بررسی تاریخی جشن‌های یمن در دوره طاهریان (858-945 ه.ق.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تاریخ اسلام دانشگاه مذاهب اسلامی

2 مربی گروه معارف اسلامی دانشگاه پیام نور

10.22081/hiq.2020.69233

چکیده

بررسی آداب و رسوم اجتماعی، جشن‌ها، پوشش، تغذیه و ترکیب جمعیت از موضوعات مهم حوزه تاریخ اجتماعی محسوب می‌شوند. مقاله حاضر با استناد به منابع تاریخی و با طرح پرسش‌هایی درباره چگونگی جشن‌های سیاسی و فرهنگی جامعه یمن عصر طاهریان و نقش حاکمان این سلسله در برگزاری این آیین‌ها به بررسی تفصیلی این موضوع می‌پردازد. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که در این دوره به مناسبت‌های مختلفی چون تولد رسول خدا(ع)، حلول ماه مبارک رمضان، اعیاد سعید فطر و قربان، نگارش کتاب، عروسی، تولد نوزاد و استقبال از افراد سیاسی، جشن‌ برگزار می‌شد و حاکمان طاهری برای نشان دادن قدرت سیاسی و اقتصادی خود، نقش فعالی در برپایی بیشتر این جشن‌ها داشتند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historical Study of Yemen’s Celebrations in Time of Tahirids (858-945 A.H)

نویسندگان [English]

 • ali gholami firoozjaee 1
 • Abbasali Mohebifar 2
1 Ph. D in history of Islam, university of Islamic religion
2 Instructor of Islamic Maaref department, Payam e- Noor University
چکیده [English]

The study of social traditions, celebrations, costume, sustenance and merger of population are considered as the significant issues in the domain of social history. The present article broadly investigates this issue by referring to the historical sources and proposing questions on the mode of political and cultural celebrations of Yemen community in time of Tahirids and the role of governors of this dynasty in relation to the holding of these traditions. The findings of article clarify that many kinds of celebrations were held due to different occasions such as the birth of Prophet Mohammad (PBUH), the advent of Ramadhan moon, Feast of Fast-Breaking and Sacrifice, book writing, wedding, giving birth to a child, welcoming the political authorities and Tahirid governors were of active role in holding these celebrations to show off their political and economic authority.

کلیدواژه‌ها [English]

 • social history
 • Yemen
 • Tahirids in Yemen (858-945 A.H)
 • Malek e- Zafer e- Amer ibn e- Abdul Vahhab (894-923 A.H)
 • religious celebrations

عنوان مقاله [العربیة]

دراسة تاریخیة عن اقامة المناسبات والأعیاد فی الیمن فی عهد الطاهریین (858-945ه.ق)

چکیده [العربیة]

تعد دراسة الأعراف و التقالید الإجتماعیة، إقامة الافراح والمناسبات و دراسة الأزیاء و نوعیة الطعام و التشکیلة السکانیة من أهم مواضیع علم التأریخ الإجتماعی. تعالج هذه الورقة البحثیة أن تدرس کیفییة إقامة المناسبات السیاسیة والثفافیة فی المجتمع الیمنی فی عصر الطاهریین و مدی دور الحکام فی إقامتها بشکل مبسط. و قد خلصت فی دراستها و بالاعتماد على المصادر التأریخیة و الأسئلة التی تطرحها فی کیفیة اقامة الأعیاد السیاسیة إلی أن المناسبات فی الیمن کانت تقام فی المولد النبوی الشریف و فی شهر رمضان الکریم و عید الفطر المبارک و الأضحی و فی إنجاز الکتب و مولد الأطفل و استقبال الرؤساء السیاسیین. فقد کان الطاهریین یولون اهتماماً کبیراً بإقامة تلک المناسبات فی الیمن استعراضاً لقوتهم السیاسیة و الاقتصادیة.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • التأریخ الإجتماعی
 • الیمن
 • الطاهریین فی الیمن (858 ـ 945ه.ق)
 • الملک ظافر عامر بن عبدالوهاب (894 ـ 923 ه.ق)
 • الأعیاد الدینیة