درآمدی بر عوامل تحول روشهای سیرهنگاری در شبهقاره هند در قرن‌های نوزدهم و بیستم میلادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد‌ دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه تاریخ

2 دانشجوی دکترای دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه تاریخ گرایش اسلام

10.22081/hiq.2022.73494

چکیده

پس از استقرار مسلمانان در شبه‌قاره هند، سیره‌نگاری به­تدریج در این منطقه مورد توجه قرار گرفت و متأثر از تحولات تاریخی، دگرگونی‌هایی به خود دید. پژوهش پیش­ رو، با روش وصفی ـ تحلیلی در پی بررسی عوامل دگرگونی‌های سیره‌نگاری در قرن‌های نوزده و بیستم میلادی در شبه‌قاره هند است. یافته‌های پژوهش، نشان‌دهنده آن است که ضمن رشد قابل توجه سیره‌نگاری در شبه‌قاره هند در این دوره، عوامل خارجی از جمله مبلّغان مسیحی، و عوامل داخلی از جمله فرقه­های انحرافی، تأثیرات قابل توجهی بر روش‌های آن به جا گذاشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Prelude to the Elements Effective on the Alteration of Biography Methods in India throughout the 19th and 20th centuries

نویسندگان [English]

 • Rasool Jafarian 1
 • ASAD ABBAS SHAH 2
1 Full professor of Tehran University, faculty of literature and humanities, department of history of Islam
2 History, History of Islam, Faculty of Literature and Humanities, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

After the settlement of Muslims in India and under the influence of some historical alternations, biography was gradually considered in this region. The present research done through the analytical and descriptive method, is to investigate the elements effective on alterations in regard with biography during the 19th and 20th centuries in India. The findings of research clarify that the external elements such as the Christian propagators and the internal elements such as the deviated sects considerably affected the methods in contrast to the great development of biography in India in this period

کلیدواژه‌ها [English]

 • biography
 • Islamic historiography
 • Christian missionarles
 • India Islamic sects

عنوان مقاله [العربیة]

مقدمة لعوامل تحوّل طرق کتابة التأریخ فی شبه القارة الهندیة فی القرن 19 و 20 للمیلاد

چکیده [العربیة]

بعد استقرار المسلمین فی شبه القارة الهندیة، بدأت کتابة التأریخ تدریجیاً تأخذ حیّزاً من الأهمیة فی تلک المنطقة، متأثراً بالتحولات التاریخة الحاصلة هناک. هذا البحث بصدد دراسة العوامل التی أدت الى ظهور کتابة التأریخ فی القرنین التاسع عشر و العشرین للمیلاد، فی شبه القارة الهندیة، و ذلک بالاستناد الى المنهج التوصیفی التحلیلی.

تشیر نتائج هذه المقالة الى أنّ تطور موضوع التأریخ فی تلک المنطقة ارتبط ارتباطاً وثیقاً بعوامل متعددة، أبرزها: العوامل الخارجیة کالمبلغین المسیحیین، العوامل الداخلیة کالفرق المنحرفة، والتی أدت الى تأثیرها الواضح و الملحوظ على موضوع التأریخ.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • کتابة التأریخ
 • التأریخ الإسلامی
 • شبه قارة الهند
 • المبلغون المسیحیون
 • الفرق الإسلامیة