اوضاع سیاسى, مذهبى ایران در آستانه ظهور اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده

تحقیق پیرامون چگونگى و چرایى گسترش نسبتا سریع دیانت اسلام در ایران در قرون اولیه هجرى از جمله مباحثى است که هنوز مورد توجه و عنایت پژوهشگران عرصه تاریخ است. آگاهى از چند و چون اوضاع سیاسى, مذهبى ایران در آستانه ورود اعراب مسلمان ما را در فهم علل و عوامل ترک آئین قدیم و گروش به سوى اسلام از سوى ایرانیان رهنمون مى سازد. مدعاى مقاله حاضر این است که حاکمیت ساسانى در آخرین ایام خود گرفتار بحران در ساختارهاى سیاسى, مذهبى شده بود و این امر بیش از هر چیز در سقوط ایشان دخیل بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Political and Religious Condition of Iran at Advent of Islam

نویسنده [English]

  • Hossein Moftakhari
چکیده [English]

Why and how the religion of Islam spread relatively quickly in Iran in the early Muslim centuries is among topics that still attracts scholars in the field of history. To Know the religious and political conditions of Iran on the eve of the Muslim Arab arrival helps us better understand the factors and reasons for the Iranians' denial of their former religion and conversion to Islam. The contention of the present article is that in its final years, the Sasanian Empire was entangled in various domestic religious and political crises, a factor that was more instrumental in its fall than all other causes