بررسی تأثیر روایات کتاب «تاریخ بغداد» درباره امام کاظم علیه السلام در منابع پسینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته جامعة الزهرا

چکیده

«تاریخ بغداد» نوشته خطیب بغدادی (م. 463)، یکی از منابع مهم اهل سنت در شرح حال نگاری است که زندگانی امام کاظم علیه السلام را نیز در بر دارد. آن­چه این کتاب در باب زندگانی امام کاظم علیه السلام درج کرده، در منابع پسینی بسامد بسیاری یافته و منابع بسیاری از شیعه و سنی با اتکای «تاریخ بغداد» گزارش­هایی را از زندگانی امام کاظم علیه السلام نقل کرده­اند. این نوشتار، با بررسی نُه روایت اختصاصی «تاریخ بغداد» در زمینه زندگانی امام کاظم علیه السلام، ضمن بررسی منابع خطیب بغدادی در ارائه گزارش­های مربوط به زندگانی امام، به نحو راه­یابی و ادامه حیات این روایات در منابع نگارش یافته پس از «تاریخ بغداد» می­پردازد و سیر تطور این اخبار و نحوه راه­یابی آن به منابع شیعه و سنی، و میزان گسترش آن تا قرن یازدهم را پی می­گیرد. بررسی­های صورت گرفته نشان می­دهد که اکثر منابعی که احادیث مختص به زندگانی امام کاظم علیه السلام را از «تاریخ بغداد» اقتباس نموده­اند، با توجه به گرایش­های مذهبی خود به تغییراتی در آن دست زده­اند و گاه یک روایت را به صورت کامل کنار گذاشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Effect of the Book of “History of Bagdad” Regarding Imam Kazem (PBUH) in the Previous Sources

نویسنده [English]

  • Khadijeh Keihani
چکیده [English]

The book of “History of Bagdad” (Tarikh e-Bagdad) authored by Khatib e-Bagdadi (463 B.C) is considered as one of the most significant sources of the Sunnis in regard with the biography of people including the life of Imam Kazem (PBUH). What has been written in this book related to the life of Imam Kazem (PBUH) has been frequent in the earlier sources while numerous sources of Shiite and Sunnite have narrated reports around the life of Imam Kazem (PBUH) relying on this book. Investigating the nine specified narrations of the mentioned book regarding the life of Imam Kazem (PBUH), this writing studies the sources of Khatib e-Bagdadi in presenting the reports related to Imam’s life along with the way of the entrance and continuation of these narrations in the written sources after the book “History of Bagdad” and it follows the development of these reports as well as the way of their entrance into Shiite and Sunnite sources also the amount of their development until the 11th century. The studies done in this regard declares that the majority of the sources having derived the traditions specific to the life of Imam Kazem (PBUH) out of the “History of Bagdad” have made some changes considering their religious tendencies and occasionally they have totally put a narration away.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Kazem (PBUH)
  • Book of “History of Bagdad”
  • Khatib e-Bagdadi
  • biography
  • Development of Tradition