پیدایش نصیریان (علویان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 عضو هبئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده

مقاله حاضر ترجمه فصل 22 از کتاب extremist shiites (غلات شیعه) اثر متی موسی است که به سال 1982 در آمریکا منتشر گشته است. نیمی از حجم کتاب مزبور به تاریخ و عقاید فرقه نصیری از فرق غالی شیعی اختصاص دارد که در قسمت مربوط به تاریخ این فرقه، نویسنده طی چهار فصل: نصیریان در دوره متقدم، نصیریان در دوره میانه، نصیریان در دوره قیمومیت فرانسه و بالاخره قدرت گیری نصیریان در سوریه، تحولات تاریخی این فرقه را با دقت مورد بررسی قرار می دهد. در مقاله حاضر که به تاریخ متقدم نصیریان اختصاص دارد، نویسنده پس از ذکر مقدمه ای مختصر در اهمیت توجه به نصیریان از سوی نویسندگان معاصر شرق و غرب، به واسطه قدرت گیریشان در سوریه (از زمان حافظ اسد)، و بیان مکانهایی که نصیریان در حال حاضر در آنجا سکنا دارند، چگونگی ظهور و پیدایش نصیریان و تاریخ متقدم ایشان را به بحث می گذارد و پس از بیان و بررسی انتقادی نظریه های گوناگون در وجه تسمیه این فرقه، پیدایش آن را به شخصیتی ایرانی به نام محمد بن نصیر(متوفای 270ه) که ظاهرا از اصحاب امام حسن عسکری(ع) بوده و در مقام ایشان غلو کرده، می رساند.

عنوان مقاله [English]

The appearance of Nosirian (Alavian)

نویسندگان [English]

  • Matta Mousa 1
  • Hosein Moftakhary 2
چکیده [English]

Member of the Teaching Staff in Tehran teacher training
university.
The present article is a translation of the 22nd chapter of "Etremist Shiites", written by Matta Mousa, published in the United States in 1982. Half of the mentioned book is about the history, and ideas of Nosiri Sect, one of Shiites Extremist sects. Discussing the history of the sect, the author careflly examines the historical changes of the sect in four chapters, namely: Nosirian in the preliminary period, Nosirian in the middle age, Nosirian in the period of France Colony, and finally, Nosirian coming to power in Syria. In the present article, which is about the preliminary history of Nosirian, the author has started with a brief introducrion about the importance of consideration of Nosiran by current writers from East and West, because of their coming to power in syria (initated by Hafiz Asad), The author has also explained about the locations in which Nosirain live now. Then the quality of Nosirian's appearance and their prelimimary history are discussed. Then, the article, after a critical presention of the views about the Denamination of this sect, ascribes its presence to an Iranian, called Mohammad b. Nosair, (died in 270 A.H) who had apparently been a follower of Imam Hasan Asgary (the 11th shiite leader p.b.u.h.). It has also been mentioned that the position of Mohammad b. Nosair, has been exaggerated.