آسیب‌شناسی سیاست مذهبی نادرشاه با تأکید بر نقش عبدالله السویدی (م 1174ق) در کنگره نجف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار تاریخ گروه معارف دانشگاه فرهنگیان بوشهر

چکیده

تاکنون پژوهش‌های دامنه‌داری درباره کنگره تقریب نادرشاه در نجف به عنوان آخرین کوشش او برای همگرایی بین علمای جهان اسلام صورت گرفته است؛ اما هنوز زوایای ناگفته بسیاری نزد تاریخ‌پژوهان در این باره وجود دارد. پژوهش پیش رو، به جایگاه شیخ عبدالله السویدی (م 1174ق) در کنگره نجف و چرایی به نتیجه نرسیدن این کنگره پرداخته است. این نوشتار، با بهره‌گیری از روش وصفی ـ تحلیلی به این نتیجه رسیده است که السویدی نماینده احمدپاشا حاکم بغداد، دارای نگرش سنّی که برای به رسمیت شناختن مذهب جعفری در سال 1156هجری قمری در همایش نجف شرکت کرده بود، نمایندگی دولت عثمانی را نداشت و همین امر، عامل اصلی به نتیجه نرسیدن این کنگره به شمار می‌رود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of the Religious Policy of Nader Shah with the Emphasis on the Role of Abdullah Al- Suwaidi (1174 A.H) in Najaf Congress

نویسنده [English]

 • Hassan Javadiniya
Assistant Professor of History, Islamic Studies Department, Bushehr Farhangian University
چکیده [English]

Many extensive researches have been done related to the convergence congress developed by Nader Shah Afshar in Najaf as his last endeavor aimed for the convergence among the scholars of the world of Islam. However, there are too many implicit aspects before the historians. The present research has investigated the position of Sheikh Abdullah Al- Suwaidi (1174 A.H) in Najaf congress and the why of congress failure. Taking advantage of the descriptive-analytical method, this writing has concluded that Al- Suwaidi, the representative of Ahmad Pasha, the governor of Bagdad, who had attended the Congress of Najaf in order to formally recognize Jafari religion in 1156 (A.H) was not the representative of Othmani government and this very issue was considered as the main element of congress failure

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nader Shah Afshar
 • Abdullah Al- Suwaidi
 • Othmani caliphate
 • Najaf congress
 • religious convergence

عنوان مقاله [العربیة]

الباثولوجیا السیاسیّة المذهبیّة لنادر شاه مع التأکید على دور عبد الله السویدی (م 1174ق) فی مؤتمر النجف

چکیده [العربیة]

قام العدید من المؤرخین إلى إجراء العدید من الأبحاث المکثفة حول مؤتمر نادر شاه التقریبی فی النجف الأشرف، تحت عنوان آخر محاولة له للتقارب بین علماء العالم الإسلامی، و لکن لا یزال هناک العدید من الزوایا الغیر محکیّة حوله من قبل المؤرخین. یتطرق هذا البحث لذکر الدور الذی لعبه الشیخ عبد الله السویدی
(م 1174ق) فی مؤتمر النجف، بالإضافة إلى الحدیث حول عدم وصول هذا المؤتمر لأی نتیجة. یمکن الاستنتاج، و من خلال الأسلوب الوصفی التحلیلی، أنّ الشیخ السویدی کان ممثلاً عن أحمد باشا حاکم بغداد، الذی کان لدیه موقفاً سنیّاً، و قد شارک فی مؤتمر النجف عام 1156 هـ بهدف الاعتراف رسمیّاً بالمذهب الجعفری، و قد أدى عدم تمثیله للدولة العثمانیة إلى عدم وصول هذا المؤتمر إلى نتیجة

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • نادر شاه أفشار
 • عبد الله السویدی
 • الخلافة العثمانیة
 • مؤتمر النجف
 • التقارب المذهبی