کتب جغرافیاى عمومى و سفرنامه ها در جهان اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد تاریخ و تمدن ملل اسلامى ـ دانشگاه تهران.

چکیده

در فاصله قرن هاى دوم تا چهارم هجرى, سیر و سفر در میان مسلمانان, رواج بسیارى یافت. فریضه حج و کنجکاوى علمى, از جمله انگیزه هاى آنان براى جهانگردى و سیر در آفاق بود. در این نوشتار سعى شده است تا با کندوکاو در نخستین منابع جغرافیایى اسلامى, توصیفى اجمالى از مهم ترین سفرهاى جغرافیادانان و سفیران مسلمان, به دست داده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

General Geography Booksand Travel Accounts in Moslem World

نویسنده [English]

  • Hosein Gharachanloo
چکیده [English]

Between the Second and founth centuries AH, travel to distant places became very common among Muslims. The Hajj Pilgrimage and quest for knowledge were among motives for traveling and search throughout the mundane realm in the Muslim World. In this article, it has been tried to present a brief description of the most important travels by Muslim geographers and envoys through a probe into eanly Islamic geographical Sources.