شکل‏گیرى دولتهاى خارجى مذهب در شمال افریقا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمى دانشگاه آزاد اسلامى - واحد زرند.

چکیده

در دوران اوجگیرى نهضتهاى فکرى و سیاسى در تاریخ صدر اسلام و به خصوص دوران انتقال قدرت از بنى‏امیه به بنى‏عباس یکى از فرقه‏هاى تأثیرگذار در تاریخ این دوره - که معمولاً با نام «خوارج» شناخته مى‏شود - توانست در برخى از نقاط حاشیه‏اى یا دور دست جهان اسلام گوشهایى شنوا و دلهایى پذیرا براى اندیشه‏هاى خود به دست آورد. یکى از این سرزمین‏ها افریقاى شمالى بود که در آن، خوارج عرب و موالى خارجى مذهب توانستند بخشى از بربرها را با خود همراه سازند و پس از گذار از سه مرحله: دعوت‏گرى، انجام شورش‏هاى مقطعى و گستراندن دامنه شورش‏ها حکومت‏هایى براى خود به وجود آورند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE FORMATION OF KHARIJITE STATES IN NORTH AFRICA

نویسنده [English]

  • Reza Kordi
چکیده [English]

At the peak of the spread of intellectual and political movements in early Islamic history, particularly during the period when power was being transferred form the Umayyads to the Abbasids, an influential sect, often known as the Khrijites, managed to muster support for its ideas in a number of peripheral territories at distant corners of the Muslim World. One such place was North Africa where Arab and non-Arab Kharijites succeeded to win over part of the Berber population and establish several states after going through the three stages of missionary work, organizing temporary rebellions, and finally widening the extent of such rebellions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • North Africa
  • Kharijites
  • Ibadhiyah
  • Sufriyah
  • Ahl-ad-Da'wah
  • Berebrs
  • Bani-Midrar
  • Bani-Rustam