ابن کثیر دمشقی و تعصب مذهبی درکتاب البدایة و النهایة

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری تاریخ و تمدن اسلامی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد ساری

چکیده

بسیاری از علما و محققان، در گذشته و حال تلاش کرده‌اند تا ابوالفدا اسماعیل بن­عمربن کثیر دمشقی را مورخی راستگو و عاری از تعصب معرفی کنند، اما محتوای کتاب البدایة والنهایة نشان دهنده تعصب شدید مذهبی اوست که وی را به سوی کتمان و تحریف حقایق و نیز  دوری از ادب نویسندگی و اخلاق اسلامی و حتی تناقض گویی سوق داده است. احتمال آن می‌رود پیروی او از ابن تیمیه و علاقه زاید الوصف به اندیشه‌هایش موجب شد تا چون ابن تیمیه در مخالفت با تشیع به ویژه امامیه منصفانه برخورد نکند و راه تحکم و استبداد رأی را در آثار خویش بپیماید. وحدت امت اسلامی در برابر چنین تندروی‌ها بسیار آسیب‌پذیر بوده و هست، از این رو شناخت قضاوت‌های غیر منصفانه تاریخی می‌تواند به پرهیز از موارد مشابه در آینده کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ibn al-Kathir ad-Dimashghi and Fanaticism in "al-Bidayah wa n-Nihayah

نویسنده [English]

  • Mostafa Mo'allemi
چکیده [English]

Many scholars at the present and in the past have tried to portray Abulfida’ Isma‘il ibn ‘Umar ibn al-Kathir ad-Dimashghi as a truthful historian and without any fanaticism. However, the content of his “al-Bidayah wa n-Nihayah” indicates his utmost religious fanaticism, hiding and distorting truths, lack of politeness in writing, turning away from Islamic ethics and even contradicting himself at various points. It is possible that his like for Ibn al Taymiyyah and his intense interest in his teachings caused him, like Ibn al-Taymiyyah, not to adopt a fair approach in his opposition to the Shi‘ah and in particular to its Imamiyyah branch hence, paving the way for his own selfcentricism and stiffness of opinion in his works. The unity of the Islamic ummah has always been and still is susceptible to such extremism and that is why getting familiar with unfounded historical opinions can help prevent making the same mistakes in the future. Drawing various evidences from “al-Bidayah wa n-Nihayah”, this article tries to prove the fanatic approach adopted by the writer of the book.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ibn al-Kathir ad-Dimashghi
  • the Shi‘ah
  • Rawafidh (the Rejectionists)
  • “al-Bidayah wa n-Nihayah”