ابن قتیبه دینوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 استادیار گروه تاریخ دانشگاه بیرجند

3 دانشجوی دکترای تاریخ اسلام دانشگاه اصفهان

چکیده

ابن قتیبه دینوری از ادیبان و مورخان بزرگ قرن سوم هجری است. محققان همواره به اندیشه‌های دینی، خاستگاه نژادی، همکاری او با خلفای عباسی و نیز آثار ادبی، کلامی، فقهی، نجومی و تاریخی وی توجه کرده‌اند. نویسنده، در این مقاله پس از ارزیابی مختصر گرایش‌های سیاسی،‌ مذهبی ابن قتیبه و نیز شخصیت‌های تأثیرگذار بر اندیشه وی، آثار واقعی و برخی از کتاب‌های منسوب به او و هم‌چنین چگونگی تحول در تمایلاتش را بررسی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

IBN GHUTAYBAH AD-DINAWARI

نویسندگان [English]

  • J. Lou Kent 1
  • Mohammad Hasan Elahi-zadeh 2
  • Ali Akbar Abbasi 3
چکیده [English]

Ibn Ghutaybah ad-Dinawari is a major Muslim historian and literary figure of the 3rd century A.H. Researchers have always been fascinated by his religious ideas, ethnic background, cooperation with Abbasid caliphs, and also by his literary, theological, juristic, astronomical, and historical works. Briefly evaluating Ibn Ghutaybah’s political and religious inclinations and personalities that influenced his thoughts, the writer of this paper discusses his authentic works and some of those attributed to him plus changes in his inclinations throughout his life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ibn Ghutaybah
  • As`hab al-Hadith
  • Ahmad ibn al-Hanbal
  • ‘Uyun al-Akhbar