گونه‌شناسی نقدهای شهید مطهری بر گزاره‌های تاریخی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم قرآنی و حدیث دانشگاه امام صادق علیه السلام

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآنی و حدیث دانشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده

گزاره‌های تاریخی افزون بر مدد رساندن به دانشمندان برای کشف آموزه‌های دینی، برای تبلیغ این آموزه‌ها هم در قالب مجالس وعظ و خطابه مورد استفاده قرار می‌گیرند. به همین دلیل نقد و پالایش این گزاره‌ها برای تفکیک گزاره‌های درست از نادرست اهمیت یافته است. شهید مطهری با آگاهی از این ضرورت، بخشی از آثار خود را به بررسی و پالایش گزاره‌های تاریخی اختصاص داده است.  این مقاله بر آن است با گونه‌شناسی و طبقه‌بندی روش‌مند، مهم‌ترین نقدهای استفاده شده از سوی شهید مطهری را در گزاره‌های تاریخی شناسایی و پس از دسته‌بندی آنها را معرفی نماید.

حسین شجاعی**[1]
گزاره‌های تاریخی افزون بر مدد رساندن به دانشمندان برای کشف آموزه‌های دینی، برای تبلیغ این آموزه‌ها هم در قالب مجالس وعظ و خطابه مورد استفاده قرار می‌گیرند. به همین دلیل نقد و پالایش این گزاره‌ها برای تفکیک گزاره‌های درست از نادرست اهمیت یافته است. شهید مطهری با آگاهی از این ضرورت، بخشی از آثار خود را به بررسی و پالایش گزاره‌های تاریخی اختصاص داده است.  این مقاله بر آن است با گونه‌شناسی و طبقه‌بندی روش‌مند، مهم‌ترین نقدهای استفاده شده از سوی شهید مطهری را در گزاره‌های تاریخی شناسایی و پس از دسته‌بندی آنها را معرفی نماید.
واژه‌های کلیدی: شهید مطهری، گزاره‌های تاریخی، نقد تاریخی، روش‌ تاریخی، تحریف** دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآنی و حدیث دانشگاه امام صادق7

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Typology of Shahid Motahhari’s Criticisms on the Historical Propositions

نویسندگان [English]

  • Yahya Mirhosseini 1
  • Hossein Shojaee 2
1 Ph. D student of Quran and Hadith science, Imam Sadeq University
2 M. A student of Quran and Hadith science, Imam Sadeq University
چکیده [English]

Historical propositions are in favor of the scholars towards the detection of religious instructions; moreover, they are utilized in direction to the propagation of these instructions in the religious admonition and speech assemblies. Accordingly, the criticism and purification of these propositions is of great significance in the direction of taking the sound and unsound propositions apart from each other. Being aware of this necessity, Shahid Motahhari has devoted some of his works on the study and purification of historical propositions. Through the systematic typology and nomenclature, this article is to identify the most important criticisms by Shahid Motahhari in the historical propositions and to introduce them following their classification.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shahid Motahhari
  • historical propositions
  • historical criticism
  • historical method
  • Distortion