درآمدی بر روش‌شناسی آثار تاریخی دکتر سیّد جعفر شهیدی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

سیّد جعفر شهیدی، مورّخ و اسلام شناس معاصر، شیوه و سبک ویژه­ای در تدوین و نگارش کتاب­های تاریخی دارد. حقیقت­جویی، پرهیز از تعصّب قومی و مذهبی، دقت در بررسی جریان­های تاریخی، روشنی و صراحت بیان، پرهیز از اغراق و مبالغه، کاربرد استشهاد و تمثیل، استناد به منابع معتبر تاریخی و رویکرد نقدی به آنها، کاربرد ترکیب­های عطفی و تفسیری، ترکیب­سازی­های جدید و شیوا و استفاده از واژه­ها و ترکیب­های عربی از ویژگی­ها و سبک های زبانی وی در دانش تاریخ هستند که در این مقاله به تحلیل و توصیف آنها پرداخته می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Prelude to the Methodology of the Historical Works of Dr. Seyyed Ja’far Shahidi

نویسنده [English]

  • Turaj Zeinivand
چکیده [English]

Seyyed Ja’far Shahidi, the contemporary historian and Islamicist, is of particular style in the compiling and writing of the historical books. Seeking the truth, abstinence from ethnic and religious prejudice, inspection in the study of historical currents, eloquence, abstinence from exaggeration and overstatement, application of recitation and allegory, utilizing the reliable historical sources with a critical approach towards them, application of referred and interpretive compounds, innovative and expressive compounds as well as utilization of Arabic words and compounds are considered as his lingual styles in the science of history which would be analyzed and described in this article. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seyyed Ja’far Shahidi
  • Methodology
  • history
  • historical criticism
  • historiography