جایگاه و نقش آل زبیر در تاریخ اسلام

شناسنامه علمی شماره

نویسنده

دانش آموخته رشته تاریخ اسلام دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام.

چکیده

بررسی ویژگیهای خاندان سرشناس و حدیث گرای بنی زبیر به پژوهشگران تاریخ و فقه، کمک می­کند تا با چگونگی شکوفایی و افول این دودمان و نقش ایشان در جریان­های تاریخی و فقهی آشنا شوند. آل زبیر از خاندانهایی بسیار مشهور در تاریخ اسلام هستند. ایشان فعالیت خود را با تلاش برای رسیدن به خلافت آغاز کردند و هم زمان به نشر احادیث پرداختند. بیشتر روایتهای ایشان، تلاشی بود برای جلوه بخشی به این خاندان و مؤثر نشان دادن نقش زبیریان در تاریخ صدر اسلام. این پژوهش به بررسی ویژگی­های خاندانی این تبار، فعالیتها و روابط ایشان با علویان، امویان و عباسیان می­پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Position and Role of Zobairs Family in the History of Islam

نویسنده [English]

  • Ahmad Fallahzadeh