ابوحفص کرمانى «مورخى ناشناخته»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوى دکترى تاریخ و تمدن ملل اسلامى دانشگاه تهران.

چکیده

نفوذ ایرانیان در دستگاه خلافت عباسى تنها منحصر به خاندان‏هاى چندى نظیر طاهریان و آل‏سهل و برمک و بختیشوع و نوبخت نبود، بلکه افراد بسیارى، بى‏آن‏که به خاندان مشخصى وابسته باشند، در این دوره به مناصب عالى کشورى و لشکرى رسیدند. نوشته‏ى حاضر در صدد شناساندن یکى از این چهره‏ها به نام ابوحفص عمرو، یا عمربن ازرق کرمانى است، که از چهره‏هاى ادبى و سیاسى دوره‏ى مأمون و از مورخان این عصر به شمار مى‏رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Abu Hafs Kermani; an Unknown Historian

نویسنده [English]

  • Reza Kordi
چکیده [English]

The Iranian influence in the administrative affairs of the Abbasid khilafah was not limited to merely such dynasties of families as the Taherian or the Al-e Sahl, Al-e Barmak, Al-e Bakhtishu' and Al-e Nowbakht. Rather, many individuals, without being related to any prominet family, reached high-level civilian and military positions in this period. The paper before you tries to introduce one such individual called Abu Hafs Amr, or Umar Ibn-i Azragh Kermani, a literary and political figure and a historian of Ma'mun's era.