((راشدالدین سنان)) پیشواى بزرگ اسماعیلیان شام در عصر صلیبى

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار کتابخانه ملی

چکیده

جنبش اسماعیلیه پویاترین و قوىترین جنبش شیعى در جهان اسلام در قرون میانه بوده است و هنوز هم با رهبرى امام وقت خود آقاخان به طور فعال سازماندهى مى شود. از زمان خلافت فاطمى در آفریقاى شمالى و مصر و امامت نزارى در الموت, اسماعیلیان چالش سیاسى و معنوى بى سابقه اى را با مذهب تسنن و اقتدار و نفوذ حاکمان سلجوقى و خفاى عباسى بروز دادند. بخشى از اسماعیلیان نزارى نیز به رهبرى شیخ الجبل در شام و در تکاپو با صلیبیون و سلسله هاى زنگى و ایوبى دعوت اسماعیلى را تداوم بخشیدند. مقاله حاضر به بررسى زندگى بزرگ ترین و شجاع ترین رهبر اسماعیلى شام در قرن ششم هجرى ـ سیزدهم میلادى ـ به نام راشدالدین سنان اختصاص دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"Rashid ad-Din as -Sinan" The Prominent Leader of the Islaili shi i Muslims in Greater Syria in the Crusade Age

نویسنده [English]

  • Abdollah Naseri