«شخصیت» و «تاریخ» خلیفه بن خیاط

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامى.

چکیده

رشد و تکامل تاریخ نگارى در گستره فرهنگ و تمدن اسلامى مرهون کوشش مورخان بسیارى است; یکى از این مورخان خلیفه بن خیاط عصفرى صاحب دو کتاب تاریخ و طبقات است که در میان پژوهشگران و دانشجویان تاریخ اسلام چندان شناخته شده نیست. وى در اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم قمرى در بصره مى زیسته و یکى از پیشگامان تاریخ نگارى به شیوه سالشمار و نیز طبقات نگارى مى باشد. در نوشتار حاضر زندگى و کتاب تاریخ وى به اختصار بررسى شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Khalifah bin Khayyat: His "Character"and his"T1arikh"

نویسنده [English]

  • Masoomali Panjeh
چکیده [English]

The development in lslamic culture and and evolution of the science of historiography civilization is indebted to the endeavors of many historians. One such historian is the author of Khalifah bin Tarikh (History) and Tabaghat of the two books (Biographical Categories), Khayyat al-یsfuri, who is not very wellknown among the scholars and students of history of lslam. He lived in the late 2nd and early 3rd centuries AH in Basra and is considered to be a pioneer in Writing chronicles and biographical categories in Muslim historiography.
works, Tarikh The article before you eximines his life and one of his major , in brief.