حــیــره عامل انتقال فرهنگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ملایر

چکیده

با وجود تإثیر فرهنگى حیره در تاریخ عربستان, مورخان و محققان ایرانى عموما به نقش سیاسى حیره پرداخته اند و به نقش فرهنگى آن کمتر عنایت کمترى داشته اند. مقاله حاضر مى کوشد ردپاى حیره در حیات فرهنگى جزیره العرب (عربستان) را (پیش و پس از اسلام) بجوید و درباره آن به بحث و نظر پردازد[ .در این راستا ضمن چشم اندازى کلى بر تاریخ و جغرافیاى حیره نقش حیره را در آشناسازى اعراب با ادیان مختلف, انتشار فرهنگ ایران ساسانى در میان اعراب, تعلیم خط به ایشان و... مورد کاووش قرار مى دهد].

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hira a Channel for Transfer of Culture

نویسنده [English]

  • Massood Safari
چکیده [English]

Despite Al-Hirah's cultural ifluence on He history of Arabia, the lranian schslars and hiotorians have largely dealt with its polotical role, in the past, neglecting its important cultural function in the Sasanian - dominated parts of Arabia.
This article tries to trace Hira's footprints in the cultutal life of Arabia, both before and after lslam, and discuss and review its implications.
In line with this objective, while having a general review of Hira's geography and history, we will investigate the role of Hira in familiarizing the Arabs of Arabia with different religions, spreading the culture of Sasanian Persia among them, introducing writing to them, etc.