قالب های اثرگذار داده های تاریخی در فرایند استنباط فقهی بررسی موردی مکتب معاصر نجف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس سطح عالی حوزه علمیه قم، دانشجوی دکتری معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن اسلامی

2 مدرس فقید خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم

10.22081/hiq.2019.67170

چکیده

استنباط فقهی فرایندی بهره‌مند از انواع داده‌های برگرفته از دانش‌های متعدد دارد. نقش‌آفرینی این داده‌ها که برخی از آنها محتوای تاریخی دارند، در قالب‌هایی شناخته شده در فقه هم‌چون دلیل، قرینه، احدی القرائن، محتمل القرینیه و شاهد صورت می‌گیرد. مقاله پیش رو به بررسی اثرگذاری قالب‌های دارای محتوای تاریخی بر استنباط فقهی اختصاص یافته است و به این نتیجه رسیده است که هرچند شاهد تاریخی، قالبی تعیین کننده در فرایند استنباط نیست، دیگر انواع قالب‌ها به استنباط‌های فقهی مکتب معاصر نجف راه یافته‌اند و اثری تعیین کننده در آن داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of Historical Information in the Process of Jurisprudential Deduction; Case Study of Najaf Contemporary School

نویسندگان [English]

 • mohammad kermani kojur 1
 • Sayed Mohammad Javad Seyed Shirazi 2
1 professor of Qom Seminary School and Ph.D. Student of History of Civilization, Islamic Maaref University
2 Instructor of Fiqh and Osul, Qom Seminary School
چکیده [English]

Jurisprudential deduction is a process taken advantage of all kinds of information from numerous sciences. The function of this information, some of them with historical content, is observed in famous areas in jurisprudence such as proof, evidence, oneness of evidences, probable evidence. The present article studies the effect of forms with historical content on the Jurisprudential deduction and it has concluded that the historical evidence is not determinative in the process of deduction while the other forms have entered Najaf contemporary school and they have impressive effect on it.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Jurisprudential deduction
 • relationship between history and jurisprudence
 • Najaf seminary school
 • philosophy of jurisprudence
 • history of Shiite jurisprudence

عنوان مقاله [العربیة]

الأشکال المؤثرة للبیانات والمعطیات التاریخیة فی عملیة الإستنباط الفقهی؛ دراسة حالة لمدرسة النجف المعاصرة

چکیده [العربیة]

للإستنابط الفقهی عملیة الاستفادة من انواع من المعطیات المستمدة من علوم متعددة. لهذه البیانات الدور الفاعل و التی لبعضها محتو تاریخی، فی أشکال معروفة فی الفقه مثل الدلیل، والقرینة، احدی القرائن، محتمل القرینیة والشاهد. تبحث هذه المقالة فی تأثیر الأشکال ذات المحتوى التاریخی على الإستنباط الفقهی، وخلصت إلى أنه على الرغم من أن الشاهد التاریخی لیست عاملاً محددًا فی عملیة الإستنباط، إلا أن أنواعًا من الأشکال دخلت إلى الإستنباطات الفقهیة لمدرسة النجف المعاصرة و کان لها التأثیر فی ذلک

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • الإستنباط الفقهی
 • علاقة التاریخ والفقه
 • الحوزة العلمیة فی النجف
 • فلسفة الفقه
 • تاریخ الفقه الشیعی