دیدگاه معرفت شناختى و روش شناختى ابن خلدون‏ درباره‏ى تاریخ‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

عبدالرحمن‏بن خلدون به عنوان پدر فلسفه تاریخ شناخته شده است. براى بیش‏تر پژوهشگرانى که به بررسى اندیشه‏هاى ابن خلدون پرداخته‏اند، دیدگاه‏هاى او در عرصه فلسفه نظرى تاریخ جاذبه بیش‏ترى داشته است. بررسى دقیق مقدمه نشان مى‏دهد که ابن خلدون افزون بر ارایه یک نظام نظرى براى بررسى چگونگى تحول جوامع انسانى، دیدگاه‏هایى را مطرح مى‏کند که در چارچوب فلسفه علم تاریخ یا فلسفه انتقادى تاریخ در خور بررسى است. این نوشتار بر آن است که نخستین بارقه‏هاى مباحثى چون تاریخ انتقادى، جامعه‏شناسى تاریخى و روان‏شناسى تاریخى در مقدمه قابل جستجو و شناسایى است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ibn Khaldun's Epistemological and Methodological Views of History

نویسنده [English]

  • Mahdi Frahani Monfared
چکیده [English]

Abd ar ه Rahman Ibn Khaldun is known as the father of philosophy and history. For most of researchers who have studied Ibn Khaldun's thought, his views in theoretical philosophy and history have been more attractive. A thorough study of his Mughaddimah reveals that in addition to presenting a theoretical system to investigate the development of human communities, Ibn Khaldun offers other views that are worthy of serious attention in philosophy of history, or rather critical philosophy of history.
This paper's objective is to propose that the first signs of Such discussions as critical history, historical sociology, and historical psychology can be traced back to and recognized in Ibn Khaldun's Mughaddimah.