تتبعى در راحه الصدور راوندى

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 استادیار دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان.

چکیده

کتاب اعلام الملوک, مسمى به راحه الصدور و آیه السرور از کتب مهم اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم خواه از باب سلاست انشإ و خواه از جهت اشتمال بر اطلاعات فراوان تاریخى و اجتماعى در شمار معتبرترین و سودمندترین کتب فارسى پیش از حمله مغول به شمار مى رود. مولف آن نجم الدین از راوند کاشان مى باشد. وى در این کتاب پر ارزش پس از مقدمه وارد تحقیق و بحث در دولت سلجوقیان شده و کار آنان را از ابتدا تا پایان کار سنجر به تفصیل آورده است.
این کتاب در سال 1921 میلادى به سعى و اهتمام محمد اقبال تصحیح گردید و توسط انتشارات امیر کبیر (چ اول, 1333 و چ دوم, 1364ش) با حواشى مرحوم مجتبى مینوى به چاپ رسید. مصحح محترم مقدمه عالمانه اى به زبان انگلیسى درباره شیوه کار خود در تصحیح, نویسنده کتاب, محتوا و منابع آن, تإثیر راحه الصدور در کتب تاریخ پس از خود و نقد کتاب نوشته اند که براى مبتدیان و منتهیان فوق العاده سودمند است و به نکاتى اشاره کرده اند که پیش از آن کمتر کسى مطرح نموده است.
مقاله حاضر, ترجمه مقدمه انگلیسى محمد اقبال بر این کتاب گرانسنگ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Inquiry into ar-Rawandi’s Rahat-us-Sudur

نویسندگان [English]

  • Mohammad Eghbal 1
  • Mohsen Mohammadi Fesharaki 2
چکیده [English]

A Surur, an important book of lam-ul-Muluk,also Known as Rahat-us-Subur wa Ayat-us- the late sixth century and early seventh century AH, both in its eloquence of writing and inclusion of much historical and social information is among the most credible and useful Farsi books before the mongol Invasion. It's writer Najm-ad-Din is from Rawand, a village near the city of Kashan in central Iran. In this valuable book, following the introduction, Rawandi has entered into the discussion of the Seljuq rule and describes their goverment from the beginning to the final days of Sanjar, the last Sultan of the dynasty.
This book was corrected and revised by Muhammad Ighbal in 1921. Ighbal's work was published by Amir Kabir publications in Iran in 1333 (first edition) and 1364 (second edition) AH with commentaries by mojtaba Minovi. The late Ighbal has written a scholarly English in troduction to this text on his metod of conrection, the outhor of the book, the content and the sources of the book, the influence of Rahat-us-Sudur on future history books, plus book critique that is extremely beneficial to both the beginner and the advanced. Here, Ighbal has referred to certain points which have never been taken up by anyone before.
This paper is a translation of Ighbal's English Introduction to this highly esteemed text.