پژوهشی درباره تعداد حج‌‌های پیاده امام حسن مجتبی(ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه سیره اهل بیت(ع)، پژوهشکده تاریخ و سیره پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

10.22081/hiq.2021.70429

چکیده

یکی از فضایل امام حسن مجتبی(ع)، انجام حج‌های پیاده از مدینه تا مکه است، ولی تعداد این حج‌ها به صورت‌های مختلف؛ یعنی پانزده، بیست و بیست و پنج حج گزارش شده است. با توجه به دوران محدود ده ساله امامت آن حضرت(ع)، این پرسش وجود دارد که ایشان در چه مقطعی این تعداد حج ‌پیاده را انجام داده است؟ مقاله پیش رو که با هدف بررسی میزان درستی این آمار و چگونگی انجام آن با روش سندپژوهی تدوین یافته است به این نتیجه رسیده است که با توجه به دوران امامت آن حضرت(ع)، این آمار به عنوان حج ‌پیاده از مدینه به مکه نادرست و ناهم‌گون با حقایق تاریخی است. به نظر می‌رسد پیاده‌روی‌های امام(ع) مربوط به رفتن از مکه به منا و از آن‌جا به عرفات و سپس به مشعر و گاه به منا بوده است و روایتی صحیح نیز به این نکته اشاره کرده است. بر اساس این برداشت، امکان انجام حج با چنین شرایطی قبل از امامت آن حضرت نیز متصور است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Number of Pilgrimages on Foot by Imam Hassan’s Mojtaba (PBUH)

نویسنده [English]

  • Ali Akbar Zakeri
Faculty member in conduct of prophet’s household institute, Islamic culture and science institute
چکیده [English]

One of the virtues of Imam Hassan Mojtaba (PBUH) is performing hajj by traveling on foot from Medina to Mecca. The number of these on foot pilgrimages has been variously reported, from 15, 20, to 25 times. Considering the limited 10-year-old imamate of that holiness, this question is raised that in which time he has performed this virtue. The present article has been written with the purpose of investigating the amount of reliability of this record through the study of documents and according to the findings, it has been concluded that considering the amount of Imam’s imamate, this record is not correct and it is in contrast with the historical facts. It seems that Imam’s on foot traveling has been related to leaving Mecca to Mena, Arafat and Masha’r and sometimes to Mena. Moreover, a reliable narration has pointed to this matter. Based on this interpretation, the possibility of performing hajj in these conditions is also imaginable before imamate of that holiness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Hassan (PBUH)
  • on foot pilgrimages
  • Mecca
  • Mena
  • Arafat
  • Mash’ar