فاطمیان، آل بویه و تبلیغات شیعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

چکیده

دولت فاطمیان و آل­بویه تقریباً به طور هم زمان به ظهور رسیدند.وجه عمدۀ اشتراک آنها ـ علی­رغم تفوّق مذهب تسنن در سرزمین­های اسلامی ـ تبلیغات شیعی بوده است. فاطمیان با استفاده از داعیان خود،   فعالیت­های مذهبی وسیعی آغاز کردند؛ اگر چه نتوانستند دامنۀ حکومت سیاسی خود را از مصر و شام فراتر نهند. با نفوذ و حضور آل­بویه در خلافت عباسی، مکاتباتی بین ایشان و دولت فاطمی صورت گرفت و این تعامل و تبادل مذهبی، سبب احیاء آیین و رسوم شیعی گردید؛ اگر چه این امر با چالش­ها و    مخالفت­هایی همراه بود و با ظهور سلجوقیان در شرق و ایوبیان در مصر و شام، شیعه زدایی به اوج خود رسید، تشیع، مسیر خود را در تاریخ استمرار بخشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Fatimids, the Buyids and Shi‘ah Missionary Activities

نویسنده [English]

  • Mahmood-e Khwajeh-Mirza
چکیده [English]

In the history of Islam the Fatimids and the Buyids came to power almost at the same time. The most significant feature common between these two dynasties was the promotion of new Shi‘ah missionary activities throughout Muslim lands despite the numerical superiority of the Sunnis in the Muslim World. Using their da‘is (missionaries), the Fatimids began their extensive new religious activities though they did not succeed to extend their political sphere of influence beyond Egypt and Greater Syria. With the capture of Baghdad by the Buyids and their control over the ‘Abbasid caliphs, correspondence was exchanged between the new masters of Baghdad and the Fatimid rulers in Cairo leading to a revival of Shi‘ah creed and Shi‘i religious rituals and ceremonies throughout the Muslim World. Although the rise of the Shi‘ah was met by challenges such as the rise of the Seljuq Turks in the East and Ayyubid Kurds in Syria and Egypt, bringing anti-Sh‘ah zeal to its peak during that particular period of Islamic history, the Shi‘ah had already managed to guarantee its survival in the coming centuries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fatimids
  • Buyids
  • Shi‘ah
  • ‘Abbasid Caliphate
  • Seljuqs