فاتحان عرب و نشر اسلام در افریقیه‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوى دکترى تاریخ و تمدّن ملل اسلامى

چکیده

افریقیه پس از فتح مصر کانون توجه فاتحان عرب شد. از فتح مصر در سال 22 قمرى توسط عمرو بن عاص تا فتح نهایى این منطقه در سال 90 قمرى توسط موسى بن نُصیر، هم‏زمان با ورود اسلام به این سرزمین، تحولات سیاسى، اجتماعى و فرهنگى بزرگى در میان بربرها پدیدار گشت و آنان رفتار متفاوتى را در مقابل فاتحان و سپس والیان مسلمان در پیش گرفتند. موضوع این مقاله، بررسى تأثیر رفتار فاتحان عرب بر قبایل بربر در متابعت از آنان و پذیرش اسلام تا تسخیر کامل شمال افریقا توسط مسلمانان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Arab Conquerors and the Spread of Islam in al-ifrighiyyah

نویسنده [English]

  • Fahime Mokhber-Dezfoli
چکیده [English]

After the conquest of Egypt in the year 22 A.H. by Amr lbn-al-As, Ifrighiyyah came to the center of Arab conquerors' attention. Ifrighiyyah was conquered in the year 90 by Musa-bn-i Nusayr. As Islam entered this area towards the end of the 1st century A.H., there was great political, social and cultural change among the Berber inhabitants of this Iand, they adopting various attitudes vis-ب-vis the Muslim conquerors and then governors.
The effect Arab conquerors' treatment of the people had on the Berber tribes in obeying them and in the Berber conversion to Islam until the complete conquest of North Africa by the Muslims is the subject of this article.