فصلى در تاریخ نگارى اسلامى طبقات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی

چکیده

گرچه کتب تاریخ نگارى, طبقات نگارى را یکى از اصیل ترین انواع و شعب تاریخ نگارى مسلمانان به شمار مىآورند, اما در کمتر نوشته تاریخ نگارى مى توان از مبانى و مبادى این شعبه سراغ گرفت تا آن جا که حتى تعریف مفهوم محورى ((طبقه)) را در این کتب نمى توان یافت.
از سوى دیگر, مقایسه حجم فراوان کتب طبقات نگارى در رشته هاى مختلف با حجم بسیار اندک مباحث مقدماتى این فن, چهره اى ناهمگون از آن را به نمایش مى گذارد و با مراجعه به همین مباحث اندک, این نکته آشکار مى گردد که این حدیث شناسان بودند که به جهت نیاز مبرم خود به چنین مباحثى, اقدام به طرح مبانى و مبادى طبقات نگارى, همچون تعریف طبقات و فواید و اشکالات آن نمودند.
نوشته حاضر بررسى این مباحث را به همراه مباحثى همچون سبک هاى مختلف طبقات نگارى و پیشینه نگارش درباره مبادى طبقات نگارى به عهده گرفته است.

عنوان مقاله [English]

An Article in Islamic Historiography - Classes

نویسنده [English]

  • Ne'matollah Safari Forushani
چکیده [English]

P.H.d Student in History of civilization and Islamic Nation.
Although the historiographical books believe that biograhpical historiography (put the people in different social classes for historical studies) is one of the most uthentic kinds and branches of Muslims' historiography, but we can not find, easily, the trace of this branch in historiographical books. And even we can not find the fundamental concept of class in these books.
On the other hand, the comparison of the numerous volume of books in biographical historiography in different fields with very few preliminary discussion volume of this field, is considerable, and give it a heterogeneous from. By reffering to the same inconsiderable discussion, it becomes clear that traditionists (the people who were expert in recognizing the diffetent kinds of traditions) because of their essential need designed the discussion of principles and foundations of biographical historiography like the defenition and the advantages and disadvantages of it. The present article which we can hardly find any analogous for it, studies these subjects alongside the other subjects like different styles of biographical historiography and the background of works about the foundation of biogrphical historiography.