خصایص النبی؛ رویکردها، ضرورت و بایستگی ها

شناسنامه علمی شماره

نویسنده

دانش آموخته رشته تخصصی تفسیر و علوم قرآنی حوزه علمیه قم

چکیده

خداوند متعال پیامبر اسلام را با صفاتی برجسته، ویژگی­ها و امتیازاتی خاص بر دیگر پیامبران و سایر مخلوقات، برتری داده است ویژگی­های پیامبر (ص) به خصایص النبی معروف شده است. خصایص النبی یکی از مباحث قدیم و در عین حال کمتر کاویده شده سیره پیامبر اعظم (ص) است که برخی از این خصایص به سبب حساسیت و عدم شناخت دقیق آنها، دست­مایه مغرضان و شبهه افکنان قرار گرفته است. درباره ضرورت پرداختن به این موضوع دو رویکرد در میان عالمان شیعه و اهل سنت وجود دارد؛ برخی بر این باورند این خصایص، مخصوص پیامبر (ص) است و با وفات آن حضرت آنها نیز مقتضی می­شوند و نیازی به بررسی آنها نیست و برخی دیگر معتقدند که بررسی این خصایص به دلیل لزوم شناخت کامل پیامبر(ص) و دفاع از ایشان ضروری و واجب است. در این پژوهش، رویکرد عالمان متقدم و متاخر شیعه و اهل سنت به این موضوع و ویژگی­های هر کدام بررسی می­شود و در نهایت، ضرورت پرداختن به موضوع خصایص النبی تعیین می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Prophets Properties: Approaches and necessities

نویسنده [English]

  • Seyyed Mohammad Naqib