برآورد کمّى غنایم عصر خلفاى راشدین و برخى پیامدهاى آن‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش ‏آموخته‏ حوزه‏ علمیه‏ قم و عضو هیأت علمى گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‏ اسلامى.

چکیده

در طول قریب 30 سال، بعد از وفات رسول‏اللَّه‏صلى الله علیه وآله، تا پایان حکومت على‏علیه السلام، غنایم نقدى و غیر نقدى فراوانى از راه فتوحات نصیب مسلمانان شد. افزایش حجم نقدینگى در مدینه ممکن بود در کوتاه‏مدت سطح عمومى قیمت‏ها را تحت تأثیر جدى قرار دهد، اما به علت رواج داد و ستدها به نحو کالا به کالا، جریان آزاد تجارى بین عربستان و سایر مناطق، ذوب درهم و دینار و تبدیل آنها به شمش و وسایل زینتى و مصرف بخشى از آنها براى جنگ در خارج از مدینه، بعید به نظر مى‏رسد که در بلندمدت در افزایش سطح عمومى قیمت‏ها به طور قابل ملاحظه‏اى مؤثر بوده باشد. افزایش تولید و درآمد و عمران و آبادانى مدینه و اطراف آن از دیگر پیامدهاى اقتصادى غنایم بود.
این نوشتار در صدد برآورد کمى غنایم جنگى عصر خلفاى راشدین است و در پایان اشاره‏اى مختصر به برخى پیامدهاى آن خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The quantitative Estimate of Spoils of war During The Age of the Rashidin (Upright) Caliphs, and Some of Its Consequences

نویسنده [English]

  • Ahmad - Ali Yousefi
چکیده [English]

In the thirty years, following the prophet's demise until the end of Ali's rule, the Muslims gained through their conquests, a great amount of spoils, both in cash and other wise. The rise in the volume of cash in Medina could, in the short term, seriously affect the general price index in the city; nevertheless, because of the prevalence of trade in the form of barter, the free flow of trade between Arabia and other regions, the melting of dirhams and dinars and their transformation into bullions and orramental objects, and the allocation of a part of it to finance the military campaigns outside Medina; it does not see likely for that in crease in the cash volume to have had much influence on the general price hikes in the long term.
Another economic fallout of the war booty was an increase in production and prosperity in Medina and its outskirts. The purpose of this article is to make a quantitative estimate of the spoils of war in the age of the Upright Caliphs and to briefly point out some of its consequences for the Muslim community in the Concluding paragraphs.