روابط سیاسی شیوخ برزنجی کردستان عراق با دولت عثمانی (1154 ـ 1335 هـ . ق)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران

2 دکترای تاریخ اسلام دانشگاه تهران

چکیده

شیوخ برزنجی وابسته به فرقه قادریه ـ از مشهورترین طریقت های صوفیه ـ هستند که فعالیت خود را از نیمه اول سده دوازدهم هجری قمری آغاز کردند. بررسی منابع تاریخی نشان می‌دهد که این شیوخ به کمک تشکیلات منظم درویشی خود توانستند روابطی منسجم با دولت عثمانی برقرار کنند و با وجود فراز و نشیبهایی در این روابط به بالاترین مراتب سیاسی و اجتماعی در کردستان عراق دست یابند؛ هر چند رویکرد غالب قوم‌گرایانه در تاریخ سیاسی معاصر کردستان موجب شده است نقش فعال آنها در تحولات کردستان به خوبی دیده نشود. این  مقاله می‌کوشد ضمن ارائه گزارشی مستند از روابط سیاسی حاکمان محلی برزنجی با دولت مرکزی عثمانی، عوامل و زمینه‌های به وجود آمدن جایگاه و اعتبار سیاسی و اجتماعی این دولت محلی را در کردستان عراق تبیین نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political Relationships of Barzanji Sheiks in Kurdistan of Iraq with Othman Government -1154-1335 After Hijrah-

نویسندگان [English]

  • Hassan Hazrati 1
  • Sabah Qanbari 2
1 Assistant professor of history department, Tehran University
2 Ph. D in history of Islam, Tehran University
چکیده [English]

Barzanji sheikhs dependent on Qaderiyeh sect are considered as the most eminent sufi conducts that started their activity since the first half of the twelfth century after hijrah.  The study of historical sources reveals that these sheikhs could make coherent relationships with Othman government relying on their systematic organizations and achieve the highest political and social positions in Kurdistan of Iraq in spite of the presence of abundant ups and downs in these relationships. Although the dominant tribal approach in the political contemporary history of Kurdistan has led to the misty image of their active role during the changes in Kurdistan. This article presents a documentary report of the political relationships of Barzanji local rulers with Othman central state; moreover, it states the grounds and reasons of developing the political - social position along with the validity of this local state in Kurdistan of Iraq. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barzanji sheikhs
  • Kurdistan of Iraq
  • Othman state
  • Qaderiyeh sect
  • local states