واکاوی خاستگاه جغرافیایی خاندان برقی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموختۀ حوزه علمیه قم و محقق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

قم از اواخر قرن نخست هجری، مهد تشیع و مرکز بالندگی عالمان شیعی در ایران بوده است. در گذشته، این سرزمین به صورت یک شهر منسجم نبود و شامل مناطق متعددی می شد. یکی از این مناطق، «برق­رود» یا «برقه» است که «خاندان برقی» منسوب به آن هستند. از آن جا که تنی چند از عالمان بزرگ شیعه از این خاندان برخاسته­اند، این انتساب اهمیت فراوانی می­یابد. از سویی، مناطق دیگری با نام «برقه» در جهان وجود دارند که برخی از آنها از برقه قم مشهورتر و معروف­تر هستند و از همین روی، منابع تاریخی – جغرافیاییِ متقدم، توجه بیشتری به آنها داشته­اند. بررسی، ردیابی و اثبات صحت انتساب «خاندان برقی» به «برقه» قم و رد انتساب­های دیگر مستند به دلایل و شواهد تاریخی – جغرافیایی، هدفی است که این مقاله آن را دنبال می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Geographical Origin of Barqid Household

نویسنده [English]

  • Mahdi Noormohammadi
چکیده [English]

Qom has been considered as the cradle of Shiism and the center of growth of Shiite scholars in Iran from the late first century. In the past, this city was not a coherent one and it included various areas. One of these areas is "barqrud" or "Barqeh" to which the household of Barqih are contributed. Since a number of great Shiite scholars have been originated from this family, this attribution would be of great importance. In one hand, there exists other areas named "Barqeh" in the world some of them are more well-known than Barqeh of Qom; therefore the prior historical-geographical sources have been more attentive towards them. The investigation and proving the truth of the contribution of "Barqid household" to "Barqeh" of Qom and the denial of the other contributions documented to the historical-geographical reasons and evidences would be the goal of this article.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qom
  • Barqid household
  • Barqeh
  • Barqrud
  • Barqruz