سه نامه از پیامبر اسلام(ص) در تاریخ طبرى

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوى دکترى تاریخ اسلام ـ دانشگاه تهران

چکیده

اسلام دینى فراگیر و جهان شمول است و از همان آغاز ظهور, خود را در حصارهاى تنگ نژادى و قبیله اى محدود نساخت از همین روى پیامبر اسلام(ص) در سال ششم هجرى در راستاى رسالت جهانى خویش, با ارسال نامه هایى به سران ممالک هم جوار حجاز, ایشان را به اسلام فراخواند.
طبرى مورخ معروف در کتاب خود متن سه نامه از نامه هاى پیامبر(ص) به نجاشى ـ حاکم حبشه ـ, خسرو پرویز ـ شاهنشاه ایران ـ و هرقل ـ امپراتور روم شرقى ـ را ضبط کرده است. مقاله حاضر به بحث و بررسى پیرامون این سه نامه اختصاص دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Three Letters by the prophet of Islam in the History of At - Tabari

نویسنده [English]

  • Ali Nadhemianfard