کند و کاوى در تعریف علم تاریخ و نقد یک نگاه‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشگاه ارومیه

چکیده

این مقاله در پى آن است که اوّلاً، بر ضرورت گسترش مطالعات روش‏شناسى و معرفت‏شناسى تاریخى در ایران تأکید کند و ثانیاً، با نقد یکى از تعریف‏هایى که اخیراً درباره علم تاریخ صورت گرفته، توجه اندیشوران را به بحث‏ها و گفت و گوهاى انتقادى سوق دهد تا با نقد بسیارى از سنت‏هاى رایج در امر آموزش و پژوهش تاریخ در ایران، زمینه تغییر نگرش‏ها و روش‏ها در این حوزه بیش از پیش فراهم آید. از این رو، نگارنده پس از شرح اجمالى برخى از عناصر و مؤلفه‏هاى اصلى هویت دهنده علم تاریخ و بیان کاستى‏ها و نارسائى‏هاى تعریف ارائه شده در کتابِ «اسلام و ایران؛ بررسى تاریخى»، تعریفى دیگر از این علم ارائه کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A BROWSE THROUGH THE DEFINITION OF THE SCIENCE OF HISTORY; AND THE CRITIQUE OF A VIEW

نویسنده [English]

  • Ali Reza Molla'i Tavani
چکیده [English]

The purpose of this article is first, to emphasize the necessity of the expansion of historical methodology and epistemology studies in Iran and second, to critique a recent definition of the science of history in order to attract the attention of intellectuals to critical discussions. Thus, preparing grounds for a change in the rooted views and methods in this sphere through the critique of many of the prevalent traditions in the history education and research in Iran. After a brief review of some main defining elements and components of the science of history and outlining the shortcomings of the aforementioned definition in the book of "Islam and Iran; a Historical Review", the writer presents another definition for this science.

کلیدواژه‌ها [English]

  • science of history
  • the philosophy of the science of history
  • Epistemology
  • Methodology
  • historiography
  • Ibn Khaldun