نمودى از جامعه مسلمانان در آغاز سده هفتم میلادى (افراد غیر خویشاوند در گروه هاى خویشاوند پدرى)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 عضو هیإت علمى دانشگاه الزهرإ (ع)

چکیده

در جامعه عرب مقارن ظهور اسلام, تشکیل شدن قبایل و طوایف از نسل دودمان پدرى سبب شده بود تا از اصطلاحات متفاوتى براى نامیدن افراد استفاده شود. علاوه بر اعضاى اصلى طوایف, حلیف, جار و مولى کسانى بودند که از امتیازات عضویت در قبیله و حمایت آن بهره مند بودند. هرچند ارتباط جار با طایفه همیشگى نبود, اما مولى و حلیف پیوند نزدیک ترى با آن داشتند و بدان سبب نقش سیاسى و اجتماعى بیش ترى داشتند. این نظر وجود دارد که ارتباط آنان با طوایف از طریق ازدواج و یا دودمان مادرى بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Aspect of Arab Society in Eaely 7th century (Nonrelations in paternally Related Groups

نویسندگان [English]

  • Akira Ghoter 1
  • Shahla Bakhtiyari 2
چکیده [English]

advent of Islam, because a typical Arab
Translated by: Shahla Bakhtiyari a great paternal lineage, it was customary to use certain the time of the individuals. Beside the paternal blood memebers At tribe was formed around of the trible bound), Jar expressions to refer to different classes of - who enjoyed (or clan), groups of people called Halif (oath bound), and Mawla protection the privilege of membership in and the - (freed) were those) trible (or clan). Since relations between the Jar and the trible (or clan) the Halif and the Mawla had closer ties with the tribe and protection of the role in tribal affairs. There is a were not as permanent, naturally or clan) had therefore, played a more significant social and political) that the Halif and the Mawla's relations with their spensor tribe been though marriage or decent thrugh maternal lineage. probability