تاریخ طب تونسى در دوره حفصى‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته حوزه علمیه قم و دکتراى تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامى.

چکیده

حفصیان از جمله سلسله‏هاى بربر شمال آفریقا بودند که از 625ه تا 983ه ، در افریقیه (طرابلس الغرب، تونس، الجزایر شرقى) حکومت کردند. طب دوره حفصى، که از ترکیب مکتب سنتى قیروان و طب آندلسى و ایرانى پدید آمد، شاه‏راه انتقال دانش طبى مسلمانان به اروپا و مرحله‏اى نهایى از پیشرفت تاریخ طب اسلامى بوده است. در این مقاله به دست آوردهاى این دوره، در زمینه‏هاى صیدله، تشریح، وصف و تشخیص بیمارى‏ها، علم تغذیه، حفظ الصحه و درمان با آب گرم مى‏پردازیم. بروز اپیدمى وبا و طاعون در اروپا و افریقیه، از حوادث درخور توجه دوره حفصى است که آثار علمى، سیاسى و فقهى در برداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE HISTORY OF MEDICINE IN HAFSID TUNISIA

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Pak
چکیده [English]

The Hafsids were a Berber dynasty of North Africa that ruled in Ifrighiyah (Western Tripoli, Tunisia, and Eastern Algeria) from 625 to 983 A.H. The Hafsid period medicine, which was a mixture of the traditional Gheyruwan School and the Andalusian and Iranian Medicines, became the highway for the transfer of Muslim medical knowledge to Europe; and in fact had been a final stage in the advancement of the history of Islamic medicine. In this article, topics such as pharmacology, anatomy, description and diagnosis of diseases, health care, and spa-therapy are discussed. Also, the onset of cholera and plague in Europe and Ifrighiyah are two important events that occurred during the Hafsid rule and that had scientific, political and figh'hi (legal) consequences in this period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ifrighiyah
  • Tunisia
  • the Hafsids
  • Medicine
  • ibn Andreas
  • Da'-ul-Ifranj (foreign disease?)
  • cholera
  • istisgha' (rainprayer)