رویکرد روان شناختی اجتماعی دینوری در الاخبار الطوال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

2 کارشناس ارشد تاریخ اسلام دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

چکیده

علم روان‌شناسی اجتماعی از علوم جدید محسوب می‌شود، اما در برخی از آثار دانشمندان و عالمان گذشته، توجه به عناصر مهم این علم و کاربردهای آن مشاهده می‌گردد. تاریخ‌نگاری یکی از علومی است که روان‌شناسی اجتماعی از دیرباز در آن کاربرد داشته است. برخی از مورخان به مؤلفه‌های مهم این علم توجه می‌کردند و برای تبیین و تحلیل علل رخدادهای تاریخی از آن استفاده می‌نمودند. بهره­گیری از این علم می­تواند در شناخت روحیات پدیدآورندگان آثار تاریخی هم به کار آید. این پژوهش به بررسی جایگاه علم روان‌شناسی اجتماعی در الاخبار الطوال، نوشتة ابوحنیفه دینوری (282 ق) می‌پردازد و با استفاده از مؤلفه‌های اصلی این علم می‌کوشد میزان دخالت ارزش‌ها در تاریخ‌نگاری دینوری و دلیل نوع نگرش وی به برخی از موضوع‌های تاریخی را مشخص نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Social Psychological Approach of Dinavari in akhbar Al-Toval

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Jalali 1
  • Zahra Alavian 2
  • Fatemeh Sarkheil
چکیده [English]

The science of social psychology would be considered as modern sciences, whereas in some works of past scientists and scholars, it could be observed the attention to the significant element of this science and its applications. Historiography is considered as one of the sciences in which the social psychology has been of great application since before. Some historians were paying attention to the main elements of this science and utilizing it in the statement and analysis of the causes of historical incidents. Making benefit from this science could be applicable in the recognition of the spirits of the creators of historical works. This research is to investigate the status of the science of social psychology in Alakhbar Al-Toval written by Abuhanifeh Dinavari (282 A.H.) and via utilizing the main elements  of this science, it tries to determine the amount of interference of values in historiography of Dinavari and the root of his view towards some of the historical issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dinavari
  • Alakhbar Al-Toval
  • historiography
  • Social Psychology
  • Spirits of Historians