مسلمانان و خزرها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

خزران, قومى ترک نژاد و ترک زبان بودند که در سده هاى هفتم تا دهم میلادى / اول تا چهارم هجرى در شمال شرقى دریاى سیاه و شمال غربى دریاى مازندران حکومتى مستقل و مقتدر داشته اند. در منابع کهن اسلامى از شهرهاى اتل, بلنجر و سمندر به عنوان تختگاه خزران یاد شده است. طبقه حاکم خزران در نیمه دوم قرن هشتم میلادى با انگیزه هاى سیاسى به آیین یهود گرویدند. در سده اول هجرى تاریخ روابط خزران و مسلمانان در دو سوى شمال و جنوب کوه هاى قفقاز, شامل جنگ هاى مکرر و بى سرانجامى است که در سده دوم پس از تغییر کیش سران خزر و برقرارى برخى روابط دوستانه با خلفاى عباسى, از شدت درگیرىها کاسته شد اما همچنان تا فروپاشى دولت خزران به دست روس ها در قرن چهارم ادامه داشت. سیاحان و جغرافى نویسان مسلمان از جمعیت پرشمار مسلمانان در کشور خزران خبر داده اند. کوشش این نوشتار, به دست دادن تصویرى روشن از تاریخ خزران با تإکید بر روابط ایشان با مسلمانان, بر اساس منابع کهن اسلامى و بازسازى اطلاعات پراکنده منابع درباره فرجام خزران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Muslimsand the Khazars

نویسنده [English]

  • Negare Zeilabi
چکیده [English]

The Khazars were a nation of Turkic origin and language who from the 7th to lOth centuries A.D., Ist to 4th A.H., had a strong and independent state in the northeast regions of the Black Sea and the northwest areas of the Caspian sea. In early Islamic sources, the cities of Atel, Balenjar, and Samandar have been mentioned as different capitals of the Khazarian state. In the 2 nd half of the 8th century, the ruling class and the majority of the Khazars embraced Judaism, driven by political motives. In the Ist century A.H., relations between the Muslims and the Khazars were marked by endless and inconclusive wars on both sides of the Caucasus Mountains. Following the conversion of the Khazars to Judaism and the establishment of relatively cordial relations With the Abbasi khalifahs in Baghdad, though the intensity of these conflicts subsides, they sporadically continued until the conquest of the Khazars by the Russians in the 4 Th century A. H. Muslim travelers and geographers have given accounts of large populations ofMuslimsliving in the country of the Khazars. The endeavor of this paper has been to portray a Abstracts 4 clear picture of the history of the khazars with an emphasis on their relations with the Muslims, based on ancient Islamic texts, and the reconstruction of the existing scattered information on the final fate of the Khazars.