قرإء

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 دانشجوى دکترى تاریخ اسلام ـ دانشگاه تهران

چکیده

نوشتار حاضر مختصرا به ارائه تصویرى از قرا مى پردازد. مولف کوشیده با تفکیک میان قارى و اهل القرإ نشان دهد که اطلاق واژه قرإ در معناى قاریان قرآن به کسانى که بستر روش خوارج شدند و نیز حصر نظر در این جنبه, موجب ابهام و حتى گمراه کنندگى در تاریخ اسلام شده است, زیرا به عقیده مولف اگر قرا را قاریان قرآن بشماریم لاجرم این قاریان باید کسانى باشند که قرائت ویژه اى از قرآن را به کار مى برده اند یا در باب اعتبار دستورات قرآنى دیدگاه هاى غیر متعارفى داشته اند, حال آن که در رساله هاى مربوط به بدعت نگارى یا قرائت نامه هاى قرآن نشانى در جهت اثبات این نظر دیده نمى شود, لذا مولف بر این باور است که قرا همان اهل القرإ (روستاییان) هستند که پس از شرکت در نبردهاى اولیه علیه ساسانیان در عراق ساکن شدند و اراضى خالى از سکنه جنوب عراق را تصاحب کردند و چون منافعشان در عصر حکومت عثمان به مخاطره افتاد در ناآرامى هاى این دوره شرکت کردند و سرانجام این که گروهى از همین قاریان بودند که پدیده خوارج را آفریدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Qurrá (KURRA)

نویسندگان [English]

  • T Nagel 1
  • Ali Nazemiyan Fard 2
چکیده [English]

The article before you is a brief discussion of the Qurrؤ. author has tried, through the The distinction of the qari from the People of the qurra , to prove that the usage of the word qurra , meaning reciters of the Qurؤn, to (exclusively) refer to those who ultimately prepared grounds for the rise of Kharijites has caused ambiguity and even confusion in Islam's history. In the author's opinion, if we consider the Qurrؤ as the reciters of the Qurؤn , these reciters Should have inevitably been people who maintained a particular understanding of the Qurؤn or held unconventional views regarding the validity of Qurؤnic precepts. In heresiographical treatises or Qurؤnic recitation chronicles, however, there is no evidence to prove such a hypothesis.
Therefore, the outhor believes that the Qurrؤ , Meaning villagers or country People, who after the first battles against the Sasanians of Persia settled down in Iraq occupying the empty Southern lands of that country. In his opinion, when the interests of these People came under threats during یthman's rule, they actively contributed to the unrests of that Period; and it was these same People who finally gave tise to that certain group who founded the Kharijite sect in the end