اسماعیلیان در الموت و جنوب ناحیه دریای مازندران پس از فتوحات مغول

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 استاد اسلام شناسی دانشکده مطالعات تاریخی دانشگاه تورنتو کانادا

2 عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه پیام نور، همکار در ترجمه و تدوین متن فارسی مقاله

چکیده

مورخان ایرانی به تبعیت از روایت های عینی عطاملک جوینی در تاریخ جهانگشا، نابودی کامل جامعه شیعه اسماعیلی با مرکزیت الموت را در جریان حمله مغولان در قرن سیزدهم میلادی/ هفتم هجری که جهان اسلام را به ویرانی کشید، ثبت کرده اند. در حالی که تحقیقات جدید نشان می دهند اسماعیلیان پس از حمله مغول، هم چنان به حیات خود ادامه دادند ولی فعالیت های دایمی آنها در جنوب دریای خزر ناچیز شمرده شده است. تناقض و اغراق در گزارش های جوینی و شکل اصلاح شده آنها بر اساس روایت مورخان دیگر، شواهد تواریخ محلی، کتاب های جغرافیایی و کتیبه ها به حضور دایمی اسماعیلیان در این ناحیه به روشنی اشاره دارند. این شواهد در قرن پانزدهم میلادی/ نهم هجری به وسیله نصایح شاهرخی و مدارک موجود در ادبیات فرقه ای شبه قاره هند تایید می شوند و هر دوی آنها، الموت را مرکز مهم اسماعیلیان در دوره پس از حمله مغول می دانند که صدقات اسماعیلیان به آن جا فرستاده می شد. علاوه بر این، منابع هندی، الموت را اقامتگاه اسلام شاه، امام اسماعیلی می دانند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ismailism in Alamoot and the South of mazandaran Sea following Mongols Conquests

نویسندگان [English]

  • Shafiq Virani 1
  • Sassan Tahmasbi 2