نقش دانشمندان شیعه در گسترش فرهنگ و تمدن اسلامی در شامات از آغاز تا پایان قرن هفتم هجری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

2 کارشناس ارشد تاریخ تشیع

چکیده

هجرت دانشمندان شیعه به مناطق شام و وجود برخی دولت‌های شیعی شامات، از جمله عوامل مؤثر بر رشد علوم مختلف عقلی و نقلی در این منطقه بوده است. این مقاله، با بهره‌گیری از فهارس و منابع رجالی و شرح‌حال‌ها و نیز تواریخ عمومی و محلی و خاندان‌ها و دودمان‌ها، کوشیده است عوامل حضور علمای شیعه در شام و نقش آنها در گسترش فرهنگ و علوم اسلامی را تا پایان قرن هفتم هجری مورد بررسی قرار دهد. به استناد یافته­های پژوهش و با توجه به آثار ماندگار مکتوب و غیرمکتوب، می­توان از سهم بزرگ علمای شیعه در این زمینه سخن گفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Part of the Shiite Scholars in the Development of Islamic Culture in the Syria from the Beginning to the End of the Seventh Hijri Century

نویسندگان [English]

 • Hossein Moradinasab 1
 • Hadi Shams Abadi 2
1 Assistant Professor of Howzeh and University Research Center
2 M.A in History of Shiism
چکیده [English]

The migration of the Shiite scholars to Syrian areas and some Shiite government ruling there are some factor impacting the development of the different rational and narrative sciences. Using some Rijali lists and resources, biographies, general, local and dynastic histories, the present paper attempts to examine the reason of the Shiite scholars migration to and presence in Syria and their part in the development of the Islamic culture and sciences up to the end of the seventh Hijri century. According to the findings of the present research and due to the lasting written and non-written works, it can be claimed that the Shiite scholars played a significant part in this regard

کلیدواژه‌ها [English]

 • Shia
 • the Shiites’ Scientific Part
 • Shiite Scholars
 • Shiite governments
 • Syria

عنوان مقاله [العربیة]

دور العلماء الشیعة فی نشر الثقافة و الحضارة الإسلامیة فی الشامات منذ البدایة حتی نهایة القرن السابع الهجری

چکیده [العربیة]

کانت هجرة العلماء الشیعة إلی مناطق بلاد الشام و وجود بعض االدول الشیعیة فی الشامات من بین العوامل المؤثّرة علی تطور مختلف العلوم العقلیة و النقلیة فی هذه المنطقة. تسعی المقالة عبر الاستفادة من الفهارس و المصادر الرجالیة و کتب التراجم و کذلک کتب التاریخ العام و المناطقی و تاریخ الأسر و السلالات، إلی مناقشة أسباب وجود العلماء الشیعة فی بلاد الشام و دورهم فی نشر الثقافة و العلوم الإسلامیة حتی نهایة القرن السابع الهجری، بالاستناد إلی معطیات البحث و فی ضوء المصنّفات الباقیة المدوّنة و غیر المدوّنة

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • الشیعة
 • الدور العلمی للشیعة
 • علماء الشیعة
 • الدول الشیعیة
 • الشامات