دانشگاه جندى‏شاپور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامى - واحد محلات.

چکیده

دانشگاه فراموش شده جندى شاپور، نقش بسیار مهم و ارزنده‏اى در ایران پیش از اسلام، به ویژه در دوران ساسانیان، ایفا کرده است. مدارک فراوانى درخشش بزرگ آن مرکز پیشرفته عصر ساسانى در زمینه‏هاى علمى، فلسفى، نجوم و طب را گواهى مى‏دهد. آن‏گاه که مسلمانان به ایران آمدند براى دوره‏اى نسبتاً طولانى، فعالیت آن مرکز علمى دچار رکود شد. پس از به قدرت رسیدن عباسیان، رونق گرفتن دوباره تیسفون (مداین) و انتخاب بغداد به پایتختى اسلام، جندى شاپور در سایه توجه وزیران ایرانى عصر اول عباسى، اهمیت پیدا کرد. از آن دوران تا نیمه قرن سوم هجرى، خاندان‏هاى بزرگ در کنار دانشمندان ایرانى، آن مرکز علمى را اداره نمودند و علم طب به ویژه، پس از توجه مسلمانان به آن، در دانشگاه جندى شاپور رونقى جدید یافت. از این رو، در دوره‏هاى طولانى آن مرکز، به عنوان یکى از مراکز مهم علمى به یاد مانده از عصر ساسانى، به شمار مى‏آمد و جز مرکز علمى اسکندریه، رقیبى براى خود نمى‏شناخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

JUNDI SHAPUR UNIVERSITY

نویسنده [English]

  • Seyyed Asghar Mahmood-Abadi
چکیده [English]

The forgotten University of Jundi Shapur had played a very significant and valuable role in pre-Islamic Iran, particularly during the Sassanian period. Numerous documents testify to the brilliance of this advanced Sassanid scientific center in philosophy, medicine, astronomy and various other fields. When Muslims entered Iran, the activities of this secientific center slowed down for a relatively long period of time. After power passed to the Abbasid hands, Ctesiphon regained some of its past prosperity, Baghdad was chosen as the new capital of the Muslim World, and hence Jundi Shapur once again found its lost importance under the Iranian viziers of the early Abbasid period. Since then until the middle of the 3rd century A.H. prominent families administered this scientific center next to Iranian scientists.
Medicine in particular, following more Muslim attention to it, found new importance at the Jundi Shapur University. Subsequently, over long periods of time, Jundi Shapur, as a major scientific monument of the Sassanian period, was only rivaled by the great scientific center of Alexandria in Eqypt.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sassanian
  • Medicine
  • Jundi Shapur
  • Abbasids
  • Bakhtishu