عصر سلیمان باشکوه... بحران جهت‏گیرى

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 دانشجوى دکتراى تاریخ ایران اسلامى دانشگاه اصفهان.

چکیده

بنیان‏گذارى امپراتورى عثمانى توسط ترکان مهاجر در آسیاى صغیر، رویدادى برجسته و جالب توجّه در جهان اسلام به شمار مى‏رود. سیاست استادانه عثمانیان در مقابله با قدرت‏هاى پیرامون و ترکیب اقوام گوناگون با نژادها و زبان‏هاى مختلف در نظر اول شگفت به نظر مى‏رسید، اما در دراز مدّت امپراتورى آنان را ناتوان ساخت. پس از قرن دهم هجرى (شانزدهم میلادى) این امپراتورى در سراشیبى زوال افتاد، اگرچه سقوط نهایى بسیار دیر روى داد. نگارنده این مقاله بر آن است نشان دهد اگرچه دوره سلیمان قانونى، باشکوه مى‏نمود، اما با خود عوامل تلاشى و زوال را به همراه داشت. از نظر پژوهش‏گر، سلیمان مى‏خواست با راهکارهایى داخلى بر جهانى که تغییر خویش را شروع کرده بود، پیروز شود. او در دورانى تعیین کننده در جهان، سیاست‏هایى نامناسب در پیش گرفت، سیاست‏هایى که در دراز مدت باعث سقوط امپراتورى عثمانى گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE AGE OF SULEYMAN TEH MAGNIFICENT... THE CRISIS OF DIRECTION

نویسندگان [English]

  • Subhi Labib 1
  • Farhad Pooriya-nezhad 2
چکیده [English]

The establishment of the Ottoman Empire by migrant Turks in Asia Minor is an interesting and prominent event in the Muslim World. The wise policy of the Ottomans in confronting the powers around and the blending of various ethnicities with different races and languages looked astonishing at the first glance though it weakened their empire in the long run. After the 10th century A.H., 16th AD, the empire fell on a path of decline; however, the final fall came very late. The writer of the paper intends to prove that although the period of Suleyman the Lawgiver looked magnificent, it carried with it factors of decline and disintegration. From the viewoint of the researcher, Suleyman wanted to overcome the world that had begun its transformation through internal ways and means. He adopted improper policies in a decisive period of the world; policies which in long term caused the fall of the Ottoman Empire.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islam
  • Turks
  • Asia Minor
  • Ottoman
  • Europe
  • Safavids
  • Suleyman the Lawgiver