دیدگاه طه حسین پیرامون مشروعیت خلافت اموی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران

2 کارشناس ارشد تاریخ اسلام

چکیده

طه حسین از اندیشمندان بزرگ مسلمان در قرن حاضر است که در آثار خود با روشهای علمی و تحلیل برون دینی به بررسی حوزه­های مختلف تفکر اسلامی می­پردازد وی دارای آثار برجسته­ای در حوزه تاریخ اسلام است. از آن جا که در پی تحولات دو قرن اخیر و فروپاشی امپراطوری عثمانی در کشورهای عربی، جریانی با تاکید بر مفاهیم عربی و نژاد عربی پدید آمده است و طرفداران این جریان می­کوشند دلایلی برای تحکیم پایه­های حکومت امویان و توجیه عمل کرد ایشان ارائه دهند، پژوهش حاضر در درجه اول با نگاهی تاریخی در پی دستیابی به نگرش طه حسین در مورد مبانی مشروعیت یک حکومت و در درجه دوم در پی بررسی دیدگاه وی پیرامون مشروعیت یا عدم مشروعیت خلافت اموی با تاکید بر شخص معاویه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Taha Hosseins viewpoint toward legitimacy of Umayyad Caliphat

نویسندگان [English]

  • Sadeq Aeenehvand 1
  • Maryam Alavi 2