کلامی کوفه از ابتدای قرن دوم هجری تا افول آن در نیمه اول قرن سوم هجری [دوره 20، پاییز 98 _ مسلسل 79، 1398، صفحه 137-166]
 • نقیب، سید محمد خصایص النبی؛ رویکردها، ضرورت و بایستگی ها [دوره 11، شماره 3 و 4 - پاییز و زمستان 89 - مسلسل 43 و 44، 1389، صفحه 7-30]
 • نیکو، محمود پی‌آمدهای اجتماعی مهاجرت قبایل عرب به خراسان در قرون نخستین اسلامی [دوره 15، شماره 4 - زمستان 93 - مسلسل 60، 1393، صفحه 145-169]
 • نیکوبخت، ناصر مقایسه تحلیلی بن‌مایه‌های فکری مشترک داستان‌های دینی ایران و هند در دوره صفویه [دوره 21، بهار 99 - مسلسل 81، 1399، صفحه 105-134]
 • نوید فر، محمد تأثیر سادات آل‌زباره بر گسترش تشیع در نیشابور در قرن چهارم هجری [دوره 20، تابستان 98 - مسلسل 78، 1398، صفحه 93-122]
 • نوری، سید محمد علی تاریخ در منظومه فکر جابری [دوره 10، شماره 3 - پاییز 88 - مسلسل 39، 1388، صفحه 145-166]
 • نوری، سید محمد علی روش‌شناسی تاریخی محمد ارکون [دوره 18، شماره 2 - تابستان 96، مسلسل 70، 1396، صفحه 121-146]
 • نور محمدی، مهدی واکاوی خاستگاه جغرافیایی خاندان برقی [دوره 12، شماره 3 - پاییز 90 - مسلسل 47، 1390، صفحه 137-152]
 • نور محمدی، مهدی زمینه ها و عوامل فراز و فرود گرایش مردم مدینه به اهل بیت: در دوره امویان [دوره 14، شماره 3 - پاییز - مسلسل 55، 1392، صفحه 75-102]
 • نوری مطلق، علی تأثیر دعا در رشد و شکوفایی فرهنگی و تمدنی شیعه [دوره 10، شماره 4 - زمستان 88 - مسلسل 40، 1388، صفحه 83-104]
 • نوروزی، زهرا حیات سیاسى و اجتماعى زبیده خاتون‏ [دوره 5، شماره 3 - پاییز - مسلسل 19، 1383، صفحه 5-44]
 • نوروزی، زهرا زندگى و کارنامه سیاسى قتیبة بن مسلم باهلى‏ [دوره 6، شماره 1 - بهار - مسلسل 21، 1384، صفحه 67-94]
 • نوعی، غلامحسین تاریخ نگاری مصر در قرن نوزدهم [دوره 10، شماره 1 - بهار 88 - مسلسل 37، 1388، صفحه 187-212]
 • نیومن، آندرو .ج احساسات ضد اخباریگری در بین علمای عصر قاجار با تأکید بر محمدباقر خوانساری (متوفی 1313ق) [دوره 8، شماره 3 - پاییز 86 - مسلسل 31، 1386، صفحه 167-194]

و

 • وات، مونتگمری عربستان پیش از اسلام [دوره 1، شماره 4 - زمستان - مسلسل 4، 1379، صفحه 21-31]
 • واسعی، سید علیرضا فرجام تاریخ؛ جستاری دربارة غایت تاریخ در نگرة شماری از متفکران [دوره 12، شماره 3 - پاییز 90 - مسلسل 47، 1390، صفحه 79-110]
 • واسعی، سید علیرضا غایت مندی تاریخ [دوره 10، شماره 3 - پاییز 88 - مسلسل 39، 1388، صفحه 47-79]
 • واگلیرى‏، ال. ویکا ابن اشعث‏ [دوره 5، شماره 1 - بهار - مسلسل 17، 1383، صفحه 167-186]
 • ویرانی، شفیق اسماعیلیان در الموت و جنوب ناحیه دریای مازندران پس از فتوحات مغول [دوره 13، شماره 3 - پاییز 91 - مسلسل 51، 1391، صفحه 105-136]
 • وزین افضل، مهدی واکاوی هم‌گرایی و واگرایی اشاعره و حنابله در دوره سلجوقی در بغداد (429 – 465 ﻫ ق) [دوره 12، شماره 3 - پاییز 90 - مسلسل 47، 1390، صفحه 153-183]
 • ویکاواگلیرى، ال . ابن ابى‏ الحدید [دوره 6، شماره 2 - تابستان - مسلسل 22، 1384، صفحه 197-205]
 • وکیلی، محترم شمس الدین التتمش، نخستین فرمانروای مستقل مسلمان در دهلی [دوره 13، شماره 1 - بهار 91 - مسلسل 49، 1391، صفحه 157-182]
 • وکیلی سحر، محترم رضیه خاتون؛ نخستین فرمانروای زن مسلمان [دوره 7، شماره 1 - بهار 85 - مسلسل 25، 1385، صفحه 143-164]
 • ولی، شهاب از عصیان باباییان تا قزلباش گری نگاهی به تاریخ ظهور و رشد علویان در آناتولی [دوره 7، شماره 3 - پاییز 85 - مسلسل 27، 1385، صفحه 159-182]
 • ولی، وهاب ابن تومرت و موحدون [دوره 3، شماره 1 - بهار - مسلسل 9، 1381، صفحه 163-192]
 • ولی‌پور، محمد گفتمان‌کاوی آثار عاشورایی دکتر محمد‌ابراهیم آیتی [دوره 21، تابستان 99 - مسلسل 82، 1399، صفحه 109-142]
 • ولیزاده، فیروز مقایسه تحلیلی بن‌مایه‌های فکری مشترک داستان‌های دینی ایران و هند در دوره صفویه [دوره 21، بهار 99 - مسلسل 81، 1399، صفحه 105-134]
 • ولوی، علی محمد زمینه هاى اجتماعى واقعه عاشورا [دوره 1، شماره 1 - بهار - مسلسل 1، 1379، صفحه 196-206]
 • ولوی، علی محمد مدیریت در بحران پژوهشى موردى در مدیریت پیامبر اکرم(ص) در غزوه احزاب [دوره 1، شماره 3 - پاییز - مسلسل 3، 1379، صفحه 7-23]
 • ولوی، علی محمد بازکاوی انگیزه پیامبر(ص) در تدارک غزوه تبوک [دوره 18، شماره 2 - تابستان 96، مسلسل 70، 1396، صفحه 1-36]
 • ولوی، علیمحمد تأثیر خاندان محمد بن حنفیه در شکوفایی علوم نقلی و عقلی از قرن اول هجری تا پایان عصر عباسی(656ه.ق) [دوره 14، شماره 4 - زمستان - مسلسل 56، 1392، صفحه 39-74]

ه

 • هاپکینز، ج. ف. پ. فرنگى‏ ها [دوره 4، شماره 4 - زمستان - مسلسل 16، 1382، صفحه 189-204]
 • هدایت پناه، محمدرضا سیره نگاری ابن عقده؛ عرصه تقابل سیره نگاری علوی با عثمانی؛ مطالعه موردی عصر نبوی [دوره 20، بهار 98 _ مسلسل 77، 1398، صفحه 7-46]
 • هدایت پناه، محمد رضا دست یابی به تاریخ یقینی؛ بررسی مقایسه ای روش شناسی تاریخی سه متکلم تاریخی گرا (شیخ مفید، قاضی عبدالجبار معتزلی، ابن حزم اندلسی) [دوره 14، شماره 3 - پاییز - مسلسل 55، 1392، صفحه 7-44]
 • هدایت پناه، محمد رضا سیره‌نگاری جابر بن عبدالله انصاری؛ شفاهی یا مکتوب؟ [دوره 21، تابستان 99 - مسلسل 82، 1399، صفحه 67-108]
 • هدایت‌پناه، محمدرضا مناسبات فکری دو حوزه علمی تشیع قم و اهواز در قرنهای دوم و سوم هجری [دوره 17، شماره 4 - زمستان 95 - مسلسل 68، 1395، صفحه 7-52]
 • هروی، علی بن ابوبکر رسالة التذکرة الهرویة فی فنون الحربیه [دوره 7، شماره 1 - بهار 85 - مسلسل 25، 1385، صفحه 177-206]
 • همتی گلیان، عبدالله نگرشی به میراث علمی مسلمانان در اسپانیا [دوره 8، شماره 2 - تابستان 86 - مسلسل 30، 1386، صفحه 91-105]
 • همتی گلیان، عبدالله علل سقوط امپراتورى موحدان از دیدگاه مورخان معاصر اسپانیا [دوره 5، شماره 2 - تابستان - مسلسل 18، 1383، صفحه 137-172]
 • همیلتون، پل تاریخ و تاریخى‏ گرى [دوره 6، شماره 4 - زمستان - مسلسل 24، 1384، صفحه 191-218]
 • هیندز، مارتین ریشه شناسى جریان هاى سیاسى کوفى در نیمه نخست قرن اول هجرى/هفتم میلادى [دوره 3، شماره 1 - بهار - مسلسل 9، 1381، صفحه 119-162]
 • هنرمندی، ندا انگیزه های ضد سامی گری و تأثیر آن بر تفتیش عقاید در اسپانیا [دوره 16، شماره 2 - تابستان 94 - مسلسل 62، 1394، صفحه 175-193]

ی

 • یاری، یاسمن علل لشکرکشی مسلمانان به هند در قرون اولیه اسلامی [دوره 9، شماره 3 و 4 - پاییز و زمستان 87 - مسلسل 35 و 36، 1387، صفحه 83-110]
 • یاری، سیاوش تجدید حیات اسلام در آسیاى مرکزى [دوره 1، شماره 4 - زمستان - مسلسل 4، 1379، صفحه 186-207]
 • یاری، سیاوش سیاست‏هاى نظامى و ادارى بنى عباس در هند (422 - 132ه) [دوره 6، شماره 4 - زمستان - مسلسل 24، 1384، صفحه 5-32]
 • یاری، سیاوش واکاوی سبک مناظراتی امام رضا(ع) [دوره 19، زمستان 97 _ مسلسل 76، 1398، صفحه 41-78]
 • یاری، سیاوش واکاوی عوامل و جهت‌گیری قیام ملاخلیل منگور (1334) علیه سیاست رضا شاه برای متحدالشکل کردن لباس [دوره 21، بهار 99 - مسلسل 81، 1399، صفحه 169-196]
 • یاوری، محمد جواد مقتل نگاری شیعیان (از آغاز تا پایان قرن پنجم هجری) [دوره 8، شماره 4 - زمستان 86 - مسلسل 32، 1386، صفحه 7-40]
 • یاوری سرتختی، محمد جواد بررسی انتقادی مقاله « بررسی تحلیلی تاریخ نگاری روایی امامیه تا نیمه قرن پنجم » [دوره 19، زمستان 97 _ مسلسل 76، 1398، صفحه 129-172]
 • یحیایی، رجبعلی نامه های خصوصی، مکاتبات رسمی [دوره 9، شماره 1 و 2 - بهار و تابستان 87 - مسلسل 33 و 34، 1387، صفحه 227-274]
 • یزدانی، رضوان اِل‌سید و مناسبات وی با هودیان و مسیحیان اندلس [دوره 18، شماره 1 - بهار 96، مسلسل 69، 1396، صفحه 165-188]
 • یزدانی، رضوان مناسبات سیاسی ـ نظامی حکومت بنی‌هود و قشتاله [دوره 21، پاییز 99 - مسلسل 83، 1399، صفحه 283-310]
 • یزدانی، علی پیدایش و تطور دولت زیدیه در یمن [دوره 11، شماره 3 و 4 - پاییز و زمستان 89 - مسلسل 43 و 44، 1389، صفحه 227-270]
 • یعقوبی، محمد طاهر ابن علقمى و سقوط بغداد [دوره 6، شماره 4 - زمستان - مسلسل 24، 1384، صفحه 125-150]
 • یکه‌خانی، مهدی کرامت امام هادی(ع)درباره زنده‌کردن تصویر شیر «بررسی موردی کرامت حضرت امام هادی(ع) در مورد خوردن شعبده‌باز هندی توسط شیر» [دوره 18، پاییز 96 _ مسلسل 71، 1397، صفحه 61-82]
 • یلدرم، اونور ابن تومرت و موحدون [دوره 3، شماره 1 - بهار - مسلسل 9، 1381، صفحه 163-192]
 • یوسفی، احمد علی برآورد کمّى غنایم عصر خلفاى راشدین و برخى پیامدهاى آن‏ [دوره 4، شماره 4 - زمستان - مسلسل 16، 1382، صفحه 33-68]
 • یوسفی، جمیله تحلیل انتقادی روایت‌های سقوط بغداد به دست مغولان [دوره 18، زمستان 96 مسلسل72، 1397، صفحه 191-222]
 • یوسفی، عثمان خاندان رازی و تحول تاریخ‌نگاری در آندلس [دوره 18، زمستان 96 مسلسل72، 1397، صفحه 245-270]
 • یوسفیان، زهرا درآمدی بر سیره امام هادی(ع)در زمینه روابط خویشاوندی [دوره 18، پاییز 96 _ مسلسل 71، 1397، صفحه 103-124]