دیدگاه مادلونگ درباره اختلاف امام حسن(ع) و امام علی(ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه الزهرا(سلام الله علیها)

2 کارشناس ارشد تاریخ اسلام، دانشگاه الزهرا(سلام الله علیها)

چکیده

ویلفرد مادلونگ (متولد 1930م) از جمله اسلام‌شناسان غربی است که می‌توان گفت رویکردی تقریبا منصفانه و انگیزه‌ای علمی در بررسی تاریخ اسلام دارد. وی در نوشته‌های خود درباره تاریخ زندگی امام حسن(ع) به موضوعاتی چون ازدواج‌ها و طلاق‌های امام، صلح امام، مفاد صلح‌نامه و زندگی خانوادگی ایشان پرداخته و کوشیده است شبهات مطرح شده از سوی دیگر اسلام‌شناسان غربی درباره امام حسن(ع) را پاسخ دهد. اما خود وی مطرح‌کننده مطالبی است که منشأ شبهاتی درباره امام حسن(ع) شده است؛ مانند اختلاف نظر آن حضرت با اهداف و برنامه‌های امیرالمؤمنین علی(ع)، تمایل نداشتن ایشان به تصدی خلافت و تأیید روش حکومت عثمان از سوی ایشان. این نوشتار به بررسی انتقادی این شبهات و پاسخ به آن‌ها بر اساس منابع تاریخی و روایی شیعی و سنی پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Study on Madelung’s View towards the Discrepancy between Imam Hassan and Imam Ali PBUT

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Barani 1
  • Zeinab Mirzaee Mehrabadi 2
1 Assistant professor and faculty member of history department, Alzahra University
2 M.A in history of Islam, Alzahra University
چکیده [English]

Wilfred Madelung, born in 1930 A.C, is considered as one of the western researcher of Islam with merely a fair approach along with a scientific motive regarding the study on the history of Islam. In his writings pertaining to the history of Imam Hassan’s life, he has investigated the issues like Imam’s marriages and divorces, his making peace as well as the elements of peace contract. Moreover, he has tried to answer the stated skepticism of other western researchers of Islam in relation to that holiness. However, he has stated some issues leading to the source of skepticisms related to Imam PBUH. The issues like the disagreement of that holiness with the objectives of Imam Ali PBUH, his lack of tendency towards taking charge of caliphate and his approving the way of ottoman’s governorship as well. This writing critically investigates these skepticisms and responds them on the basis of the historical and narrative Shiite and Sunnite sources

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Ali PBUH
  • Imam Hassan PBUH
  • Wilfred Madelung
  • Islamic studies in the West
  • history of early Islam