بخارا و نقش سامانیان در شکوفایی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

2 دانشجوی دکتری مطالعات تاریخ تشیع دانشگاه ادیان و مذاهب قم

چکیده

شهر بخارا، پیش از ورود اسلام به ماوراء‌النهر، از جایگاه ویژه ­ای در امور اقتصادی، ارتباطی و فرهنگی برخوردار بود. این شهر، پس از انتخاب به‌عنوان پایتخت سامانیان و با توجه به سیاست­های فرهنگی و اجرایی آنان، رشد قابل توجهی یافت. سامانیان توانستند با تکیه بر جایگاه معنوی خلافت عباسی و ایجاد امنیت و ثبات و آرامش در حوزه­های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، این شهر را به «قبةالاسلام» و مرکز دینی و مدنی در شرق جهان اسلام، تبدیل نمایند. جایگاه بخارا و نقش فعالیت‌های سامانیان در رونق و آبادانی این شهر، مسئله اصلی این مقاله می‌باشد که به روش توصیفی، مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bokhara and the Role of Samanids in Its Prosperity

نویسندگان [English]

  • Hossein Izadi 1
  • Seyed Mohammad Hosseini 2
1 Ph. D Student of History of Shiism Adyan - Mazaheb University
2 Assistant Professor of Bagir al-olum University
چکیده [English]

Before the advent of Islam in Transoxania, Bokhara was of particular importance in terms of economic, communicative, and cultural affairs. It was considerably developed after being selected as the capital of Samanids in addition to considering their cultural and administrative policies. Relying on the spiritual position of Abbasids and providing security, stability and peace in the cultural, social, and economic domains, Samanids could change this city to a religious, civil center in the east of the world of Islam under the title of Qubbat ol- Islam.  The importance of Bokhara and the role of Samanids’ actions towards the richness of this city would be the main issue of this article having been investigated through the descriptive method.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islam
  • Bokhara
  • Samanids
  • Transoxania
  • Persian language