کندوکاوی دیگر در تعریف علم تاریخ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره).

چکیده

نوشتار پیش رو در صدد است تا مقالة کندوکاوی در تعریف علم تاریخ، اثر دکتر ملائی توانی (منتشر شده در شماره 22 فصلنامه تاریخ اسلام) را نقد و بررسی کند. مؤلف در آن­جا سیزده ویژگی برای علم تاریخ بیان کرده و سپس براساس آنها تعریفی از علم تاریخ ارائه داده است. در این نوشته، ابتدا آن  ویژگی­ها به اختصار بیان می­شود و سپس ذیل سه عنوان موضوع تاریخ، علم تاریخ و روش در تاریخ، مطالب مزبور نقد می­گردد. در نتیجه روشن می­شود که تعریف ارائه شده فقط تعریف تاریخ تحلیلی است و انواع دیگر دانش تاریخ فراموش شده است و نمی­توان آن را به عنوان تعریف علم تاریخ پذیرفت؛ علاوه بر این که دو مبحث «موضوع علم تاریخ» و «روش در تاریخ» اشتباهاً ذیل تعریف تاریخ آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Another Study in the Definition of the Science of History

نویسنده [English]

  • Mohammad-Ali-ye Ali-poo
چکیده [English]

This paper intends to critique and review “A Study in the Definition of the Science of History”, an article by Dr. Molla’i-ye Tavani published in issue 22 of the “History of Islam Quarterly”. In his article, the writer has presented thirteen qualities for the science of history and then based on those qualities has presented a particular definition for the science of history.
This paper briefly states those thirteen qualities at first and then critiques them under the three headings of “the Subject Matter of History”, “the Science of History”, and “Methodology in History”. Subsequently, the critique arrives at the conclusion that the definition given by Dr. Molla’i is merely a definition for “analytical history” and does not encompass other types of the science of history. Hence, it can not be accepted as “The Definition “ for the science of history. In addition, the two topics of “the Subject Matter of History” and “Methodology in History” have been mistakenly brought up under the heading of “the Definition of History”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • history
  • the science of history
  • the subject matter of history
  • methodology in history
  • historical event
  • historical knowledge