با توجه به مشکل پرداخت هزینه با مرورگر گوگل کروم ، لطفا  از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید

 براساس مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه، درزمان بارگذاری مقاله

مبلغ  یکصد هزارتومان (100/000 ) به نام دانشگاه باقرالعلوم (ع)واریز نموده

و پس از تأیید نهایی قبل از چاپ   مبلغ سیصد هزار تومان ( 300/000 ) دریافت می گردد

 

شماره جاری: دوره 23، شماره 2- تابستان 1401- مسلسل 90 - شماره پیاپی 90، آذر 1401، صفحه 1-324 

جایگاه فرهنگ سیاسی ایران در تواریخ محلی کرمان عهد قراختایی

صفحه 237-266

10.22081/hiq.2022.73498

علی کرم طاهریان قلندر؛ سید ابوالفضل رضوی؛ هوشنگ خسرو بیگی


ابر واژگان