تشیع در عصر غیبت صغرى; تداوم و تحول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر و دانش آموخته حوزه علمیه قم

چکیده

غیبت امام دوازدهم وضعیت جدیدى را در جامعه شیعى پدید آورد که موجب تحولاتى در زمینه هاى فرهنگى و علمى آن گردید. این تحولات در ابعاد مختلف فرهنگى به وجود آمد که مهم ترین آن, تغییر مرجعیت علمى شیعیان بود. از ابعاد دیگر مى توان به توسعه مکاتب جدید علمى و گسترش تإلیف و تدوین کتب و مصادر علمى شیعیان اشاره نمود. بررسى وضعیت علمى عصر غیبت صغرى از آن جهت حایز اهمیت است که این عصر دوره گذار و انتقال از یک وضعیت ثابت به وضعیت ثابت دیگر در جامعه شیعه بود. در حقیقت, غیبت صغرى که اتصال دهنده عصر حضور به عصر غیبت کبرى بود, دوره آماده سازى و ایجاد زمینه هاى لازم براى پذیرش غیبت طولانى امام(ع) محسوب گردیده و تحولات علمى پدید آمده در این عصر, گام اولیه براى شکوفایى علمى و فرهنگى تشیع بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Shiism in the Period of "Minor Disappearance" Continuation and Transformation

نویسنده [English]

  • Hasan Hoseinzadeh Shanachi
چکیده [English]

Hasan Hoseinzadeh Shanechi thatThe ah Muslim brought about a new situation in the "Disappearance" and scholastic spheres of that society. Ashariyah Shi Shi'i community ah; Muslims other consequently led to new developments in the cultural impacts The most important of such developments was the shift in the topmost authority of the Shi being the emergence of new scholarly schools,majar compilation, and production of Shi'ah reference books and scholastic of the Shi'ah in the period of "Minor and the expansion of the writing, of the Shi'i state of affairs sources. The review of the scholastic status Minor Disappenarance" is significant in that it signifies the transition" from a certain disposition to another specific arrangement. In fact, the which was the link between the ages of "Appearance" and "Major as the period of anticipation and of the preparation of Disappearance", the Imam's "Majar Disappearance" by the Shi'ah Disappearance", is considered achievements that occurred in this necessary grounds for the acceptance of and cultural public. It should also be added, here, that the scholastic period of linkage were the first steps taken on a long path of scholarly . advancement by the Shi'i community