نقش ایرانیان مهاجر در آناتولی با تأکید بر دوره تیموری و اوایل دوره صفوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشگاه تبریز

چکیده

آناتولی از مناطقی است که گروه‌های زیادی از ایرانیان در طول تاریخ به آن‌جا مهاجرت کردند و زبان و ادب فارسی را در این سرزمین گسترش دادند. در دوران تیموریان و اوایل دوران صفویه، به دلیل تحولات سیاسی ایران و جاذبه‌ای که سلاطین عثمانی برای جلب اهل علم و هنر به استانبول ایجاد کرده بودند، روند مهاجرت ایرانیان به آناتولی بیشتر شد. در نتیجه این امر، گروه زیادی از عالمان، شاعران و هنرمندان ایرانی راهی استانبول و سایر شهرهای آناتولی شدند. آنان آثار ادب فارسی را به آناتولی بردند و در این سرزمین به نسخه برداری و نگارش کتاب‌های فارسی پرداختند. تعدادی از آنان که وارد دربار سلاطین عثمانی شدند به رواج بیشتر زبان فارسی و آثار ادبی همت گماشتند. هرکدام از این مهاجران در زمینه کتابت، نسخه‌برداری، تذهیب و مصور کردن کتاب‌ها و یا تدریس و نگارش کتاب‌های علمی در زمینه ریاضیات، نجوم، شعر، ادب فارسی، فلسفه، حکمت، موسیقی و طب از سرآمدان عصر خود بودند. در این پژوهش، نقش این دسته از مهاجران در توسعه آثار ادبی فارسی در آناتولی بررسی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Emigrant Iranians in Anatoly Emphasizing on Timurid and the beginning of Safavid Period

نویسنده [English]

  • Vali Dinparast
چکیده [English]

Anatoly is the area which has been welcoming to the numerous groups of Iranian as emigrant during history; so that the Persian language and literature could be developed by these emigrant groups. During Timurid time and the beginning of Safavid, the political changes of Iran as well as the ground provided by the Othmanid sultans to attract scientists and artists toward Istanbul led to the increase of the trend of migration of Iranians to Anatoly. Consequently, a large group of Iranian scholars, poets and artists were to migrate to Istanbul and the other cities of Anatoly. They took the Persian literature works to Anatoly and made effort to duplicate and write down the Persian books in this area. Some of them having entered the court of Othmanid sultans did their best toward more development of Persian language and literature works. Each of these emigrants were considered as the outstanding figures of their time in terms of writing, duplication, illustration of the books, teaching and writing scientific books concerning mathematics, astrology, poem, Persian literature, philosophy, music and medication.  This writing has investigated the role of this group of emigrants in the development of Persian literature works in Anatoly

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anatoly
  • Iranian Emigrants
  • Othmanid
  • Persian language
  • Timurid