بررسی نظریه شیخ مفید درباره شهادت امام جواد(ع)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دانشجوی دکتری رشته تاریخ اهل البیت(ع) جامعة المصطفی العالمیة

چکیده

مسأله شهادت یا مرگ طبیعی امامان شیعه(ع) از جمله مسائلی است که نظر شیعه‌پژوهان را به خود جلب کرده است. شیخ صدوق (م381هـ‌.ق) شهادت همه ائمه(ع) را بخشی از اعتقادات شیعه شمرده است ولی شیخ مفید (م413هـ‌.ق) با تردید در این حکم عام، شهادت بیشتر امامان: از جمله امام جواد(ع) را نپذیرفته و بر این باور است که امام(ع) به مرگ طبیعی رحلت کرده است. اختلاف نظر این دو عالم بزرگ، با توجه به جایگاه بلندی که دارند، منشأ بحث‌های گوناگونی در سال‌های اخیر شده است. این نوشتار با تفکیک سه رویکرد تاریخی، روایی و کلامی در بررسی این موضوع، کوشیده است با تکیه بر شواهد تاریخی، اختلاف این دو عالم بزرگ شیعی را نتیجه دو رویکرد متفاوت در بررسی موضوع بداند و نشان دهد این دو دیدگاه با یک‌دیگر قابل جمعند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Sheikh Mofid’s Theory Pertaining to Imam Javad’s Martyrdom

نویسنده [English]

  • Mostafa sadeqi
Assistant professor of history and conduct Institution, Islamic culture and science Institution
چکیده [English]

The issue of martyrdom or the natural death of Shiite Imams has considerably attracted the attention of Shiism surveyors. Sheikh Saduq-381 After Hijrah- has considered the issue of martyrdom of all Imams as part of the Shiite’s beliefs, whereas Sheikh Mofid -413 After Hijrah- being reluctant on this belief has not accepted the martyrdom of many Imams. He believes that Imam Javad PBUH has naturally departed. The disagreement of these two great scholars regarding their highest position has led to various discussions in the recent years.  Separating three historical, narrative and theological approaches, this writing has tried to study this issue relying on the historical evidences. It regards the disagreement of these two great scholars due to two various approaches in studding the issue and it also confirms that these two diverse view points can be of unity with one another.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Javad PBUH
  • Shiite Imams
  • departure of Shiite Imams
  • Sheikh Mofid
  • Sheikh Saduq