زمینه‌ها و عوامل اصلی مهاجرت قبایل هلالی به مصر و افریقیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری تاریخ اسلام دانشگاه اصفهان

چکیده

قبایل عرب هلالی، مجموعه‌ای از بطون و تیره‌های بنی هلال بن عامر، بنی سُلیم، بنی جشم و ربیعه را شامل می‌شد که در مرکز عربستان و نواحی بیابانی نجد و حجاز به زندگی بدوی وکوچ‌نشینی عادت داشتند. این قبایل برخلاف سایر قبایل عرب که بعد از اسلام و به دنبال فتوحات اسلامی راهی نواحی آباد و متمدن شدند، هم چنان به زندگی بدوی خود ادامه دادند وحاضر به ترک وطن وخاستگاه خود نشدند. با این وجود، آنان در اوایل قرن پنجم هجری بر اثر عوامل مختلفی، سر تا سر شمال جزیرة العرب؛ یعنی از حدود عراق وغرب دجله تا ساحل شرقی رود نیل در مصر را در نوردیدند. سرانجام قبایل عرب هلالی به سرزمین مغرب اسلامی از افریقیه تا مراکش رسیدند و این مناطق را دست خوش حوادث و آسیب‌های بسیاری کردند. پژوهش حاضر با استناد به منابع اصلی و تاریخی در پی تبیین وتحلیل زمینه­ها و عوامل خیزش قبایل هلالی از مرکز عربستان به سوی مناطق شمالی شام و مصر سپس انتقال و مهاجرت آنها از مصر به افریقیه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Significant Grounds of Migration of Helali Tribes to Egypt and Africa

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Chalungar 1
  • Mahdi Ezzati 2
چکیده [English]

The Arab Helali tribes were included a collection of sub-tribes and oba of Bani Helal Ibn-e Aamer, Bani Solaim, Bani Jashm and Rabi’eh accustomed to primitive and nomadic life in the center of Saudi Arabia and desert areas of Najd and Hejaz. These tribes against the other Arab tribes, who left for the fertile and civilized areas after Islam along with Islamic conquests, kept on their primitive life and didn’t leave their homeland. eanwhile, at the outset of the fifth century (after hijrah), thanks to the diverse issues, they traveled through the north of Arabian Peninsula stretching from Iraq to the west of Tigris towards the eastern coast of Nile river in Egypt. Eventually, the Arab Helali tribes entered into the land of Islamic Maqrib from Africa to Morrakesh and were the cause of occurrence of different events and damages in these areas.   Referring to the main historical sources, the present article is to present and analyze the grounds of uprising of Helali tribes beginning from the center of Saudi Arabia towards the north areas of Shaam and Egypt and after that their migration to Egypt and Africa.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Migration of Helali tribes
  • Bani Helal
  • Bani Solaim
  • Egypt
  • Africa