گونه‌شناسی فرقه‌های الوهیت انگار در دوره‌ امام صادق علیه السلام و چگونگی رویارویی امام با ایشان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته حوزه علمیه قم و دانشجوی دکتری تاریخ و تمدن دانشگاه معارف.

چکیده

مقاله حاضر به دنبال باز شناخت گونه‌های متنوع فرقه‌های غالی الوهیت انگار در دوره امام صادق(ع) و چگونگی مواجهه آن حضرت(ع) با ایشان است. گروه‌های غالی در این دوره به تدریج،‌ باورهای ابتدایی و پراکنده خویش را منسجم ساختند. یکی از علت‌های مهم رشد غالیان، شرایط سیاسی آن زمان بود بدین معنی که نزاع میان امویان و عباسیان شرایطی را به وجود آورد که فرقه‌های غالی با خیالی آسوده به تبلیغ انگاره‌های خود بپردازند. در طول تاریخ، گرایش‌های غالیانه، هیچ‌گاه از جامعه مسلمانان رخت بر نبست اما مبارزه مستمر ائمه(ع) به‌خصوص امام صادق(ع) با این جریان‌ها تا اندازه زیادی آنها را به حاشیه راند و سبب تمایز آرای شیعیان با چنین گروه‌هایی شد. امام صادق(ع) در مواجهه با ایشان سعی ‌کرد با تبیین ویژگی‌های ائمه شیعه(ع) و معرفی غالیان، شیعیان را از نزدیک شدن به ایشان باز دارد. مقاله حاضر می‌کوشد پس از بررسی تنوع غالیان الوهیت انگار به ارائه دورنمایی از شیوه رویارویی امام صادق(ع) با این گروه‌ها بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Typology of Devine Negligent Sects in Imam Sadeq PBUH Era and the Way of Imam Dealing with Them

نویسنده [English]

  • Majid Ahmadi Kachaee
Graduated from Qom seminary school and ph. D student of history and civilization, Maaref University
چکیده [English]

The present article is to re-identify various kinds of Devine Negligent extremist sects in the era of Imam Sadeq PBUH and the way of Imam dealing with them. The extremist groups in this era gradually made their scattered and primitivebeliefs coherent. One of the reasons concerning the development of extremists was the political conditions of that time so that the disagreement among Abbasid and Umayyads provided the grounds for the extremist sects to easily propagate their thoughts. During history, extremist tendencies in the Muslim’s community never vanished but the constant oppositions of Imams particularly Imam Sadeq PBUH against these trends made them insignificant to the great extent and led the Shiite thoughts to be differentiated from the beliefs of these groups. Dealing with them, Imam Sadeq PBUH tried to evade any convergence of Shiism with them through the statement of the properties of Shiite Imams as well as the introduction of extremists. The article tries to present an image from the way of Imam Sadeq PBUH dealing with these groups subsequent to the study of a variety of Devine Negligent extremists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • extremists
  • Imam Sadeq p.b.u.h. exaggeration
  • Devine Negligence
  • Islamic sects